ZARZĄDZENIE NR VIII/39/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości środków funduszu nagród na rok 2019

zarzadzenie_VIII_39_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 07:57:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/38/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_38_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:42:10 | Data modyfikacji: 2020-01-14 12:57:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/37/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/264/2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia w 2018r. długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu

zarzadzenie_VIII_37_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:41:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/36/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_36_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:40:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/35/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VIII_35_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:40:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/34/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_34_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:39:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/33/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_33_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:39:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/32/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_32_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:38:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/31/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań

zarzadzenie_VIII_31_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:38:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/30/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019r.

zarzadzenie_VIII_30_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:37:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_29_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:37:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/28/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019r.

zarzadzenie_VIII_28_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:36:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/27/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_27_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:36:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/26/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2019

zarzadzenie_VIII_26_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:35:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/25/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z 12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. ,VII/6/2014 z 11.12.2014r., VII/186/2015 z 1.10.2015r., VII/243/2016z 22.12.2016 oraz VII/169//2018 z 24.07.2018

zarzadzenie_VIII_25_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:35:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/24/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: planu i organizacji kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2019 r. w jednostkach samorządowych Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VIII_24_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:34:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/23/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska Górne, poprzez odłączenie części obszaru należącego do Gminy Orzesze i przyłączenie go do Gminy Łaziska Górne

zarzadzenie_VIII_23_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:34:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/22/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_22_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:33:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/21/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2033

zarzadzenie_VIII_21_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:33:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/20/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_20_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:33:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/19/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VIII_19_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:32:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/18/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_18_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:31:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/17/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_17_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:31:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr VIII/9/2018 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_16_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:30:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/15/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VII/300/2017 z 22.12.2017r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_15_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:30:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/14/2018 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

zarzadzenie_VIII_14_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:29:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/13/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_13_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:29:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/12/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019.

zarzadzenie_VIII_12_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:29:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/11/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_11_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:28:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/10/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

zarzadzenie_VIII_10_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:28:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/ 9/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_9_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:27:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/8/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_8_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:27:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/7/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_7_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:26:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/6/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VIII_6_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:26:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/5/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownikom, Paniom: Monice Bogusz, Joannie Kot, Aleksandrze Witoszek

zarzadzenie_VIII_5_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:23:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/4/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

zarzadzenie_VIII_4_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:23:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/3/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w 2019 roku

zarzadzenie_VIII_3_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:23:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/2/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VII/35/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 5 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_2_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:22:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/1/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_1_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:22:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/277/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_277_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:20:51.

ZARZĄDZENIE NR VII/276/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_276_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:20:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/275/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_275_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:19:44.

ZARZĄDZENIE NR VII/274/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_274_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:19:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/273/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_273_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:18:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/272/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_272_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:18:26.

ZARZĄDZENIE NR VII/271/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2033

zarzadzenie_VII_271_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:18:03.

ZARZĄDZENIE NR VII/270/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_270_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:17:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/269/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_269_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:16:43.

ZARZĄDZENIE NR VII/268/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_268_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:16:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/267/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_267_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:15:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/266/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2019

zarzadzenie_VII_266_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:12:36.

ZARZĄDZENIE NR VII/265/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

zarzadzenie_VII_265_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:11:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/264/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018r. długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu

zarzadzenie_VII_264_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:11:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/263/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_263_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:11:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/262/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_262_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:10:51.

ZARZĄDZENIE NR VII/261/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_261_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:10:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/260/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Loska oraz Pani Justyny Mryka

zarzadzenie_VII_260_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:10:09.

ZARZĄDZENIE NR VII/259/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_259_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:09:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/258/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2018-2019

zarzadzenie_VII_258_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:09:07.

ZARZĄDZENIE NR VII/257/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczącej realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” umowa nr UDARPSL. 05.01.01-24-06F2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów", Działanie 5.1. "Gospodarka wodno-ściekowa„ , Poddziałanie 5.1.1. "Gospodarka wodno-ściekowa ZIT"

zarzadzenie_VII_257_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:08:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/256/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” umowa nr UDA-RPSL.05.01.01-24- 06F2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów", Działanie 5.1. "Gospodarka wodno-ściekowa„ , Poddziałanie 5.1.1. "Gospodarka wodno-ściekowa ZIT"

zarzadzenie_VII_256_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:08:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/255/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VII/3/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz powołania składu osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_255_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:07:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/254/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Planu działań krótkoterminowych dla Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_254_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:07:12.

ZARZĄDZENIE NR VII/253/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2018 roku.

zarzadzenie_VII_253_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:06:43.

ZARZĄDZENIE NR VII/252/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_252_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:05:59.

ZARZĄDZENIE NR VII/251/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_251_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:05:18 | Data modyfikacji: 2019-11-24 20:06:10.

ZARZĄDZENIE NR VII/250/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_250_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:04:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/249/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_249_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:04:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/248/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_248_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:04:16.

ZARZĄDZENIE NR VII/247/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_247_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:03:56.

ZARZĄDZENIE NR VII/246/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_246_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 20:03:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/245/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_245_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:48:16.

ZARZĄDZENIE NR VII/244/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_244_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:47:56.

ZARZĄDZENIE NR VII/243/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_243_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:47:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/242/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_242_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:47:14.

ZARZĄDZENIE NR VII/241/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_241_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:46:50.

ZARZĄDZENIE NR VII/240/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_240_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:46:25.

ZARZĄDZENIE NR VII/239/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 2/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim Orzesze zmienianego Zarządzeniem Nr 39/2012 z 26.03.2012r., Nr 66/2013 z 31.05.2013r., Nr VII/25/2014 z 31.12.2014r. , Nr VII/249/2015 z 3012.2015r., Nr VII/126/2016 z 1.07.2016, oraz Nr VII/148/2018 z 29.06.2018r.

zarzadzenie_VII_239_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:45:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/238/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_238_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:45:18.

ZARZĄDZENIE NR VII/237/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Punkt Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Orzeszu” umowa nr UDARPSL. 09.01.01-24-003C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

zarzadzenie_VII_237_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:44:48.

ZARZĄDZENIE NR VII/236/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Punkt Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Orzeszu” umowa nr UDA-RPSL.09.01.01-24- 003C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

zarzadzenie_VII_236_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:44:25.

ZARZĄDZENIE NR VII/235/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24- 009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_235_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:43:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/234/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_234_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:43:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/233/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDARPSL. 11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_233_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:43:05.

ZARZĄDZENIE NR VII/232/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_232_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:42:38.

ZARZĄDZENIE NR VII/231/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDARPSL. 11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_231_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:42:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/230/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDARPSL. 11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_230_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:41:43.

ZARZĄDZENIE NR VII/229/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_229_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:13:18.

ZARZĄDZENIE NR VII/228/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach dotyczących realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” umowa nr UDARPSL. 11.01.04-24-009C/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VII_228_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:33:52.

ZARZĄDZENIE NR VII/227/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_227_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:33:01.

ZARZĄDZENIE NR VII/226/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_226_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:32:28.

ZARZĄDZENIE NR VII/225/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_225_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:32:02.

ZARZĄDZENIE NR VII/224/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_224_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:31:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/223/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_223_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:31:01.

ZARZĄDZENIE NR VII/222/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: organizacji i przyjęcia regulamin VII Orzeskiego Biegu Ulicznego

zarzadzenie_VII_222_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:30:39.

ZARZĄDZENIE NR VII/221/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_221_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:30:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/220/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_220_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:28:15.

ZARZĄDZENIE NR VII/219/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_219_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:27:44.

ZARZĄDZENIE NR VII/218/18 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 września 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta Orzesze do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę w latach 2019 - 2020 energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Miasta Orzesze oraz do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym”

zarzadzenie_VII_218_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:27:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/217/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzedzających planowanie kontroli przedsiębiorców

zarzadzenie_VII_217_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:26:50.

ZARZĄDZENIE NR VII/216/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Sylwii Krawczyk

zarzadzenie_VII_216_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:25:54.

ZARZĄDZENIE NR VII/215/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji celem przeprowadzenia przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania

zarzadzenie_VII_215_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:25:13.

ZARZĄDZENIE NR VII/214/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_214_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:24:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/213/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_213_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:23:48.

ZARZĄDZENIE NR VII/212/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_212_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:23:14.

ZARZĄDZENIE NR VII/211/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_211_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:22:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/210/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_210_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:20:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/209/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie nadania nowego Statutu Miastu Orzesze

zarzadzenie_VII_209_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:20:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/208/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VII/172/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 06 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VII/115/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zarzadzenie_VII_208_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:19:24.

ZARZĄDZENIE NR VII/207/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie korekty harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

zarzadzenie_VII_207_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:18:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/206/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_206_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:16:09.

ZARZĄDZENIE NR VII/205/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_205_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:15:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/204/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r, Nr VII/198/2018 z 21 września 2017r., nr VII/119/2018 z dnia 5 czerwca 2018r oraz Nr VII141/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

zarzadzenie_VII_204_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:14:42.

ZARZĄDZENIE NR VII/203/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_203_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:13:27.

ZARZĄDZENIE NR VII/202/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VII_202_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 17:04:18.

ZARZĄDZENIE NR VII/201/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu - Zawiściw dotyczących realizacji projektu „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II” umowa nr UDA RPSL.11.01.03-24-004D/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VII_201_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:57:34.

ZARZĄDZENIE NR VII/200/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_200_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:46:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/199/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ” Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1 000 litrów celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Jaśkowice" i nadania regulaminu Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VII_199_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:45:43.

ZARZĄDZENIE NR VII/198/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r., VII/127/2017 z 22.06.2017r. ,VII/286/2017 z 14.12.2017r. , nr VII/17/2018 z dnia 1.02.2018r. oraz nr VII/148/2018 z dnia 29.06.2018r.

zarzadzenie_VII_198_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:44:28.

ZARZĄDZENIE NR VII/197/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu - Zazdrości od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej

zarzadzenie_VII_197_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:43:23.

ZARZĄDZENIE NR VII/196/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_196_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 16:40:07.

ZARZĄDZENIE NR VII/195/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_195_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:05:59.

ZARZĄDZENIE NR VII/194/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_194_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:01:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/193/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_193_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:00:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/192/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_192_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:59:45.

ZARZĄDZENIE NR VII/191/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych do Rady Miejskiej Orzesze, Rady Powiatu Mikołowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Orzesze w dniu 21 października 2018r.

zarzadzenie_VII_191_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:23:01.

ZARZĄDZENIE NR VII/190/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej

zarzadzenie_VII_190_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:18:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/189/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu - Zgoniu od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej

zarzadzenie_VII_189_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:17:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/188/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_188_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:16:28.

ZARZĄDZENIE NR VII/187/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_187_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:15:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/186/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_186_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:14:52.

ZARZĄDZENIE NR VII/185/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_185_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:14:07.

ZARZĄDZENIE NR VII/184/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_184_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:13:01.

ZARZĄDZENIE NR VII/183/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_183_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:12:16.

ZARZĄDZENIE NR VII/182/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_182_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 14:11:36.

ZARZĄDZENIE NR VII/181/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji za I półrocze 2018r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

zarzadzenie_VII_181_2018.zip

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:56:57.

ZARZĄDZENIE NR VII/180/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_180_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:55:29 | Data modyfikacji: 2019-11-24 13:55:56.

ZARZĄDZENIE NR VII/179/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_179_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:54:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/178/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_178_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:48:18.

ZARZĄDZENIE NR VII/177/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_177_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:47:07.

ZARZĄDZENIE NR VII/176/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 167/10 z dnia 31.12.2010r. dotyczącego określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowych oraz celowych na inwestycje przyznanych dla samorządowego zakładu budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr 101/2014 z 30.06.2014r.

zarzadzenie_VII_176_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:46:16.

ZARZĄDZENIE NR VII/175/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Miejskim Żłobku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_175_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:41:30.

ZARZĄDZENIE NR VII/174/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_174_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:40:36.

ZARZĄDZENIE NR VII/173/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_173_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:39:30.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr VII/14/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu"

zarzadzenie_VII_172_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:28:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/171/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia obronnego ćwiczenia pk. „Powiat 2018" w ramach obronnego ćwiczenia wojewódzkiego pk. Górny "Śląsk 2018

zarzadzenie_VII_171_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:27:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/170/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_170_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:08:53.

ZARZĄDZENIE NR VII/169/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z 12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. ,VII/6/2014 z 11.12.2014r., VII/186/2015 z 1.10.2015r. oraz VII/243/2016z 22.12.2016

zarzadzenie_VII_169_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:07:42.

ZARZĄDZENIE NR VII/168/18 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta Orzesze do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę w latach 2019 - 2020 energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Miasta Orzesze oraz do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym”

zarzadzenie_VII_168_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:06:29.

ZARZĄDZENIE NR VII/167/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_167_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:05:34.

ZARZĄDZENIE NR VII/166/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_166_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:04:42.

ZARZĄDZENIE NR VII/165/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_165_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:03:02.

ZARZĄDZENIE NR VII/164/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_164_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:02:12.

ZARZĄDZENIE NR VII/163/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_163_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:01:25.

ZARZĄDZENIE NR VII/162/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr VII/113/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 maja 2017r. w sprawie wykazu stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

zarzadzenie_VII_162_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 11:00:28.

ZARZĄDZENIE NR VII/161/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu – Gardawicach oraz udzielenia pełnomocnictwa

zarzadzenie_VII_161_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:58:54.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_160_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:42:24.

ZARZĄDZENIE NR VII/159/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_159_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:41:39.

ZARZĄDZENIE NR VII/158/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_158_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:39:48.

ZARZĄDZENIE NR VII/157/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_157_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:39:04.

ZARZĄDZENIE NR VII/156/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_156_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-24 10:38:19.

ZARZĄDZENIE NR VII/155/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_155_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 18:38:30.

ZARZĄDZENIE NR VII/154/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_154_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 18:37:47.

ZARZĄDZENIE NR VII/153/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. F. Stuska w Orzeszu - Jaśkowicach od roku szkolnego 2018/2019 w formie elektronicznej

zarzadzenie_VII_153_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 18:19:24.

ZARZĄDZENIE NR VII/152/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_152_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 18:17:27.

ZARZĄDZENIE NR VII/151/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze"

zarzadzenie_VII_151_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 18:16:45.

ZARZĄDZENIE NR VII/150/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_150_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 17:25:25.

ZARZĄDZENIE NR VII/149/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_149_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 17:24:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/148/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r., VII/127/2017 z 22.06.2017r. ,VII/286/2017 z 14.12.2017r. oraz VII/17/2018 z dnia 1.02.2018r.

zarzadzenie_VII_148_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 17:23:50.

ZARZĄDZENIE NR VII/147/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_147_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 16:28:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/146/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_146_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 16:27:23.

ZARZĄDZENIE NR VII/145/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_145_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 16:03:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/144/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_144_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 16:01:22.

ZARZĄDZENIE NR VII/143/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze”, Umowa o przyznaniu pomocy nr 00508-6935-UM1210888/18 zawarta w dniu 15.06.2018r. w Katowicach, operacja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

zarzadzenie_VII_143_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 15:57:30.

ZARZĄDZENIE NR VII/142/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz procedur kontroli finansowej dotyczących realizacji operacji "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze”, Umowa o przyznaniu pomocy nr 00508-6935-UM1210888/18 zawarta w dniu 15.06.2018r. w Katowicach, operacja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

zarzadzenie_VII_142_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 15:49:24.

ZARZĄDZENIE NR VII/141/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r, Nr VII/198/2018 z 21 września 2017r. oraz nr VII/119/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.

zarzadzenie_VII_141_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 15:45:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/140/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_140_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 09:11:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/139/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_VII_139_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 09:10:47.

ZARZĄDZENIE NR VII/138/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka w Orzeszu.

zarzadzenie_VII_138_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-11-23 09:09:07.

ZARZĄDZENIE NR VII/137/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_137_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 09:07:15.

ZARZĄDZENIE NR VII/136/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_136_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-23 09:05:57.

ZARZĄDZENIE NR VII/135/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_135_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 21:09:02.

ZARZĄDZENIE NR VII/134/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_134_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 21:06:05.

ZARZĄDZENIE NR VII/133/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_133_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 21:05:12.

ZARZĄDZENIE NR VII/132/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_132_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 21:03:13 | Data modyfikacji: 2019-11-22 21:03:29.

ZARZĄDZENIE NR VII/131/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

zarzadzenie_VII_131_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 21:01:43.

ZARZĄDZENIE NR VII/130/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na podstawie umowy o pracę

zarzadzenie_VII_130_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:59:05 | Data modyfikacji: 2019-11-22 21:00:15.

ZARZĄDZENIE NR VII/129/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_129_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:57:03.

ZARZĄDZENIE NR VII/128/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenie jej regulaminu

zarzadzenie_VII_128_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:55:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/127/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_127_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:52:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/126/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Orzeszu

zarzadzenie_VII_126_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:50:59.

ZARZĄDZENIE NR VII/125/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_125_2018_.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:44:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/124/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

zarzadzenie_VII_124_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:41:41.

ZARZĄDZENIE NR VII/123/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_123_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-22 20:38:43 | Data modyfikacji: 2019-11-22 20:40:19.

ZARZĄDZENIE NR VII/122/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_122_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:56:45.

ZARZĄDZENIE NR VII/121/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_121_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:56:08.

ZARZĄDZENIE NR VII/120/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Żłobka w Orzeszu

zarzadzenie_VII_120_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:55:28.

ZARZĄDZENIE NR VII/119/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r oraz NR VII/198/2017 z dnia 21 września 2017r.

zarzadzenie_VII_119_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:54:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/118/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Ks. Bednarczyka

zarzadzenie_VII_118_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:53:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/117/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_117_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:52:48.

ZARZĄDZENIE NR VII/116/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_116_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:51:50.

ZARZĄDZENIE NR VII/115/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_115_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:50:54.

ZARZĄDZENIE NR VII/114/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/122/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/275/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/182/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. i VII/322/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_114_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 15:50:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/113/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/119/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/319/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/120/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/273/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/320/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_113_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 12:47:25.

ZARZĄDZENIE NR VII/112/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/116/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/269/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/316/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/113/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/266/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/313/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_112_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 12:45:41.

ZARZĄDZENIE NR VII/111/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/114/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/267/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/314/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/112/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/265/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i VII/312/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_111_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 12:44:05 | Data modyfikacji: 2019-08-27 12:44:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/110/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_110_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 12:42:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/109/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_109_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:41:10.

ZARZĄDZENIE NR VII/108/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_108_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:40:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/107/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr VII/99/2018 w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_107_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:37:38.

ZARZĄDZENIE NR VII/106/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_106_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:35:50.

ZARZĄDZENIE NR VII/105/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_105_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:33:00.

ZARZĄDZENIE NR VII/104/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_104_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:31:30.

ZARZĄDZENIE NR VII/103/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_103_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:30:10.

ZARZĄDZENIE NR VII/102/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_102_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:28:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/101/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_101_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:24:59.

ZARZĄDZENIE NR VII/100/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2017/2018

zarzadzenie_VII_100_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:23:04 | Data modyfikacji: 2019-04-25 15:23:20.

ZARZĄDZENIE NR VII/99/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_99_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:21:45.

ZARZĄDZENIE NR VII/98/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_98_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:20:21.

ZARZĄDZENIE NR VII/97/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/121/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/274/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i nr VII/321/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/271/2016 z dnia 30 grudnia 2016r, nr VII/208/2017 z dnia 3 pażdziernika 2017r. i nr VII/318/2017 z dnia 29 grudnia 2017r

zarzadzenie_VII_97_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:19:10.

ZARZĄDZENIE NR VII/96/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/277/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/181/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. i nr VII/309/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/117/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/270/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i nr VII/317/2017 z dnia 29 grudnia 2017r

zarzadzenie_VII_96_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:17:22.

ZARZĄDZENIE NR VII/95/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/276/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. i nr VII/308/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/268/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i nr VII/315/2017 z dnia 29 grudnia 2017r

zarzadzenie_VII_95_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:15:59.

ZARZĄDZENIE NR VII/94/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/111/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/264/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i nr VII/311/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. i i nr VII/310/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_94_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:08:34.

ZARZĄDZENIE NR VII/93/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_93_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:59:29.

ZARZĄDZENIE NR VII/92/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji

zarzadzenie_VII_92_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:43:00.

ZARZĄDZENIE NR VII/91/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_91_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:38:51.

ZARZĄDZENIE NR VII/90/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta Orzesze do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r."

zarzadzenie_VII_90_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:27:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/89/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_89_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:25:20.

ZARZĄDZENIE NR VII/88/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_88_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:21:54.

ZARZĄDZENIE NR VII/87/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_87_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:20:46.

ZARZĄDZENIE NR VII/86/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych

zarzadzenie_VII_86_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:19:10.

ZARZĄDZENIE NR VII/85/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

zarzadzenie_VII_85_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:17:04.

ZARZĄDZENIE NR VII/84/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_84_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:15:53.

ZARZĄDZENIE NR VII/83/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Jednostek Organizacyjnych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_83_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:13:49.

ZARZĄDZENIE NR VII/82/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VII/3/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz powołania składu osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_82_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:26:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/81/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania realizacji zadań z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_81_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:25:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/80/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_80_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:23:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/79/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_79_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:22:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/78/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_78_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:20:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/77/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_77_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:19:53.

ZARZĄDZENIE NR VII/76/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_76_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:18:48.

ZARZĄDZENIE NR VII/75/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2018 roku

zarzadzenie_VII_75_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:15:43 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:16:01.

ZARZĄDZENIE NR VII/74/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na mieniu Gminy Orzesze oraz minimalnej stawki dzierżawnej

zarzadzenie_VII_74_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:14:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/73/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_73_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:13:26.

ZARZĄDZENIE NR VII/72/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczania radnym Rady Miejskiej Orzesze sprzętu komputerowego

zarzadzenie_VII_72_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:11:40.

ZARZĄDZENIE NR VII/71/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze dotyczących przystąpienia Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

zarzadzenie_VII_71_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:10:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/70/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_70_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:09:29.

ZARZĄDZENIE NR VII/69/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VII_69_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:06:52.

ZARZĄDZENIE NR VII/68/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_68_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:05:08.

ZARZĄDZENIE NR VII/67/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_67_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:50:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/66/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_66_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:49:34.

ZARZĄDZENIE NR VII/65/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczącycej realizacji projektu „Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno - Zawodowej i Przystani dla Młodych” umowa nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0531/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa X. "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdriowotna", Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych„ , Poddziałanie 10.3.1.
"Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT"

zarzadzenie_VII_65_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:18:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/64/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno - Zawodowej i Przystani dla Młodych” umowa nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0531/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa X. "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna", Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych„ , Poddziałanie 10.3.1. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT"

zarzadzenie_VII_64_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:09:45.

ZARZĄDZENIE NR VII/63/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Stanisława Czech

zarzadzenie_VII_63_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:08:32.

ZARZĄDZENIE NR VII/62/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_62_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:06:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/61/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_61_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:01:15.

ZARZĄDZENIE NR VII/60/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_60_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:55:47.

ZARZĄDZENIE NR VII/59/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym ds. Oświatowych

zarzadzenie_VII_59_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:54:41.

ZARZĄDZENIE NR VII/58/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_58_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:47:26.

ZARZĄDZENIE NR VII/57/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_57_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:41:19.

ZARZĄDZENIE NR VII/56/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_56_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:38:13.

ZARZĄDZENIE NR VII/55/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_55_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:36:52.

ZARZĄDZENIE NR VII/54/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania publicznego losowania uczestników zakwalifikowanych do udziału w programie, pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze” obejmujący wyłącznie ankiety z zakresu paneli fotowoltaicznych

zarzadzenie_VII_54_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:28:34 | Data modyfikacji: 2019-04-25 10:29:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/53/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Orzeszu przy ul. Bukowina

zarzadzenie_VII_53_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:27:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/52/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2017 rok

zarzadzenie_VII_52_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:25:56.

ZARZĄDZENIE NR VII/51/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Orzeszu przy ul. Bukowina 6

zarzadzenie_VII_51_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:24:55.

ZARZĄDZENIE NR VII/50/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_50_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:23:21.

ZARZĄDZENIE NR VII/49/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_49_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:21:35.

ZARZĄDZENIE NR VII/48/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_48_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:19:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/47/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_47_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:17:06.

ZARZĄDZENIE NR VII/46/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_46_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:12:36.

ZARZĄDZENIE NR VII/45/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_45_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:11:12.

ZARZĄDZENIE NR VII/44/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r

zarzadzenie_VII_44_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:08:42 | Data modyfikacji: 2019-04-25 10:09:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/43/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_43_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:07:17.

ZARZĄDZENIE NR VII/42/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_42_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:05:58.

ZARZĄDZENIE NR VII/41/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018

zarzadzenie_VII_41_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:03:47.

ZARZĄDZENIE NR VII/40/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_40_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:01:18.

ZARZĄDZENIE NR VII/39/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_39_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:59:27.

ZARZĄDZENIE NR VII/38/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej

zarzadzenie_VII_38_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:50:33 | Data modyfikacji: 2019-04-25 09:58:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/37/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie:
Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Miasto
Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez
inwestorów zewnętrznych z własnych środków

zarzadzenie_VII_37_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:51:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/36/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem
lokali użytkowych stanowiących własność
Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VII_36_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:26:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/35/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Orzesze.

zarzadzenie_VII_35_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:26:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/34/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie:
inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

zarzadzenie_VII_34_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:25:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/33/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018.

zarzadzenie_VII_33_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:25:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/32/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_32_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 11:25:14 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:33:19.

ZARZĄDZENIE NR VII/31/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 marca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030.

zarzadzenie_VII_31_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:58:37 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:32:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/30/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia
2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_30_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:58:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/29/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19 grudnia
2017r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
planu finansowego zadań realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej oraz planu finansowego
dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej, które podlegają
odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018
oraz w sprawie planu finansowego zadań
realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień (umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2018.

zarzadzenie_VII_29_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:57:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_28_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:57:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/27/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_27_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:57:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/26/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia wzoru deklaracji przystąpienia do
programu, umowy zawieranej przez przedsiębiorców
oraz znaku graficznego identyfikującego "Orzeską
Kartę Rodziny 3+".

zarzadzenie_VII_26_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:57:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/25/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/44/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 16 marca 2016r. w sprawie
przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu oraz przyjęcia
Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu.

zarzadzenie_VII_25_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:56:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_24_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:56:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia
2017r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_23_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:56:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_22_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:55:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie
Finansowym ds. Oświatowych.

zarzadzenie_VII_21_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:54:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2018.

zarzadzenie_VII_20_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:54:31.

ZARZĄDZENIE NR VII/19/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

zarzadzenie_VII_19_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:54:16 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:20:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym dotyczących programu
pn.: „Odnawialne źródła energii dla
mieszkańców Gminy Orzesze”.

zarzadzenie_VII_18_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:53:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r, Nr 50/2012 z
dnia 17 kwietnia 2012r.,Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z
31 maja 2013r., Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr
20/2014 z 4 lutego 2014r., Nr 33/2014 z 6 marca
2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z
30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr
VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z
1.06.2015r., Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r.,
VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z
1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017
z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r.,
VII/127/2017 z 22.06.2017r. oraz VII/286/2017 z
14.12.2017r.

zarzadzenie_VII_17_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:53:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2018 BURMISTRZ MIASTA
ORZESZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2018-2030.

zarzadzenie_VII_16_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:52:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19
grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_15_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:52:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2018 rok.

zarzadzenie_VII_14_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:52:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19
grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_13_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:50:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr VII/290/2017 z dnia 19
grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie, planu finansowego zadań realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej oraz planu finansowego
dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej, które podlegają
odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2018.

zarzadzenie_VII_12_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:49:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2018 rok.

zarzadzenie_VII_11_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:49:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok.

zarzadzenie_VII_10_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:49:08.

ZARZĄDZENIE NR VII/9/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia procedury określającej harmonogram i zakres prac związanych z przygotowaniem informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VII_9_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:48:45 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:17:49.

ZARZĄDZENIE NR VII/8/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_8_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:48:28 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:16:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie:
ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz
statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na
ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2018 roku.

zarzadzenie_VII_7_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:48:11.

ZARZĄDZENIE NR VII/ 6 /2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_6_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:46:54 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:14:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018.

zarzadzenie_VII_5_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:44:37.

ZARZĄDZENIE NR VII/4/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VII/52/2017 w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Orzesze dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

zarzadzenie_VII_4_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:42:32 | Data modyfikacji: 2019-11-25 15:09:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie:
przekazania uprawnień Kierownikom, Dyrektorom
jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do
zaciągania zobowiązań.

zarzadzenie_VII_3_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:37:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/2/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie:
ustalenia opłat za dzienne korzystanie z
urządzeń targowych oraz miesięczne korzystanie
z urządzeń targowych wraz z rezerwacją
stanowisk zadaszonych na targowisku w Orzeszu.

zarzadzenie_VII_2_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:35:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2018 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr VII/28/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 24 lutego 2016r.

zarzadzenie_VII_1_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:31:45.
Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:31:45
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik