ZARZĄDZENIE NR VII/306/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków bieżących na
2018 rok

zarzadzenie_VII_306_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:14:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/305/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i
Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu
wewnętrznego na rok 2018

zarzadzenie_VII_305_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:13:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/304/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_304_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:13:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/303/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_303_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:13:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/302/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_302_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:12:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/301/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_301_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:11:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/300/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie planu
kontroli na 2018 rok

zarzadzenie_VII_300_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:11:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/299/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_299_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:09:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 11:10:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/298/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_298_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:05:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/297/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_297_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:04:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/296/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_296_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:04:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/295/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_295_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:03:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/294/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_294_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:02:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/293/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_293_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:02:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/292/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_292_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:01:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/291/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_291_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:14:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/290/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, planu finansowego
zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
oraz planu finansowego dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, które podlegają odprowadzeniu do
budżetu państwa na rok 2018r.

zarzadzenie_VII_290_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:14:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

zarzadzenie_VII_289_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:14:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/288/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018r

zarzadzenie_VII_288_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:13:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad prowadzenia ewidencji
zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu
Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_287_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:13:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/286/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z
dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z
31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr
20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca
2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z
30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr
VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z
1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. ,
VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z
1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017
z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r. oraz
VII/127/2017 z 22.06.2017 oraz zmiany Zarządzenia
Burmistrza Miasta OrzeszeNr 2/09 z dnia 2 stycznia
2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji
kasowej w Urzędzie Miejskim Orzesze zmienianego
Zarządzeniem Nr 39/2012 z 26.03.2012r., Nr
66/2013 z 31.05.2013r., Nr VII/25/2014 z
31.12.2014r., Nr VII/249/2015 z dnia 30.12.2015,
nr VII/126/2016 z 1.07.2016 oraz VII/127/2017 z
22.06.2017

zarzadzenie_VII_286_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:12:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/285/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze
Nr VII/192/2017 z dnia 8 września 2017r. w
sprawie zaciągnięcia w 2017r. długoterminowego
kredytu bankowego na finansowanie planowanego
deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek

zarzadzenie_VII_285_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:11:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/284/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_284_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:11:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/283/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_283_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:09:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/282/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_282_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:09:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/281/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_281_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:08:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/280/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_280_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:07:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/279/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_279_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:07:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/278/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: planu
i organizacji kontroli problemowych realizacji
zadań obronnych na 2018r. w jednostkach
samorządowych Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VII_278_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:06:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/277/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_277_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:06:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/276/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_276_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:05:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/275/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_275_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:04:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/274/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_274_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:04:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/273/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_273_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:03:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/272/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VII_272_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:02:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/271/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

zarzadzenie_VII_271_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:01:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/270/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_270_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 15:00:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/269/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_269_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:59:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/268/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_268_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:57:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/267/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_267_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:56:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/266/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_266_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:55:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/265/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_265_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:54:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/264/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego

zarzadzenie_VII_264_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:53:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/263/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie:
składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_VII_263_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:52:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/262/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie
przesunięcia środków w planie Zakładowego
Funduszu świadczeń Socjalnych oraz zmian w
preliminarzu wydatków z tego Funduszu w 2017roku

zarzadzenie_VII_262_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:51:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/261/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_261_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:49:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/260/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_260_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:06:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/259/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_259_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:04:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/258/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
Urzędzie Miejskim Orzesze oraz w w Przedszkolu nr
7 w Orzeszu - Gardawicach dotyczących realizacji
projektu „Słoneczne Przedszkola II - realizacja
zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
konkurs

zarzadzenie_VII_258_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:03:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/257/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 7 w Orzeszu - Gardawicach
dotyczących realizacji projektu „Słoneczne
Przedszkola II - realizacja zajęć
specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs

zarzadzenie_VII_257_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 14:00:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/256/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
Urzędzie Miejskim Orzesze oraz w w Przedszkolu nr
6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących realizacji
projektu „Słoneczne Przedszkola II - realizacja
zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs

zarzadzenie_VII_256_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:57:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/255/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących
realizacji projektu „Słoneczne Przedszkola II -
realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs

zarzadzenie_VII_255_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:54:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/254/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
Urzędzie Miejskim Orzesze oraz w w Przedszkolu nr
3 w Orzeszu - Zawadzie dotyczących realizacji
projektu „Słoneczne Przedszkola II - realizacja
zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:46:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/253/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 3 w Orzeszu - Zawadzie dotyczących
realizacji projektu „Słoneczne Przedszkola II -
realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs

zarzadzenie_VII_253_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:42:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/252/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
Urzędzie Miejskim Orzesze oraz w w Przedszkolu nr
2 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu
„Słoneczne Przedszkola II - realizacja zajęć
specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
konkurs

zarzadzenie_VII_252_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:37:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/251/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 2 w Orzeszu dotyczących realizacji
projektu „Słoneczne Przedszkola II - realizacja
zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs

zarzadzenie_VII_251_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:34:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/250/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
Urzędzie Miejskim Orzesze oraz w w Przedszkolu nr
1 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu
„Słoneczne Przedszkola II - realizacja zajęć
specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
konkurs

zarzadzenie_VII_250_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:29:52 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:31:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/249/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 1 w Orzeszu dotyczących realizacji
projektu „Słoneczne Przedszkola II - realizacja
zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach
województwa śląskiego” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.03-24-004D/17- 00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
–konkurs.

zarzadzenie_VII_249_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:25:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/248/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_248_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:22:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/247/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_247_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:19:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/246/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały budżetowej
Miasta Orzesze na rok 2018

zarzadzenie_VII_246_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:16:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/245/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

zarzadzenie_VII_245_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:12:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/244/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_244_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:03:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/243/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia XI otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2017

zarzadzenie_VII_243_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:59:03 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:04:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/242/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_242_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:57:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/241/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_241_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:55:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/240/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_240_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:52:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/239/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_239_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:47:58 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:50:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/238/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji do szacowania strat w budynkach
mieszkalnych uszkodzonych w wyniku orkanu
"Grzegorz"

zarzadzenie_VII_238_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:46:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/237/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
przygotowania do okresu zimowego oraz
przeprowadzenia Akcji Zima 2017/2018

zarzadzenie_VII_237_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:38:53 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:44:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/236/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty
dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczby
uczniów w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze,
ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2017 roku

zarzadzenie_VII_236_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:36:46 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:44:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/235/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
powołania Koordynatora Miejskiego ds. zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych oraz zespołu ds.
aktualizacji „Dokumentacji planowych działań
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla
Miasta Orzesze”

zarzadzenie_VII_235_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:32:46 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:44:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/234/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w
Urzędzie Miejskim Orzesze w 2018 roku

zarzadzenie_VII_234_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:30:45 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:41:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/233/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę
zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe

zarzadzenie_VII_233_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:29:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/232/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego
Orzesze środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego za używanie przez pracowników
własnej odzieży i obuwia roboczego oraz
ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży
roboczej
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:27:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/231/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na
podstawie umowy o pracę przyjętego Zarządzeniem
nr VII/34/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 20
lutego 2017 roku

zarzadzenie_VII_231_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:23:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/230/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_230_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:20:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/229/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_229_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:08:57 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:14:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/228/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_228_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:53:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/227/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_227_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:36:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/226/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_226_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:33:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/225/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2017 r. w sprawie
wprowadzenia procedur badania oceniającego
stopień satysfakcji klienta zewnętrznego w
Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_225_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:32:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/218/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_218_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:30:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/217/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_217_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:26:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/216/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_216_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:25:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/215/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_215_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:23:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/214/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_214_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:19:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/213/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 października 2017 r. w sprawie
ogłoszenia XI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_213_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:12:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/212/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 października 2017 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia X otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2017

zarzadzenie_VII_212_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:03:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/211/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 października 2017 r. w sprawie
powołania komisji celem przeprowadzenia
przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania

zarzadzenie_VII_211_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:59:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/210/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/169/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
dotyczącego zasad prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 6 w Orzeszu dotyczących realizacji
projektu „Nowe oddziały przedszkolne w
Gminie Orzesze” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.01-24-004H/17-000 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta
Orzesze nr VII/170/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
dotyczącego archiwizacji i przechowywania
dokumentacji w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu
dotyczących realizacji projektu „Nowe
oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” umowa
nr UDA-RPSL.11.01.01-24-004H/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_210_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:56:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/209/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/167/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
dotyczącego zasad prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów
księgowych oraz procedur kontroli finansowej w
Przedszkolu nr 2 w Orzeszu dotyczących realizacji
projektu „Nowe oddziały przedszkolne w
Gminie Orzesze” umowa nr
UDA-RPSL.11.01.01-24-004H/17-000 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta
Orzesze nr VII/168/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
dotyczącego archiwizacji i przechowywania
dokumentacji w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu
dotyczących realizacji projektu „Nowe
oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” umowa
nr UDA-RPSL.11.01.01-24-004H/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla
działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_209_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:52:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/208/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 października 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu
zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Orzesze Nr VII/271/2016 z dnia 30 grudnia 2016r

zarzadzenie_VII_208_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:50:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/207/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 października 2017r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_207_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:21:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/206/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_206_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:08:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/205/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_205_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:06:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/204/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_204_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:05:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/203/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_203_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:04:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/202/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_202_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:03:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/201/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_201_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:01:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/200/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_200_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:00:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/198/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie
podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz
jego jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego
2017r

zarzadzenie_VII_198_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:58:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/197/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_197_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:57:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/196/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_196_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:56:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/195/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_195_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:54:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/194/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_194_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:53:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/193/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 września 2017 r. w sprawie
ogłoszenia X otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_193_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:51:55 | Data modyfikacji: 2017-10-27 08:52:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/192/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 września 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia w 2017r. długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek

zarzadzenie_VII_192_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:48:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/191/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_191_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:45:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/190/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_190_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:42:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/189/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_189_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:39:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/188/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_188_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:37:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/187/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_187_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:36:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/186/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr
VII/255/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_186_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:33:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/185/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_185_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:32:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/184/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie
podziału zadań w nowotworzonym oddziale
przedszkolnym w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu –
Gardawicach

zarzadzenie_VII_184_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:30:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/183/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie
podziału zadań w nowotworzonym oddziale
przedszkolnym w Przedszkolu nr 6 im. Zdrowe
Jagódki w Orzeszu – Zawiści

zarzadzenie_VII_183_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:29:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/182/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/122/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Zespole Szkół im. Poległych na
Pasternioku w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/275/2016 z dnia
30 grudnia 2016r

zarzadzenie_VII_182_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:18:21 | Data modyfikacji: 2017-10-27 07:49:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/181/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/277/2016 z dnia
30 grudnia 2016r

zarzadzenie_VII_181_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:17:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/180/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę
finansową w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława
Ligonia w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/276/2016 z dnia
30 grudnia 2016r

zarzadzenie_VII_180_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:16:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/179/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_179_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:14:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/178/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_178_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:14:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/177/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_177_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:12:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/176/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_176_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:11:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/175/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale
Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

zarzadzenie_VII_175_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:10:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/174/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_174_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:09:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/173/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_173_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:08:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/172/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_172_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:07:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/171/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_171_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:06:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/170/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie
archiwizacji i przechowywania dokumentacji w
Przedszkolu nr 6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących
realizacji projektu „Nowe oddziały przedszkolne
w Gminie Orzesze” umowa nr UDARPSL.
11.01.01-24-004H/17-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_170_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:04:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/169/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
procedur obiegu dokumentów księgowych oraz
procedur kontroli finansowej w Przedszkolu nr 6 w
Orzeszu - Zawiści dotyczących realizacji
projektu „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie
Orzesze” umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-
004H/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_169_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:02:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/168/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie
archiwizacji i przechowywania dokumentacji w
Przedszkolu nr 2 w Orzeszu dotyczących realizacji
projektu „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie
Orzesze” umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-
004H/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_168_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:01:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/167/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
procedur obiegu dokumentów księgowych oraz
procedur kontroli finansowej w Przedszkolu nr 2 w
Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Nowe
oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” umowa
nr UDA-RPSL.11.01.01-24-004H/17-000 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

zarzadzenie_VII_167_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 23:00:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/166/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_166_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:58:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/165/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_165_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:57:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/164/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_164_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:55:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/163/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_163_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:54:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/162/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko inspektora w Wydziale
Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

zarzadzenie_VII_162_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:53:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/161/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie
informacji za I półrocze 2017r. o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Orzesze, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury

Załącznik nr 1 spis treści 2017.doc

Załącznik nr 2 Informacja ogólna 2017.doc

Załącznik nr 3 dochody 2017 tabela.xlsx

Załącznik nr 3 dochody 2017.doc

Załącznik nr 4 wydatki UM 2017 tabela.PDF

Załącznik nr 4 wydatki UM 2017.doc

Załącznik nr 5 oswiata 2017 wydatki tabela.PDF

Załącznik nr 5 oswiata 2017 wydatki.doc

Załącznik nr 6 wydatki MOPS 2017 tabela.PDF

Załącznik nr 6 wydatki MOPS 2017.doc

Załącznik nr 7 majatkowe 2017.xls

Załącznik nr 8 ZGKiM 2017.doc

Załącznik nr 9 zlecone 2016..xls

Załącznik nr 10 dotacje 2017.xls

Załącznik nr 11 WPF 2017.doc

Załącznik nr 12 MOK 2017.doc

Załącznik nr 13 Biblioteka 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:46:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/160/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Miasta
Orzesze do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup
żywności dla Przedszkola nr 2 w Orzeszu i
Przedszkola nr 6 w Orzeszu

zarzadzenie_VII_160_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:43:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/159/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_159_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:40:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/158/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_158_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:37:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/157/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_157_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:34:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/156/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_156_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:33:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/155/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_155_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:31:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/154/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_154_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:30:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/153/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie
miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_153_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:28:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/152/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora: Przedszkola z
Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, ul. K.
Miarki 4a; Przedszkola nr 2 w Orzeszu, ul. Miła
1a; Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści, ul.
Mikołowska 128; Przedszkola nr 7 w Orzeszu –
Gardawicach, ul. Mleczna 2; Szkoły Podstawowej nr
3 w Orzeszu - Zawadzie, ul. Szkolna 44; Zespołu
Szkół w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_152_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 22:26:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/151/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_151_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:41:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/150/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_150_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:39:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/149/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_149_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:38:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/148/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_148_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:37:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/147/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_147_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:01:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/146/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_146_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:58:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/145/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_145_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:57:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/144/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie
obniżenia w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości
położonej w Orzeszu przy ul. Łącznej

zarzadzenie_VII_144_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:55:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/143/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_143_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:52:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/142/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_142_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:47:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/141/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_141_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:44:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/140/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_140_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:42:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/139/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu okresowej oceny
pracowników samorządowych zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim
Orzesze oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych

zarzadzenie_VII_139_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:41:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/138/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_138_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:38:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/137/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok, oraz w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_137_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:30:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/136/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_136_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:28:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/135/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_135_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:26:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/134/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
umieszczenia tablicy szklanej na skwerze miejskim
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:18:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/133/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Orzeszu

zarzadzenie_VII_133_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:00:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/132/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_132_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:59:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/131/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_131_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:57:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/130/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_130_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:54:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/129/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_129_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:52:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/128/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie
składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VII_128_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:47:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/127/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013
z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia
2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z
6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z
30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr
VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z
1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r.,
VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z
1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017 oraz
VII/39/2017 z 1.03.2017r

zarzadzenie_VII_127_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:46:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/126/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_126_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:43:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/125/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr
VII/14/2017 w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie
miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_125_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:35:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/124/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_124_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:34:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/123/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_123_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:33:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/122/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_122_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:32:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/121/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_121_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:31:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/120/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_120_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:28:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/119/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_119_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:27:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/118/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa
za dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu
– Jaśkowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa

zarzadzenie_VII_118_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:24:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/117/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
zarządzenia w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie
miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_117_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:23:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/116/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok oraz w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_116_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:01:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/115/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_115_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:58:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/114/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
umieszczania reklam na mieniu Gminy Orzesze oraz
minimalnej stawki dzierżawnej

zarzadzenie_VII_114_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:57:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/113/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu
stanowisk, z którymi łączy się dostęp do
informacji niejawnych

zarzadzenie_VII_113_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:43:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/112/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017 - 2030

zarzadzenie_VII_112_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:41:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/111/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_111_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:37:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/110/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie planu
finansowego zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

zarzadzenie_VII_110_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:36:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/109/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_109_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:35:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/108/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_108_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:34:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/107/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_107_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:32:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/106/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad
wynagradzania dyrektorów, kierowników jednostek
organizacyjnych miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_106_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:31:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/105/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_105_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:30:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/104/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_104_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:29:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/103/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_103_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:27:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/102/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_102_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:26:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/101/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia maja 2017 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy, położonej w
Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów

zarzadzenie_VII_101_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:25:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/100/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017 - 2030

zarzadzenie_VII_100_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:28:37 | Data modyfikacji: 2017-10-26 08:38:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/99/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
realizacji grantu w ramach projektu "Szkoła
świadomego planowania przestrzennego - partnerska
współpraca samorządu, projektantów i
środowisk społecznych w procesach
planistycznych”, Umowa Nr 6_G/SŚPP/2017 o
przyznanie grantu realizowanego w ramach II Osi
priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020
zawarta w dniu 27 marca 2017 roku w Cieszynie

zarzadzenie_VII_99_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:26:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/98/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
procedur obiegu dokumentów księgowych oraz
procedur kontroli finansowej dotyczących
realizacji grantu w ramach projektu "Szkoła
świadomego planowania przestrzennego - partnerska
współpraca samorządu, projektantów i
środowisk społecznych w procesach
planistycznych”, Umowa Nr 6_G/SŚPP/2017 o
przyznanie grantu realizowanego w ramach II Osi
priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020
zawarta w dniu 27 marca 2017 roku w Cieszynie

zarzadzenie_VII_98_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:25:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/97/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_97_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:24:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/96/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_96_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:23:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/95/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_95_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:22:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/94/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_94_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:21:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/93/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
IX otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_93_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:20:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/92/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów
Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w
Orzeszu, ul. K. Miarki 4a; Przedszkola nr 2 w
Orzeszu, ul. Miła 1a; Przedszkola nr 6 w Orzeszu
– Zawiści, ul. Mikołowska 128; Przedszkola nr
7 w Orzeszu – Gardawicach, ul. Mleczna 2;
Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie, ul.
Szkolna 44; Zespołu Szkół w Orzeszu, ul. K.
Miarki 1a

zarzadzenie_VII_92_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:19:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/91/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na
rok 2017

zarzadzenie_VII_91_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:18:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/90/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_90_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:17:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/89/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z
2016r. Nr 239 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_89_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:15:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/88/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz na
wolne stanowiska kierowników jednostek
organizacyjnych gminy

zarzadzenie_VII_88_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:13:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/87/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 1817) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_87_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:12:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/86/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 z dnia 28.12.2011
r. Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie
wprowadzenia do użytku "Planu Zarządzania
Kryzysowego dla Gminy Orzesze"

zarzadzenie_VII_86_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:11:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/85/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie
powołania zespołu do nadzoru nad realizacją
udzielonego zamówienia na zadanie: „Budowa
budynku komunalnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Ulbrycha”

zarzadzenie_VII_85_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:09:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/84/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_84_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:08:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/83/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_83_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:07:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/82/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_82_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:05:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/81/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_81_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:04:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/80/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości
Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej
działającej przy Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_80_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 21:03:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/79/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
archiwizacji i przechowywania dokumentacji
związanej z realizacją operacji "Budowa i
przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury
aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze”,
Umowa o przyznaniu pomocy nr
00089-6935-UM1210149/16 zawarta w dniu
12.04.2017r. w Katowicach, operacja realizowana z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata n2014
- 2020, operacja realizowana w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER"

zarzadzenie_VII_79_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:57:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/78/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
oraz procedur kontroli finansowej dotyczących
realizacji operacji "Budowa i przebudowa
ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego
wypoczynku na terenie miasta Orzesze”, Umowa o
przyznaniu pomocy nr 00089-6935-UM1210149/16
zawarta w dniu 12.04.2017r. w Katowicach, operacja
realizowana z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja
realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" w
ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER"

zarzadzenie_VII_78_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:56:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/77/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie
powołania jednorazowo komisji d/s brakowania
druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych
na potrzeby wydawania dowodów osobistych

zarzadzenie_VII_77_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:54:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/76/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2016 r. samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_76_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:53:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/75/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie
wierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2016 r. samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VII_75_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:51:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/74/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr VII/3/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie
wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu
Informacji Publicznej oraz powołania składu
osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim
Orzesze

zarzadzenie_VII_74_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:49:48 | Data modyfikacji: 2017-10-27 07:51:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/72/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia IX otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_72_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:47:27 | Data modyfikacji: 2017-10-27 07:50:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/71/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
VIII otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_71_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 20:44:48 | Data modyfikacji: 2017-10-27 07:51:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/70/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_70_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:47:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/69/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_69_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:45:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/68/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_68_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:36:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/67/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_67_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:35:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/66/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/87/2015 w sprawie powołania
Komisji do spraw brakowania druków ścisłego
zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

zarzadzenie_VII_66_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:34:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/65/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad
Przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza
Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_65_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:31:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/64/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia
konkursów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola
z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, ul. K.
Miarki 4a; Przedszkola nr 2 w Orzeszu, ul. Miła
1a; Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści, ul.
Mikołowska 128; Przedszkola nr 7 w Orzeszu –
Gardawicach, ul. Mleczna 2; Szkoły Podstawowej nr
3 w Orzeszu - Zawadzie, ul. Szkolna 44; Zespołu
Szkół w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_64_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:30:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/63/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz
statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych
na ucznia w przedszkolach publicznych i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w
2017 roku

zarzadzenie_VII_63_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:28:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/62/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_62_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:26:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/61/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze,
sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Miasta Orzesza za 2016 rok

zarzadzenie_VII_61_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:24:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/60/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawie
wyboru przedstawiciela pracowników

zarzadzenie_VII_60_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:22:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/59/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_59_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:18:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/58/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_58_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:15:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/57/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_57_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:13:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/56/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_56_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:11:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/55/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na
sprzedaż samochodu marki STAR 660GBM 2,5/8 i
ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania
Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VII_55_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:07:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/54/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku członka OSP
Orzesze-Gardawice Pawła Witoszek

zarzadzenie_VII_54_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:05:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/53/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_53_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 12:03:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/52/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad
wydatkowania środków finansowych w Gminie
Orzesze dla zamówień (zadań), do których nie
stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt
8 w/w ustawy

zarzadzenie_VII_52_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:58:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/51/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko animatora sportu na
kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik
2012" przy ul. Bukowina w Orzeszu

zarzadzenie_VII_51_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:56:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/50/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.
1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VII_50_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:55:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/49/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Orzesze oraz
zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu
Miejskiego Orzesze w 2017 roku

zarzadzenie_VII_49_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:52:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/48/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie
skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej
z Gminnej Ewidencji Zabytków

zarzadzenie_VII_48_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:50:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/47/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej

zarzadzenie_VII_47_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 11:49:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/46/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia VIII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_46_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:18:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/45/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_45_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:42:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/44/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_44_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:48:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/43/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_43_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:44:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/42/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_42_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:43:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/41/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zasad
stosowania w Urzędzie Miejskim Orzesze Ustawy
Prawo zamówień publicznych

zarzadzenie_VII_41_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:42:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/40/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia konkursów na kandydatów na
stanowiska dyrektorów: Przedszkola z Oddziałem
Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, ul. K. Miarki 4a;
Przedszkola nr 2 w Orzeszu, ul. Miła 1a;
Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści, ul.
Mikołowska 128; Przedszkola nr 7 w Orzeszu –
Gardawicach, ul. Mleczna 2; Szkoły Podstawowej
nr 3 w Orzeszu - Zawadzie, ul. Szkolna 44;
Zespołu Szkół w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a

zarzadzenie_VII_40_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:38:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/39/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013
z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia
2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z
6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z
30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr
VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z
1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r.,
VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016
oraz VII/20A/2017 z 1.02.2017

zarzadzenie_VII_39_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:35:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/38/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VII_38_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:31:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/37/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do I klas publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VII_37_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:25:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/36/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia VII otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2017

zarzadzenie_VII_36_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:03:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/35/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko: inspektora w Biurze
Rozwoju, Promocji oraz Funduszy Europejskich

zarzadzenie_VII_35_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/34/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na
podstawie umowy o pracę

zarzadzenie_VII_34_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:00:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/33/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy,
położonych w Orzeszu przy ul. Dolnej

zarzadzenie_VII_33_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:57:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/32/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia faktycznych kwot wydatków bieżących
na ucznia w przedszkolach publicznych oraz
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w
roku 2016

zarzadzenie_VII_32_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:54:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/31/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie
podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz
jego jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych

zarzadzenie_VII_31_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:53:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/30/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_30_2017.pdf

zarzadzenie_VII_30_2017_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_30_2017_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:49:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/29/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_29_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:48:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2017

zarzadzenie_VII_28_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:47:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/27/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2017 r. zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_27_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:45:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/26/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_26_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:42:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/25/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_25_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:37:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_24_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:35:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
obniżenia w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości
położonej w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów

zarzadzenie_VII_23_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:33:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_22_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:32:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
VI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_21_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:30:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/19A/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Orzesze

zarzadzenie_VII_19A_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:28:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/18A/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia VII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_18A_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:26:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_20_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:29:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/19/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_19_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:28:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_18_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:27:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_17_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:26:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz
statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych
na ucznia w przedszkolach publicznych i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w
2017 roku

zarzadzenie_VII_16_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:25:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia V otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2017

zarzadzenie_VII_15_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:20:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym na terenie miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_14_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:18:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_13_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:17:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o
przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarzadzenie_VII_12_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:16:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_11_2017.pdf

zarzadzenie_VII_11_2017_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_11_2017_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:14:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr
VII/255/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2017 rok, oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr
VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_10_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:22:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/9/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_9_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:20:52 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/8/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia
terminu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą pracownika w Wydziale Komunalnym

zarzadzenie_VII_8_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:18:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia procedury określającej harmonogram i
zakres prac związanych z przygotowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Miasta
Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2016r.

zarzadzenie_VII_7_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:15:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/6/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_6_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:42:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników

zarzadzenie_VII_5_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:39:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/4/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
zmieniające Zarządzenie Nr VII/1/2017 w sprawie
ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_4_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:36:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_3_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:31:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/2/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu
kontroli na 2017 rok

zarzadzenie_VII_2_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:28:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_1_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:24:25 | Data modyfikacji: 2017-09-05 14:25:50.
Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:24:25
Data modyfikacji: 2017-09-05 14:25:50
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik