ZARZĄDZENIE NR VIII/291/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r., VII/127/2017 z 22.06.2017r. ,VII/286/2017 z 14.12.2017r. , nr VII/17/2018 z dnia 1.02.2018r., nr VII/148/2018 z dnia 29.06.2018r. , nr VII/198/2018 z 31.08.2018r., nr VIII/32/2019 z dnia 30.01.2019, nr VIII/50/2019 z dnia 28.02.2019, nr VIII/88/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. oraznr VIII/108/2020 z dnia 1 czerwca 2020r.

zarzadzenie_VIII_291_2020r.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-02-08 20:00:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/220/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej dotyczącej 2020r.

zarzadzenie_VIII_220_2020r.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-02-08 19:53:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/287/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021rok

zarzadzenie_VIII_287_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:45:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/286/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania  uprawnień Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań

zarzadzenie_VIII_286_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:44:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/282/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_282_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:42:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/281/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2021

zarzadzenie_VIII_281_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:41:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/280/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego  Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_280_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:40:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/279/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2020 r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,  planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2021r.

zarzadzenie_VIII_279_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:38:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/278/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021r.

zarzadzenie_VIII_278_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:35:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/277/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_277_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:33:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/276/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VIII/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. dotyczącego wyboru wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_276_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:32:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/275/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planu kontroli na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_275_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:30:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/274/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_274_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:29:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/273/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_273_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:27:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/272/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_272_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:26:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/271/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_271_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:25:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/270/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_270_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:23:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/269/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za udostępnianie słupów linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Orzesze na korzystanie z nich poprzez zawieszenie linii telekomunikacyjnej lub linii światłowodowej

zarzadzenie_VIII_269_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:21:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/268/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr VII/28/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk handlowych na targowisku w Orzeszu zmienionego zarządzeniem Nr VII/1/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VII/28/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 lutego 2016r.

zarzadzenie_VIII_268_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:17:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/267/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 158/14 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyznaczenia zarządcy targowiska w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_267_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:09:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/266/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 156/14 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia planu targowiska w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_266_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:07:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/265/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w 2021 roku

zarzadzenie_VIII_265_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:05:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/264/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_264_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:04:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/263/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_263_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:59:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/262/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_262_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:56:35 | Data modyfikacji: 2021-03-05 13:49:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/261/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_261_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:52:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/260/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_260_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:50:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/259/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 grudnia 2020 r. W sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (marzec 2021r. – grudzień 2021)

zarzadzenie_VIII_259_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:48:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/256/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie "Planu operacyjnego funkjonowania Miasta Orzesze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

zarzadzenie_VIII_256_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:47:00 | Data modyfikacji: 2021-03-05 12:49:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/255/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia V publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VIII_255_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:45:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/254/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: planu i organizacji kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2021r. w jednostkach samorządowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_254_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:42:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/253/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VII/264/2017 w sprawie zwrotu kosztów zakupu ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilne

zarzadzenie_VIII_253_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:41:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/252/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze  w roku 2021

zarzadzenie_VIII_252_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:38:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/251/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_251_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:35:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/250/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_250_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:33:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/249/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020

zarzadzenie_VIII_249_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:59:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/248/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_248_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:56:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/247/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_247_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:41:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/246/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_246_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:38:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/245/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_245_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:36:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/244/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_244_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:34:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/243/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/208/2020 z dnia 08 października 2020 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_243_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:04:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/242/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia IV publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VIII_242_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:03:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/241/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_241_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:01:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia III publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VIII_240_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:59:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/239/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_239_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:44:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/238/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_238_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:42:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/237/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_237_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:20:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/236/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_236_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:18:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/235/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021

zarzadzenie_VIII_235_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:16:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/234/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_234_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 11:49:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/233/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2020/2021

zarzadzenie_VIII_233_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 11:43:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/232/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie  zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów

zarzadzenie_VIII_232_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 11:39:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/231/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści oraz udzielenia pełnomocnictwa.

zarzadzenie_VIII_231_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:39:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/230/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VIII/173/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 08 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz powołania składu osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_230_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:37:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/229/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyłączenia  z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_229_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:35:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/228/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_228_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:32:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/227/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przekazania mienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_227_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:03:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/226/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_226_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:01:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/225/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_225_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:43:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/224/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_224_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:41:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/223/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_223_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:22:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/222/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_222_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:20:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/221/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie  ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych  na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2020 roku.

zarzadzenie_VIII_221_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:19:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/219/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_219_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:15:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/218/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_218_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:42:48 | Data modyfikacji: 2021-03-03 09:09:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/217/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_217_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:36:50 | Data modyfikacji: 2021-03-02 16:38:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/216/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_216_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:35:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/215/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_215_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:33:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/214/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu – Zawadzie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

zarzadzenie_VIII_214_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:31:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/213/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści oraz udzielenia pełnomocnictwa.

zarzadzenie_VIII_213_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:29:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/212/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 października 2020 r. w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz powołania Zespołu ds kierowania procesem ewakuacji oraz utworzenia i organizacji punktów przyjęcia ewakuowanej ludności

zarzadzenie_VIII_212_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:25:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/211/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VIII_211_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:23:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/210/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_210_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:21:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/209/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej

zarzadzenie_VIII_209_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:19:04 | Data modyfikacji: 2021-03-02 16:21:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/208/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VIII_208_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:16:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/207/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/63/2020 z dnia 17 marca 2020r. dotyczącego zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze  dotyczących realizacji  Projektu  „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1" POIS.01.07.01-00-0023/19” Umowa o dofinansowanie nr  4/2020 w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zarzadzenie_VIII_207_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:12:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/206/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 października 2020 r. w sprawie udzielenia sekretarzowi miasta upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta Orzesze za III kwartał 2020 r.

zarzadzenie_VIII_206_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:06:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/205/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VIII/289/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

zarzadzenie_VIII_205_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 16:04:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/204/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_204_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:35:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/203/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie ustalenia planu finansowego  środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_203_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:30:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/202/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_202_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:28:28 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:28:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/201/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_201_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:26:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/200/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_200_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:20:23 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:20:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/199/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: organizacji radiowej łączności na kanałach współdziałania i koordynacj ratownictwa w sieci radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_199_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 14:17:52 | Data modyfikacji: 2021-03-02 14:18:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/198/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/197/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.10.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Orzeszu i trybu jej działania

zarzadzenie_VIII_198_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:29:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/197/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia wrozu zgłoszenia do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszolnego na terenie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_197_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:27:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/196/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2020 r. W sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (styczeń 2021r. – grudzień 2021)

zarzadzenie_VIII_196_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:26:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/193/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_193_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:25:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/192/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:23:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/191/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_191_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:22:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/190/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_190_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:20:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/189/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_189_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:19:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/188/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: zasad wydatkowania, ewidencjonowania i rozliczania wsparcia pozyskanego przez  Miasto Orzesze  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

zarzadzenie_VIII_188_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:18:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/187/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

zarzadzenie_VIII_187_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:16:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/186/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/268/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/315/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/95/2018 z dnia 14 maja 2018r., nr VIII/195/2020 z dnia 30 sierpnia 2020r. i nr VIII/148/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r.

zarzadzenie_VIII_186_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:56:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/185/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.,  nr VII/310/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/94/2018 z dnia 14 maja 2018r., nr VIII/188/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. i nr VIII/147/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r.

zarzadzenie_VIII_185_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:55:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/181/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: powołania Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej

zarzadzenie_VIII_181_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:51:13 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:52:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/180/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu, ul. Kobiórska 1

zarzadzenie_VIII_180_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:48:51 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:49:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/179/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_179_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 12:10:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/176/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_176_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 11:03:06 | Data modyfikacji: 2020-12-17 11:03:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/175/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_175_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 11:01:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/174/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_174_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 10:58:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/173/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_173_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 10:56:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/172/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_172_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:59:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/171/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VIII_171_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:54:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/170/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VIII_170_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:52:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/169/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_169_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:51:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/168/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_168_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:57:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/167/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_167_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 15:55:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/166/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_166_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:16:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/165/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_165_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:15:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/164/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach, ul. B. Chrobrego 64

zarzadzenie_VIII_164_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:09:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/163/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach, ul. F. Stuska 10

zarzadzenie_VIII_163_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:07:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/162/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu, ul. Bukowina 21

zarzadzenie_VIII_162_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:02:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/161/2020 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji za I półrocze 2020r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

zarzadzenie_VIII_161_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 14:00:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/158/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu oraz udzielenia pełnomocnictwa.

zarzadzenie_VIII_158_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-30 13:58:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/157/2020 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

zarzadzenie_VIII_157_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:27:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/156/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_156_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:14:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/155/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_155_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:11:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/154/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_154_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:06:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/153/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_153_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:01:15 | Data modyfikacji: 2020-11-16 15:02:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/152/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_152_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:57:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/151/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/121/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/274/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/321/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VIII/97/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/201/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

zarzadzenie_VIII_151_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:52:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/150/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/271/2016 z dnia 30 grudnia 2016r, nr VII/208/2017 z dnia 3 pażdziernika 2017r., nr VII/318/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VIII/97/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/198/2020 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_150_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 14:50:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/149/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/117/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/270/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/317/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VIII/96/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/197/2019 z dnia 30 sierpnia 2020r.

zarzadzenie_VIII_149_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 12:05:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/148/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/268/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/315/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/95/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/195/2020 z dnia 30 sierpnia 2020r.

zarzadzenie_VIII_148_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:20:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/147/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/310/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/94/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/188/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_147_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:17:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/146/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/277/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/181/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., nr VII/309/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VIII/96/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/193/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_146_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:14:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/145/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/111/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/264/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/311/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/94/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/190/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_145_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:10:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/144/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/276/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., nr VII/308/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/95/2018 z dnia 14 maja 2018r. i nr VIII/189/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_144_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:09:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/143/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_143_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:00:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/142/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_142_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 14:43:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/141/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_141_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 14:41:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/140/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przekazania realizacji zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_140_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 14:38:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/139/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_139_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 14:34:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/138/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_138_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 14:22:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/137/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_137_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:52:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/136/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2020 r. Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_136_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:49:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/135/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów. zmienianego Zarzadzeniem nr VIII/66/2020 z 24 marca 2020

zarzadzenie_VIII_135_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:44:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/134/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_134_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:40:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/133/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020 oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_133_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:39:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/132/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_132_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:36:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/131/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_131_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:27:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/130/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego lanu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_130_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:02:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/129/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VII/233/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26.10.2017r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

zarzadzenie_VIII_129_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:30:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/128/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/175/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Miejskim Żłobku w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/202/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_128_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:28:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/127/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/120/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/273/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/320/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/113/208 z dnia 1 czerwca 2018r. i nr VIII/200/209 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_127_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:26:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/126/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/119/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/319/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VIII/113/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. i nr VIII/199/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_126_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:23:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/125/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/116/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/269/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/316/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/112/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. i nr VIII/196/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_125_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:19:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/124/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/114/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/267/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/314/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/111/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. i nr VIII/194/2019r.

zarzadzenie_VIII_124_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:15:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/123/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/113/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/266/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/313/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/112/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. i nr VIII/192/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_123_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:12:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/122/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/112/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/265/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/312/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/111/2018 z dnia 1 czerwca 2018r. i VIII/191/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_122_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:10:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/121/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/200/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/187/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

zarzadzenie_VIII_121_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:30:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/120/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2020 roku.

zarzadzenie_VIII_120_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:25:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/119/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

zarzadzenie_VIII_119_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:23:47 | Data modyfikacji: 2020-11-06 10:24:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/118/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_118_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:21:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/117/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_117_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:19:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/116/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_116_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:18:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/115/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020. poz.713 ze zm.), art. 222 ust.4, art.257 pkt 1,3,4 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2019r. poz.869 ze zm. ) oraz §15 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/158/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_115_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:15:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/114/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_114_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 10:00:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/113/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:57:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/112/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na podstawie umowy o pracę

zarzadzenie_VIII_112_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:52:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/110/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_110_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:34:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/109/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Orzesze

zarzadzenie_VIII_109_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:31:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/107/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Orzesze za wyniki w nauce uzdolnionych dzieci i młodzieży

zarzadzenie_VIII_107_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:28:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/106/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2019/2020

zarzadzenie_VIII_106_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:23:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/105/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2020r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_105_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:27:11 | Data modyfikacji: 2020-11-06 09:27:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/104/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Umowa o powierzenie grantu nr 6351834596 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

zarzadzenie_VIII_104_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:25:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/103/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_103_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:20:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/102/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_102_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:19:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/101/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_101_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:17:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/100/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VII/42/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 marca 2016 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków stanowiacych dochód gminy

zarzadzenie_VIII_100_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:15:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/99/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenie funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Orzeszu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarzadzenie_VIII_99_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:01:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/98/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Umowa o powierzenie grantu nr 2068/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

zarzadzenie_VIII_98_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 11:26:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/97/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_97_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 11:24:34 | Data modyfikacji: 2020-10-29 11:25:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/96/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_96_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 11:23:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/95/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_95_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 11:21:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/94/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_94_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 11:19:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/93/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_93_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:52:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/92/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_92_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:49:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/91/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_91_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:47:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/90/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019r. samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_90_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:44:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/89/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/159/2015 dotyczącego zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Orzesze dla samorządowych instytucji kultury zmienianego Zarządzeniem nr VII/73/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_89_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:42:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/88/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenie funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Orzeszu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarzadzenie_VIII_88_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:39:41 | Data modyfikacji: 2020-10-29 10:40:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/87/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_87_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:18:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_86_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:16:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/85/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_85_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:15:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/84/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_84_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:12:30 | Data modyfikacji: 2020-10-29 10:12:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/83/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

zarzadzenie_VIII_83_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:10:44 | Data modyfikacji: 2020-10-29 10:11:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/82/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_82_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:07:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/81/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_81_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:05:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/80/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_80_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:03:31 | Data modyfikacji: 2020-10-29 10:03:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/79/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_79_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:59:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/78/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_78_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:57:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/77/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_77_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:51:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/76/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_76_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:48:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/75/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie: inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

zarzadzenie_VIII_75_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:47:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/74/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: upoważnienia dyrektorów jednostek systemu oświaty Miasta Orzesze do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

zarzadzenie_VIII_74_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:19:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/73/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach oraz nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu

zarzadzenie_VIII_73_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:16:06 | Data modyfikacji: 2020-10-29 09:45:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/72/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020.

zarzadzenie_VIII_72_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:14:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

zarzadzenie_VIII_71_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 09:12:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/70/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2019 rok

zarzadzenie_VIII_70_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-29 08:49:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/69/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_69_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:37:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_68_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:32:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/67/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_67_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:31:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/66/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów

zarzadzenie_VIII_66_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:26:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/65/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

zarzadzenie_VIII_65_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:22:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/64/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:21:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/63/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:20:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/62/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:10:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/61/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 10:10:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/60/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_60_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:34:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/59/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

zarzadzenie_VIII_59_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:30:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/58/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_58_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:26:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/57/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_57_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:20:38 | Data modyfikacji: 2020-06-17 09:22:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/56/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia kasy Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów

zarzadzenie_VIII_56_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:46:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/55/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:45:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/54/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:45:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/53/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:45:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/52/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:44:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/51/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:44:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/50/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:44:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/49/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:44:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/48/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru deklaracji dotyczących chęci przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Orzesze współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2020

zarzadzenie_VIII_48_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:43:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/47/2020 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu plastycznego Konkursu Ekologicznego pt. "Drugie życie odpadów".

zarzadzenie_VIII_47_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-12 16:42:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/46/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian statutów sołectw Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_46_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:52:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/45/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_45_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:44:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/44/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:24:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/43/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:23:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/42/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:23:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/41/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:21:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/40/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:21:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/39/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:19:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/38/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_38_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:18:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/37/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Jolanty Pomierska

zarzadzenie_VIII_37_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:16:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/36/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarzadzenie_VIII_36_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 10:14:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/35/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_35_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 09:57:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/34/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu, ul. Bukowina 21; Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach, ul. Stuska 10; Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach, ul. Chrobrego 64; Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu, ul. Kobiórska 1

zarzadzenie_VIII_34_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:50:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/33/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 zarzadzenie_VIII_31_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:45:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/32/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:44:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/31/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

 zarzadzenie_VIII_31_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:42:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/30/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

 zarzadzenie_VIII_30_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:41:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_29_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:39:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/28/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

 zarzadzenie_VIII_28_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:35:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/27/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_27_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:33:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/26/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_26_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:31:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/25/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

 zarzadzenie_VIII_25_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:30:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/24/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:29:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/23/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

 zarzadzenie_VIII_23_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:27:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/22/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

 zarzadzenie_VIII_22_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:25:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/21/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

 zarzadzenie_VIII_21_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:23:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/20/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

 zarzadzenie_VIII_20_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:21:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/19/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

 zarzadzenie_VIII_19_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:19:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/18/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 zarzadzenie_VIII_18_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:18:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/17/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:17:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie planu kontroli na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_16_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:15:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/15/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:14:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/14/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Orzesze

 zarzadzenie_VIII_14_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:11:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/13/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Orzesze

 zarzadzenie_VIII_13_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:10:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/12/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020.

 zarzadzenie_VIII_12_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:08:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/11/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2020 roku.

zarzadzenie_VIII_11_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:06:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/10/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_10_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:03:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/9/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_9_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:00:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/8/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VIII/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. dotyczącego wyboru wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_8_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:41:23 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:59:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/7/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

zarzadzenie_VIII_7_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:41:04 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:58:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/6/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Orzesze ds. kontroli zarządczej oraz Zespołu ds. funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Orzesze.

 zarzadzenie_VIII_6_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:37:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/5/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:23:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/4/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/333/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020

 zarzadzenie_VIII_4_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:20:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/3/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/331/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

 zarzadzenie_VIII_3_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:18:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/2/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_2_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:17:09 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:55:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/1/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_1_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:16:41 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:54:40.
Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:16:41
Data modyfikacji: 2020-02-20 14:54:40
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik