Gminna Ewidencja Zabytków 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/192/2020 z dnia 18 września 2020 r.

 

Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje:

I. Obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych Gminy Orzesze

II. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Gminy Orzesze

III. Wykaz obiektów kubaturowych

IV. Wykaz obiektów Małej Architektury.

VI. Wykaz obiektów przemysłowych.

VII. Wykaz obiektów zabytkowej zieleni.

VIII.STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

GEZ 2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2020-09-21 12:20:02 | Data modyfikacji: 2021-01-20 09:01:12.

Zobacz:
 Zabytki ruchome .  Zabytki nieruchome .  Ogłoszenia .  Gminna Ewidencja Zabytków - nieobowiązująca . 
Data wprowadzenia: 2020-09-21 12:20:02
Data modyfikacji: 2021-01-20 09:01:12
Opublikowane przez: Tomasz Szier