Dług publiczny

Dług publiczny

Kwota długu na dzień 31.12.2016r.

Kwota długu na dzień 31.12.2016r. wynosi 6 019 000zł , na który składają się:
- pożyczka długoterminowa - 859 000zł,
- kredyty długoterminowe - 5 160 000zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:58:51.
Kwota długu na dzień 31.12.2015r.

Kwota długu na dzień 31.12.2015r. wynosi 7 351 018,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe -  999 000,00zł,
- kredyty długoterminowe - 6 352 018,40zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:36:45 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:37:29.
Kwota długu na dzień 31.12.2014r.

Kwota długu na dzień 31.12.2014r. wynosi 8 583 698,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe - 1 285 680,00zł,
- kredyty długoterminowe - 7 298 018,40zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:58:34 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:37:29.
Kwota długu na dzień 31.12.2013r.

Kwota długu na dzień 31.12.2013r. wynosi 7 792 548,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe - 1 455 680,00zł,
- kredyty długoterminowe - 6 336 868,40zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-05-26 12:02:39 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:37:29.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 12:02:39
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl