ZARZĄDZENIE NR VII/29/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z
dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z
31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr
20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca
2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z
30 czerwca 2014r.oraz Nr 208/2014 z 30.06.2014

zarzadzenie VII_29_ 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:54:06 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:38:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
określenia zasad korzystania z samochodów
służbowych będących własnością Miasta
Orzesze

zarzadzenie _VII_28_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:53:00 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:38:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/27/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

zarządzenie VII_27_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:50:57 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:37:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/26//2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Wynagradzania Pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na
podstawie umowy o pracę.

zarządzenie_VII_26_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:29:37 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:37:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/25/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
2/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego
wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie
Miejskim Orzesze zmienianego Zarządzeniem Nr
39/2012 z 26.03.2012r. i Zarządzeniem Nr 173/2012
z 27.12.2012r.

zarządzenie VII_25_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:28:04 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:37:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i
Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu
wewnętrznego na rok 2015

zarzadzenie_VII_24_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:26:41 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:37:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_VII_23_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:20:30 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:37:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2014

zarzadzenie_VII_22_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:19:59 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:36:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2014 rok

zarządzenie VII_27_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:19:17 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:36:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_20_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:17:42 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:36:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/19/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_19_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:16:26 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:36:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia współczynnika służącego do
ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu w roku
2015

zarzadzenie_VII_18_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:15:18 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:35:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu
Miejskiego w 2015 roku

zarzadzenie_VII_17_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:12:23 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:35:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_16_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:10:26 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:35:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 131/2014
z dnia 11 sierpnia 2014r. dotyczącego
zaciągnięcia w 2014r. długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu

zarzadzenie_VII_15_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:07:32 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:26:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie:
zatwierdzenia „ Planu Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu”

Zarzadzenie_VII_14_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 11:01:41 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:26:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_13_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:47:23 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:26:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_12_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:46:49 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:25:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_11_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:46:27 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:25:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 w
Orzeszu – Gardawicach

zarzadzenie_VII_10_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:46:03 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:25:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/9/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_9_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:45:34 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:25:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/8/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w
Orzeszu – Gardawicach

zarzadzenie_VII_8_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:45:13 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli
druków ścisłego zarachowania w Urzędzie
Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_7_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:44:40 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/6/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z
dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do
stosowania wewnętrznej instrukcji
inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z
12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z
19.10.2012r. oraz 170/2013 z 10.12.2013r.

zarzadzenie_VII_6_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:44:06 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: planu
i organizacji kontroli problemowych realizacji
zadań obronnych na 2015 r. w jednostkach
samorządowych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_5_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:43:04 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/4/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

zarzadzenie_VII_4_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:42:39 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2014 oraz zmiany planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_3_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:41:51 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/2/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_2_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:41:26 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:24:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_VII_1_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:39:42 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:23:49.
ZARZĄDZENIE NR 208/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z
dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z
31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr
20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca
2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r. oraz Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r.

zarzadzanie_208_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:54:00 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:47:22.
ZARZĄDZENIE NR 207/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawiezmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 161/2014
z dnia 24 września 2014r. dotyczącego zasad
ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty
targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń
targowych

zarzadzanie_207_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:53:44 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:47:09.
ZARZĄDZENIE NR 206/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia
osoby wykonującej czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza

zarzadzenie_206_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:42:01 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:46:12.
ZARZĄDZENIE NR 205/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania
ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_205_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:41:43 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:45:28.
ZARZĄDZENIE NR 204/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_204_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:41:30 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:45:06.
ZARZĄDZENIE NR 203/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_203_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:41:09 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:58.
ZARZĄDZENIE NR 202/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_202_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:40:55 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:48.
ZARZĄDZENIE NR 201/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_201_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 10:39:17 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:27.
ZARZĄDZENIE NR 200/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika w Referacie Finansowym ds Wymiarów,
Opłat i Podatków Lokalnych .

zarzadzenie_200_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:45:45 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:18.
ZARZĄDZENIE NR 199/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
preliminarzu dochodów i wydatków środków
Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2014

zarzadzenie_199_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:45:31 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:09.
ZARZĄDZENIE NR 198/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3
im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach.

zarzadzenie_198_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:45:14 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:44:01.
ZARZĄDZENIE NR 197/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.
poz. 1118 j.t.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_197_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:44:58 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:43:52.
ZARZĄDZENIE NR 196/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_196_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:44:40 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:43:44.
ZARZĄDZENIE NR 195/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_195_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:28:33 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:43:35.
ZARZĄDZENIE NR 194/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_194_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:28:20 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:43:15.
ZARZĄDZENIE NR 193/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_193_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:28:07 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:43:02.
ZARZĄDZENIE NR 192/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały budżetowej
Miasta Orzesze na rok 2015

Treść zarządzenia nr 192

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2015

Załącznik nr 1 do projekt uchwały budżetowej na 2015 rok - plan dochodów na 2015 r.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Plan wydatków na 2015 r.

Załącznik nr 3, 4, 5, 8, 9, 10 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innyc zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:27:23 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:42:42.
ZARZĄDZENIE Nr 191/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Treść Zarządzenia nr 191

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze- materiał pomocniczy

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 08:07:41 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:42:30.
ZARZĄDZENIE NR 190/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Orzesze,
położonych w Orzeszu przy ul. W.Łokietka oraz
Kazimierza Wielkiego

zarzadzenie_190_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 07:45:06 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:42:18.
ZARZĄDZENIE NR 189/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie:instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji
związanej z realizacją projektu "Opracowanie
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Orzesze", nr projektu POIS.09.03.00-00-114/13 w
ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej priorytetu IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

zarzadzenie_189_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 07:44:34 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:41:38.
ZARZĄDZENIE NR 188/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
oraz procedur kontroli finansowej dotyczących
realizacji projektu "Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze", nr projektu
POIS.09.03.00-00-114/13 w ramach działania 9.3.
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej priorytetu IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.

zarzadzenie_188_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 07:44:17 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:41:23.
ZARZĄDZENIE NR 187/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Orzesze,
położonych w Orzeszu przy ul. W.Łokietka oraz
Kazimierza Wielkiego

zarzadzenie_187_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-06 07:44:00 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:41:14.
ZARZĄDZENIE NR 186/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 listopada 2014 r.

zarzadzanie_186_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:23:43 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:41:03.
ZARZĄDZENIE NR 185/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzanie_185_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:11:19 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:40:53.
ZARZĄDZENIE NR 184/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzanie_184_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:11:03 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:40:40.
ZARZĄDZENIE NR 183/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_183_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:10:45 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:40:17.
ZARZĄDZENIE NR 182/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_182_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:10:21 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:39:48.
ZARZĄDZENIE NR 181/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
powołania dwóch zespołów pracowników Urzędu
Miejskiego Orzesze do korekty składów kart do
głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze i
na Burmistrza Miasta Orzesze.

zarzadzanie_181_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:10:08 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:37:53.
ZARZĄDZENIE NR 180/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 października 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenia III publicznego przetargu ustnego
na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia
regulaminu przetargu oraz powołania Komisji
Przetargowej

zarzadzanie_180_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:09:50 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:35:53.
ZARZĄDZENIE NR 179/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzanie_179_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:09:14 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:35:28.
ZARZĄDZENIE NR 178/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzanie_178_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:08:48 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:34:49.
ZARZĄDZENIE NR 177/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzanie_177_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:08:11 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:32:47.
ZARZĄDZENIE NR 176/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_176_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:07:54 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:32:35.
ZARZĄDZENIE NR 175/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_175_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:07:39 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:32:26.
ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
przygotowania do okresu zimowego oraz
przeprowadzenia Akcji Zima 2014/2015.

zarzadzanie_174_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:07:00 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:32:14.
ZARZĄDZENIE NR 173/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 października 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenie II publicznego przetargu ustnego
na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia
regulaminu przetargu oraz powołania Komisji
Przetargowej

zarzadzanie_173_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:06:44 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:32:04.
ZARZĄDZENIE NR 172/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014 oraz zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzanie_172_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:06:27 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:31:52.
ZARZĄDZENIE NR 171/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_171_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:06:12 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:19:19.
ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_170_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:05:58 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:56.
ZARZĄDZENIE NR 169/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 t.j.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzanie_169_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:05:40 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:47.
ZARZĄDZENIE NR 168/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 26 września 2014 r. w sprawie tablicy
pamiątkowej

zarzadzenie_168_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:47:56 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:36.
ZARZĄDZENIE NR 167/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_167_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:47:42 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:25.
ZARZĄDZENIE NR 166/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_166_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:47:26 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:16.
ZARZĄDZENIE NR 165/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_165_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:47:09 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:57:04.
ZARZĄDZENIE NR 164/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_164_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:46:47 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:56:33.
ZARZĄDZENIE NR 163/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w
Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w
Orzeszu od roku szkolnego 2014/2015 w formie
elektronicznej.

zarzadzenie_163_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:45:53 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:56:24.
ZARZĄDZENIE NR 162/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego na
sprzedaż samochodu marki Jelcz 004 i ustalenia
regulaminu przetargu oraz powołania Komisji
Przetargowej

zarzadzanie_162_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-05 10:28:15 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:56:14.
ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad
ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty
targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń
targowych

Zarządzenie 161_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:31:59 | Data modyfikacji: 2015-03-12 16:55:55.
ZARZĄDZENIE NR 160/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 września 2014 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarzadzanie_160_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:31:55 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:30:12.
ZARZĄDZENIE NR 159/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia
zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk handlowych
na targowisku w Orzeszu

Zarządzenie 159_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:30:59 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:28:56.
ZARZĄDZENIE NR 158/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia
zarządcy targowiska w Orzeszu

zarzadzanie_158_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:30:55 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:28:45.
ZARZĄDZENIE NR 157/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika w Wydziale Budownictwa, Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie 157_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:29:43 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:28:35.
ZARZĄDZENIE NR 156/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie utworzenia
planu targowiska w Orzeszu.

zarzadzanie_156_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:29:38 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:28:23.
ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z urządzeń targowych

zarzadzenie_155_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:26:42 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:28:11.
ZARZĄDZENIE NR 154/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: powołania
komisji celem przeprowadzenia przeglądu sprzętu
i środków obrony cywilnej oraz ich
przeklasyfikowania i wybrakowania.

zarzadzanie_154_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:26:28 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:27:59.
ZARZĄDZENIE NR 153/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_153_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:25:00 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:27:50.
ZARZĄDZENIE NR 152/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014 oraz planu
finansowego zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na 2014 rok

zarzadzanie_152_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:24:00 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:27:36.
ZARZĄDZENIE NR 151/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_151_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:15:58 | Data modyfikacji: 2015-03-09 13:04:15.
ZARZĄDZENIE NR 150/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 września 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzanie_150_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:15:22 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:59:45.
ZARZĄDZENIE NR 149/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 5 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia
składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przemocy w rodzinie

zarzadzenie_149_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:10:27 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:59:32.
ZARZĄDZENIE NR 148/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 5 września 2014 r. w sprawie odwołania
członka Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Orzeszu

zarzadzenie_148_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:10:13 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:59:20.
ZARZĄDZENIE NR 147/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_147_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 13:59:12 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:59:08.
ZARZĄDZENIE NR 146/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzanie_146_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-03-02 13:58:54 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:58:55.
ZARZĄDZENIE NR 145/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_145_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:10:27 | Data modyfikacji: 2015-03-09 12:57:44.
ZARZĄDZENIE NR 144/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_144_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:07:14.
ZARZĄDZENIE NR 143/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia
terminu do składania wniosków o udzielenie
pomocy w zakresie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”

zarzadzenie_143_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:04:27.
ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 3 w
Orzeszu - Gardawicach

zarzadzenie_142_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:02:33 | Data modyfikacji: 2015-01-20 11:03:18.
ZARZĄDZENIE NR 141/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania ze
stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach

zarzadzenie_141_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:01:08.
ZARZĄDZENIE NR 140/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014 oraz
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_140_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:59:49.
ZARZĄDZENIE NR 139/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_139_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:58:00.
ZARZĄDZENIE NR 138/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_138_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:56:39.
ZARZĄDZENIE NR 137/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_137_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:55:13.
ZARZĄDZENIE NR 136/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu RP
zarządzonych na dzień 7 września 2014 r

zarzadzenie_136_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:51:14.
ZARZĄDZENIE NR 135/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_135_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:46:51.
ZARZĄDZENIE NR 134/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_134_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:43:36.
ZARZĄDZENIE NR 133/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_133_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:41:44.
ZARZĄDZENIE NR 132/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_132_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:39:34.
ZARZĄDZENIE NR 131/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia w 2014r. długoterminowego kredytu
bankowego na finansowanie planowanego deficytu

zarzadzenie_131_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:35:46 | Data modyfikacji: 2015-01-20 10:36:37.
ZARZĄDZENIE NR 130/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji
za I półrocze 2014r. o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Orzesze, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o
przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury

zarzadzenie_130_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2015-01-20 10:28:38 | Data modyfikacji: 2015-01-20 10:32:23.
ZARZĄDZENIE NR 129/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania
mienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu

zarzadzenie_129_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:49:50.
ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia
w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny
wywoławczej nieruchomości położonej w Orzeszu
przy ul. Wiosny Ludów

zarzadzenie_128_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:48:48.
ZARZĄDZENIE NR 127/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_127_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:30:47.
ZARZĄDZENIE NR 126/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_126_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:58:23.
ZARZĄDZENIE NR 125/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_125_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:57:38.
ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_124_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:56:59.
ZARZĄDZENIE NR 123/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko Młodszego Referenta w Referacie
Finansowym ds wymiarów, opłat i podatków
lokalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

zarzadzenie_123_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:55:52.
ZARZĄDZENIE NR 122/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
wzorów wniosku, porozumienia , oświadczenia woli
oraz doprecyzowania zasad postępowania przy
udzielaniu ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Orzesze oraz jej jednostkom
podległym

zarzadzenie_122_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:55:06.
ZARZĄDZENIE NR 121/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_121_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:51:26.
ZARZĄDZENIE NR 120/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_120_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:33:12.
ZARZĄDZENIE NR 119/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_119_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:32:29.
ZARZĄDZENIE NR 118/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_118_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:30:38.
ZARZĄDZENIE NR 117/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole
Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego
w Orzeszu - Mościskach od roku szkolnego
2014/2015 w formie elektronicznej.

zarzadzenie_117_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:27:08.
ZARZĄDZENIE NR 116/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie: przedłużenia
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu -
Woszczycach

zarzadzenie_116_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:25:48.
ZARZĄDZENIE NR 115/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarzadzenie_115_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:24:30.
ZARZĄDZENIE NR 114/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarzadzenie_114_2014.pdf

zalacznik1_114_2014.pdf

zalacznik2_114_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:15:01.
ZARZĄDZENIE NR 113/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie obniżenia
w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny
wywoławczej nieruchomości położonych
w Orzeszu przy ul. W. Łokietka oraz Kazimierza
Wielkiego

zarzadzenie_113_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:14:37.
ZARZĄDZENIE NR 112/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_112_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:13:20 | Data modyfikacji: 2014-09-16 09:13:28.
ZARZĄDZENIE NR 111/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_111_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:12:18 | Data modyfikacji: 2014-09-16 12:51:49.
ZARZĄDZENIE NR 110/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_110_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:03:57.
ZARZĄDZENIE NR 109/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_109_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:03:19.
ZARZĄDZENIE NR 108/2014 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 lipca 2014 r. w
sprawie:Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim
Orzesze

zarzadzenie_108_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:01:22 | Data modyfikacji: 2014-09-16 09:02:45.
ZARZĄDZENIE NR 107/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_107_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 09:00:38.
ZARZĄDZENIE NR 106/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_106_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:57:26.
ZARZĄDZENIE NR 105/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_105_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:56:35.
ZARZĄDZENIE NR 104/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Orzesze,
położonych w Orzeszu przy ul. W. Łokietka oraz
Kazimierza Wielkiego

zarzadzenie_104_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:55:57.
ZARZĄDZENIE NR 103/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Orzesze,
położonych w Orzeszu przy ul. Biedronek

zarzadzenie_103_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:53:07.
ZARZĄDZENIE NR 102/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09
z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego
wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu
i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie
Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia
1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r.,
Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011
z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia
22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia
17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr
66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013
z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego
2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r oraz Nr
85/2014 z 29 maja 2014r.

zarzadzenie_102_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:51:58 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:52:34.
ZARZĄDZENIE NR 101/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 167/10
z dnia 31.12.2010r. dotyczącego określenia
zasad rozliczania wykorzystania dotacji
przedmiotowych oraz celowych na inwestycje
przyznanych dla samorządowego zakładu
budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu

zarzadzenie_101_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:50:15 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:50:43.
ZARZĄDZENIE NR 100/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_100_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:45:05.
ZARZĄDZENIE NR 99/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_99_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:44:23.
ZARZĄDZENIE NR 98/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_98_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:43:56.
ZARZĄDZENIE NR 97/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_97_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:42:51 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:43:28.
ZARZĄDZENIE NR 96/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_96_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:42:18.
ZARZĄDZENIE NR 95/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie składu komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

zarzadzenie_95_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:40:04.
ZARZĄDZENIE NR 94/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Gminy Orzesze w roku 2014

zarzadzenie_94_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:39:19 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:39:46.
ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarzadzenie_93_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:38:06.
ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. zarządzam, co następuje:

zarzadzenie_92_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:37:27.
ZARZĄDZENIE NR 91/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_91_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:36:59 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:37:11.
ZARZĄDZENIE NR 90/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_90_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:35:53.
ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie ”Dostawa fabrycznie
nowego, ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orzeszu” i nadania regulaminu
Komisji Przetargowej.

zarzadzenie_89_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:34:50 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:35:25.
ZARZĄDZENIE NR 88/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 25/2014 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 lutego 2014r.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:33:32.
ZARZĄDZENIE NR 87/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej Gminy Orzesze do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia publicznego na „Dostawę w latach
2015 - 2016 energii elektrycznej do oświetlenia
ulic na terenie Gminy Orzesze oraz do urządzeń
niezwiązanych z oświetleniem ulicznym”

zarzadzenie_87_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:32:09.
ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia II
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Gminy Orzesze w roku 2014.

zarzadzenie_86_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:30:51.
ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia
2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim
w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r.,
Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia
31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca
2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr
50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012
z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego
2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013
z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego
2014r. oraz Nr 33/2014 z 6 marca 2014r.

zarzadzenie_85_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:29:55.
ZARZĄDZENIE NR 84/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_84_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:28:26 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:28:51.
ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014 oraz planu
finansowego zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

zarzadzenie_83_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:23:10 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:28:01.
ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia
27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_82_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:50:44.
ZARZĄDZENIE NR 81/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_81_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:47:50.
ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_80_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:41:25.
ZARZĄDZENIE NR 79/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_79_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:39:55.
ZARZĄDZENIE NR 78/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27
grudnia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_78_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:39:24.
ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_77_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:38:51.
ZARZĄDZENIE NR 76/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zamiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014

zarzadzenie_76_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:37:38.
ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia obniżki
czynszu najemcom lokali mieszkalnych i socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Orzesze

zarzadzenie_75_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:36:55 | Data modyfikacji: 2014-09-16 08:26:48.
ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 107/10 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21
września 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_74_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:36:22.
ZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_73_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:35:53.
ZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_72_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:35:26.
ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Zarządzenia nr
178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27
grudnia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_71_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:34:15.
ZARZĄDZENIE NR 70/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_70_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:33:20.
ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z
mieszkańcami gminy Orzesze w przedmiocie nadania
nowego Statutu Miasta Orzesze

zarzadzenie_69_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:18:27 | Data modyfikacji: 2014-09-11 13:21:44.
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.

zarzadzenie_68_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:17:47.
ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_67_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:15:53.
ZARZĄDZENIE NR 66/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zalecony gminie na rok 2014

zarzadzenie_66_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:15:15.
ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. Dotyczące wykonania
budżetu Miasta orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_65_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-11 13:13:39.
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_64_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:49:21.
ZARZĄDZENIE NR 63/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy, położonej
w Orzeszu przy ul. Jasnej

zarzadzenie_63_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:44:20.
ZARZĄDZENIE NR 62/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy, położonej
w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów

zarzadzenie_62_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:39:13 | Data modyfikacji: 2014-09-02 12:40:45.
ZARZĄDZENIE NR 61/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze lokalnym
z mieszkańcami Gminy Orzesze w przedmiocie
zmian statutów sołectw Gminy Orzesze

zarzadzenie_61_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:23:30 | Data modyfikacji: 2014-09-02 12:37:20.
ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_60_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:20:41 | Data modyfikacji: 2014-09-02 12:21:11.
ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_59_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:14:26.
ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014 oraz planu
finansowego zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

zarzadzenie_58_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:11:48 | Data modyfikacji: 2014-09-02 12:14:35.
ZARZĄDZENIE NR 57/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_57_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-02 12:04:31.
ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_56_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:42:27 | Data modyfikacji: 2014-09-01 13:44:47.
ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu

zarzadzenie_55_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:40:01.
ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 74/2012
z dnia 13 czerwca 2012 w sprawie organizacji
i zasad działania systemu wykrywania
i alarmowania.

zarzadzenie_54_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:37:12.
ZARZĄDZENIE NR 53/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika w Referacie ds. Promocji Miasta,
Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałaniu Uzależnieniom oraz
Zarządzania Kryzysowego.

zarzadzenie_53_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 12:51:23.
ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich

zarzadzenie_52_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 12:21:03 | Data modyfikacji: 2014-09-01 12:22:08.
ZARZĄDZENIE NR 51/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
pracownika w Referacie Finansowym ds.
Budżetowych

zarzadzenie_51_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 12:19:46 | Data modyfikacji: 2014-09-01 12:21:13.
ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad
stosowania w Urzędzie Miejskim Orzesze Ustawy
Prawo zamówień publicznych

zarzadzenie_50_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 12:17:30 | Data modyfikacji: 2014-09-01 12:21:19.
ZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie Zasad
wydatkowania środków finansowych w Gminie
Orzesze dla zamówień (zadań), do których
nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie
z art. 4 pkt 8 w/w ustawy

zarzadzenie_49_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:38:46 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:40.
ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarzadzenie_48_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:36:06 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:29.
ZARZĄDZENIE NR 47/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2014 rok

zarzadzenie_47_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:33:37 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:23.
ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_46_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:28:40 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:16.
ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_45_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:24:15 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:10.
ZARZĄDZENIE NR 44/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_44_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:21:18 | Data modyfikacji: 2014-09-16 13:22:37.
ZARZĄDZENIE NR 43/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian Zarządzenia
Nr 133/2011  Burmistrza Miasta Orzesze z dnia
15 grudnia 2011 r. dotyczącego wprowadzenia
procedur badania oceniającego stopień
satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego
w UrzedzieMiejskim w Orzeszu

zarzadzenie_43_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:13:00.
ZARZĄDZENIE NR 42/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_42_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:10:50 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:43:00.
ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014

zarzadzenie_41_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:01:51 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:42:54.
ZARZĄDZENIE NR 40/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia
27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania budżetu
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_40_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:57:47 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:42:03.
ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok

zarzadzenie_39_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:42:50 | Data modyfikacji: 2014-09-01 11:41:29.
ZARZĄDZENIE NR 38/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 marca 2014 r.w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu, sprawozdań z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia za 2013
rok
 zarzadzenie_38_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:52:00 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:52:50.
ZARZĄDZENIE NR 37/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 r.
 zarzadzenie_37_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:49:31.
ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014
 zarzadzenie_36_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:47:41 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:48:13.
ZARZĄDZENIE NR 35/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013 r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok.
 zarzadzenie_35_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:43:52.
ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 r.
 zarzadzenie_34_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:36:23 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:38:43.
ZARZĄDZENIE NR 33/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2
stycznia 2009 r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obsługi i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienionego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 28 marca 2011 r.,
Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 166/10 z dnia
31 grudnia 2010 r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca
2011 r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., Nr
50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr 84/2012 z 2
lipca 2012 r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013 r., Nr
66/2013 z 31 maja 2013 r., Nr 187/2013 z 31
grudnia 2013 r. oraz 20/2014 z 4 lutego 2014 r.
 zarzadzenie_33_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:31:03.
ZARZĄDZENIE NR 32/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami w pełnym wymiarze
czasu pracy
 zarzadzenie_32_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:23:36 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:28:09.
ZARZĄDZENIE NR 31/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad
przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie
Miejskim w Orzeszu
 zarzadzenie_31_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:16:37.
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

zarzadzenie_30_2014.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:13:44.
ZARZĄDZENIE NR 29/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 r.
 zarzadzenie_29_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:09:03.
ZARZĄDZENIE NR 28/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013 r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 r.
 zarzadzenie_28_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:06:07.
ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_27_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:03:56.
ZARZĄDZENIE NR 26/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie uzupełnienia
składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 zarzadzenie_26_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:01:09.
ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 lutego 2014 r. stawek czynszu za najem
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Orzesze
 zarzadzenie_25_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:58:37.
ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki czynszu w lokalach wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orzesze
 zarzadzenie_24_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:56:40.
ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 13 luty 2014r. w sprawie przyjęcia
jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na 2014
rok dla niepublicznych przedszkoli i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na
terenie miasta Orzesze
 zarzadzenie_23_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:54:36.
ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 12 luty 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z
późn. zm.) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
 zarzadzenie_22_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:49:56.
ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 11 luty 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu dochodów i wydatków środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na
2014 r.
 zarzadzenie_21_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:46:20.
ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z
dnia 04 luty 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2
stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z
dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z
31 maja 2013r. oraz 187/2013 z 31 grudnia 2013r.
 zarzadzenie_20_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:41:36 | Data modyfikacji: 2014-05-29 09:43:04.
ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 4 luty 2014 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia nr 18/04 Burmistrza Miasta Orzesze z
dnia 29.03.2004r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu
Oświaty w Orzeszu
 zarzadzenie_19_2014.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:23:49 | Data modyfikacji: 2014-05-29 09:37:43.
ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_18_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:19:52.
ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014
 zarzadzenie_17_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:18:31.
ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_16_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:17:15.
ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_15_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:15:29 | Data modyfikacji: 2014-02-18 15:16:23.
ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wymiaru czasu
pracy pracowników Urzędu Miejskiego w 2014 roku
 zarzadzenie_14_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Jolanta Szubert | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:13:39 | Data modyfikacji: 2014-02-18 15:13:59.
ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
poblicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
projektów uchwał prawa miejscowego w sprawie
programu w zakresie dożywiania
 zarzadzenie_13_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-02-18 15:11:51.
ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_12_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:48:24 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:35:40.
ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2014
 zarzadzenie_11_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:45:56 | Data modyfikacji: 2014-02-18 13:46:18.
ZARZĄDZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 178/2013 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 grudnia 2013r. dotyczącego wykonania
budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_10_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Jolanta Szubert | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:20:36 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:34:51.
ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 zarzadzenie_9_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:16:44 | Data modyfikacji: 2014-02-18 13:17:43.
ZARZĄDZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko Specjalisty w wymiarze 5/8 etatu -
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
 zarzadzenie_8_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:11:48 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:34:08.
ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia
procedury określającej harmonogram i zakres prac
związanych z przygotowaniem informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Orzesze za okres od 01
stycznia do 31 grudnia 2013r
 zarzadzenie_7_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:09:55 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:33:47.
ZARZĄDZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze lokalnym z
mieszkańcami Gminy Orzesze w przedmiocie zmiany
granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą
Łaziska Górne, poprzez odłączenie części
obszaru należącego do Gminy Orzesze i
przyłączenie go do Gminy Łaziska Górne
 zarzadzenie_6_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:38:45 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:33:22.
ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko Młodszego Referenta w Referacie ds.
Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz
Zarządzania Kryzysowego
 zarzadzenie_5_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:29:09 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:32:43.
ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia I
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Gminy Orzesze w roku 2014
 zarzadzenie_4_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:23:23 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:31:16.
ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania
Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących na 2014rok
 zarzadzenie_3_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:19:19 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:29:21.
ZARZĄDZENIE NR 2/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania w
2014r. uprawnień Kierownikom , Dyrektorom
jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze do
zaciągania zobowiązań
 zarzadzenie_2_2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:14:11 | Data modyfikacji: 2014-02-20 12:28:46.
ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania
pomocy w formie posiłku dzieciom bądź uczniom
bez decyzji administracyjnej oraz bez
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego
 zarzadzenie_1_2014.pdf

Opublikowane przez: administrator BIP administrator | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:51:04 | Data modyfikacji: 2014-02-24 11:46:29.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:51:04
Data modyfikacji: 2014-02-24 11:46:29
Autor: Andrzej Szafraniec
Opublikowane przez: administrator BIP administrator