Rada Miejska Orzesze

Rada Miejska Orzesze


Zobacz:
   Kadencja 2010 - 2014
   Kadencja 2014 - 2018
   Informacje o posiedzeniach
   Protokoły z posiedzeń sesji
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl