Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa
ciągu pieszo-jezdnego i ciągów pieszych wraz z
przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu w
ramach inwestycji "Budowa zabezpieczeń
przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81
na odcinku w Orzeszu-Zawiści"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-12-22 08:32:14.
Zawiadomienie o zamiarze połączenia
samorządowych instytucji kultury: Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu

Uchwała Nr XL/551/17 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-12-19 15:22:30.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania
i realizacji wspólnie z gminą Orzesze projektu
pod nazwą: „Akademia Umiejętności w Gminie
Orzesze II”

Protokół z wyboru partnera

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji finansowej podmiotu

Załącznik nr 3 - Niezaleganie z opłatami

Załącznik nr 4 - Deklaracja współpracy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 - Wykaz szkoleń

Załącznik nr 8 - Wykaz projektów

Załącznik nr 9 - Wykaz porozumień ze szkołami

Załącznik nr 10 - Wykaz kadry UE

Załącznik nr 11- Wykaz kadry - uczniowie niepełnosprawni

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 15:48:01.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach informujące, że strona
polska otrzymała powiadomienie o planowanej
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe
źródło energii jądrowej w miejscowości
Dukovany”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach | Data wprowadzenia: 2017-12-07 16:35:12.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego dotyczące
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji "Przebudowy ciągu nr 5314 S Powiat
Mikołowski" w Orzeszu przy ul. Pszczyńskiej i
Tyskiej oraz Gostyni przy ul. Rybnickiej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Starosty Monika Piórecka-Karolak | Data wprowadzenia: 2017-11-14 15:20:49.
Postanowienie o omyłce pisarskiej w decyzji
SR-398/2017 - Nadleśnictwo Kobiór, pobór i
wykonanie wód ze studni SW-2 I SW-3

postanowienie_nr_sr-55_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Agnieszka Setnik - Naczelnik Wydziału Środowiska Miasta Gliwice | Data wprowadzenia: 2017-10-25 10:02:30.
Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Filii Nr 4
Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu i
zamiarze zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu

Uchwała Nr XXXVII/432/17 w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 10:47:47 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:07:29.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego dotyczące
wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla inwestycji
"przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat
Mikołowski".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Starosty Monika Piórecka-Karolak | Data wprowadzenia: 2017-09-18 09:50:32 | Data modyfikacji: 2017-09-18 09:52:49.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie
oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne - Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-08-24 16:21:37.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Bożena Goldamer-Kapała | Data wprowadzenia: 2017-08-07 15:17:42.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 w sprawie wniosku o
zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla inwestycji pn: "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląski
(A-1) - Rybnik"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:03:28.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska
(A-1)- Rybnik".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57
Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik