Rok 2017

Rok 2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Bożena Goldamer-Kapała | Data wprowadzenia: 2017-08-07 15:17:42.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr
IFXIII.7820.23.2017 w sprawie wniosku o
zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla inwestycji pn: "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląski
(A-1) - Rybnik"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:03:28.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska
(A-1)- Rybnik".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 15:03:57
Autor: Z up. Wojewody Śląskiego - Joanna Lanczek
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl