Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów
informatycznych

Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów informatycznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2015-01-02 13:40:00.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu - II

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 16:00:23 | Data modyfikacji: 2014-12-11 16:24:24.

Świadczenie usług pocztowych na 2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Zmiana SIWZ 15122014

Zmiana SIWZ - I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec/Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:24:08 | Data modyfikacji: 2014-12-12 13:05:00.
MOPS Orzesze

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Orzesze na rok 2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:55:19.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu

Unieważnienie postępowania

Zmiana SIWZ - III

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ - II

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ - I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-11-18 14:22:59.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawrciu umowy

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:13:15 | Data modyfikacji: 2014-10-22 10:29:02.

Udzielenie w 2014r. kredytu długoterminowego w wysokości 2 466 000zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:29:29.

1. Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu.
2. Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie
(dojazd do ul. Łabędziej)
3. Remont odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach – odcinek I.
4. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.
5. Remont odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach.
6. Remont odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie.
– zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:48:40.
ZGKIM Orzesze

Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-10-08 15:29:44 | Data modyfikacji: 2014-10-08 15:30:19.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 115 km na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o zawrciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:27:16.

Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie
(dojazd do ul. Wyzwolenia) - II

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-11 16:32:36.

Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie
(dojazd do ul. Wyzwolenia)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-08-21 15:58:33 | Data modyfikacji: 2014-09-10 10:33:43.

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2015-2016

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami

Zmiana treści ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:16:21 | Data modyfikacji: 2014-09-08 14:57:31.

1. Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu.
2. Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie (dojazd do ul. Łabędziej)
3. Remont odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach – odcinek I.
4. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.
5. Remont odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach.
6. Remont odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:22:21 | Data modyfikacji: 2014-09-10 15:18:34.

1. Remont odcinka ul. Gen Ziętka w Orzeszu.
2.Remont odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zawiści.
3. Remont odcinka ul. Rolniczej w Orzeszu-Jaśkowicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania II

Wyniki postępowania

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2014-07-24 15:48:11 | Data modyfikacji: 2014-08-13 11:56:00.

1. Remont odcinka ul. Kopernika w Orzeszu.
2. Remont odcinka bocznego ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie (dojazd do ul. Łabędziej)
3. Remont odcinka ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach.
4. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.
5. Remont odcinka bocznego ul. Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach.
6. Remont odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2014-07-24 15:45:32 | Data modyfikacji: 2014-08-13 11:59:41.

1. Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu. 2.Remont odcinka ul. Gostyńskiej w Orzeszu-Zgoniu. 3.Remont odcinka ul. Jeziorskiej w Orzeszu-Zazdrości. 4.Remont odcinka bocznego Katowickiej w Orzeszu-Gardawicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 16:14:26 | Data modyfikacji: 2014-08-05 14:18:31.

1. Remont odcinka ul. Uczniowskiej w Orzeszu-Gardawicach (remont kanalizacji deszczowej) 2. Remont odcinka w ul. Sosnowej w Orzeszu-Zgoniu (remont przepustu)

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 15:05:38 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:57:02.

Budowa targowiska w Orzeszu- roboty dodatkowe nieprzewidziane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:01:25 | Data modyfikacji: 2014-07-17 16:27:45.
ZGKIM Orzesze

Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:41:46 | Data modyfikacji: 2014-07-15 12:15:12.

Dokończenie (remont) zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:45:36.

Remont nawierzchni odcinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaśkowicach.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Bujok | Data wprowadzenia: 2014-07-04 12:37:38 | Data modyfikacji: 2014-07-29 14:24:42.
ZGKIM Orzesze

Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:54:18 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:43:07.

Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Wyjaśnienie treście SIWZ

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-06-11 14:05:02 | Data modyfikacji: 2014-07-01 15:06:41.

Świadczenie usług pocztowych na 2014 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ - 20.06.2014r

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana Ogłoszenia BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-06-09 15:07:57 | Data modyfikacji: 2014-06-18 13:21:51.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związanez bieżącym
utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:33:36 | Data modyfikacji: 2014-04-28 14:44:10.

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości.


 

Ogloszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2014-03-10 13:56:03 | Data modyfikacji: 2014-04-16 13:54:22.

Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem
przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu Zgoń

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2014-03-05 13:23:38 | Data modyfikacji: 2014-04-16 14:00:53.
Data wprowadzenia: 2014-03-05 13:23:38
Data modyfikacji: 2014-04-16 14:00:53
Autor: Alina Mika
ObowižEzuje od: 2014-03-05
Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska