Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko


Zobacz:
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Prognoza środowiskowa projektu planów miejscowych
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl