ZARZĄDZENIE NR VIII/242/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie korekty Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/121/2021 dotyczącego zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_242_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:18:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/241/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2022

zarzadzenie_VIII_241_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:17:20 | Data modyfikacji: 2022-10-18 08:08:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2022rok

zarzadzenie_VIII_240_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:16:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/239/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania  uprawnień Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań

zarzadzenie_VIII_239_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:10:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/238/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_238_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:09:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/237/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_237_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:07:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/236/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_236_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:05:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/235/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_235_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:04:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/234/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VIII/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. dotyczącego wyboru wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_234_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:02:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/233/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego  Orzesze na 2022 rok

zarzadzenie_VIII_233_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:01:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/232/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,  planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych  oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2022r.

zarzadzenie_VIII_232_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:59:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/231/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2022r.

zarzadzenie_VIII_231_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:57:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/230/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu kontroli na 2022 rok.

zarzadzenie_VIII_230_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:54:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/229/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/44/2020  Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 marca 2020r.

zarzadzenie_VIII_229_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:53:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/228/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_228_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:51:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/227/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_227_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:49:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/226/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_226_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:48:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/225/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_225_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:46:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/224/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_224_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:45:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/223/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze  w roku 2022.

zarzadzenie_VIII_223_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:43:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/222/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_222_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:42:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/221/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_221_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:40:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/220/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr VIII/206/2021 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

zarzadzenie_VIII_220_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:38:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/219/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości środków funduszu nagród na rok 2022

zarzadzenie_VIII_219_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:37:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/218/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w 2022 roku

zarzadzenie_VIII_218_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:36:24.

ZARZADZENIE NR VIII/217/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_217_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:34:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/216/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_216_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:32:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/215/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_215_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:31:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/214/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_214_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:29:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/213/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_213_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:27:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/212/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru na lata 2022-2025 długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia  relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

zarzadzenie_VIII_212_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:25:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII//211/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_211_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:24:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/210/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_210_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:21:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/209/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach

zarzadzenie_VIII_209_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-09-01 09:20:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/208/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_208_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:29:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/207/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzesze oraz ustalenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości

zarzadzenie_VIII_207_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:25:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/206/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022.

zarzadzenie_VIII_206_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:22:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/205/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:21:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/204/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: planu i organizacji kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2022r. w jednostkach samorządowych Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VIII_204_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:20:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/203/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_203_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:18:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/202/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_202_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:17:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/201/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zasad Przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_201_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:15:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/200/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_200_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:14:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/199/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_199_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:11:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/198/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_198_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:09:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/197/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_197_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:08:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/196/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej w formie spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zesołu spisowego

zarzadzenie_VIII_196_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:06:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/195/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:06:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/194/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VIII_194_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:04:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/193/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZEw sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_193_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-24 13:08:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/192/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_192_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:47:26 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:57:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/191/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_191_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:47:05 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:55:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/190/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_190_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:46:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/189/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze oraz ustalenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości

zarzadzenie_VIII_189_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:45:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/188/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_188_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:44:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/187/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2022

zarzadzenie_VIII_187_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:39:30 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:54:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/186/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040

zarzadzenie_VIII_186_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:38:59 | Data modyfikacji: 2022-10-18 08:12:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/185/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_185_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:18:58 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:48:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/184/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta Orzesze.

zarzadzenie_VIII_184_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:17:25 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:32:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/183/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na podstawie umowy o pracę

zarzadzenie_VIII_183_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:15:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/182/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Mieście Orzesze

zarzadzenie_VIII_182_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:13:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/181/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej dotyczącej 2021r

zarzadzenie_VIII_181_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:12:42 | Data modyfikacji: 2022-05-11 12:55:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/180/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2022

zarzadzenie_VIII_180_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 12:11:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/179/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_179_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:58:30 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:51:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/178/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_178_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:57:58 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:49:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/177/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_177_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:57:06 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:46:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/176/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_176_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:49:36 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:51:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/175/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2021.

zarzadzenie_VIII_175_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:47:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/174/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2021/2022.

zarzadzenie_VIII_174_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:45:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/173/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołachpodstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2021 roku.

zarzadzenie_VIII_173_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:40:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/172/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

Zarządzenie_VIII_172_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:36:42 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:40:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/171/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

Zarządzenie_VIII_171_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:36:01 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:35:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/170/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

Zarządzenie_VIII_170_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:28:48 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:37:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/169/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_169_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 10:01:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/168/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji dotyczących realizacji operacji "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - Zawiści”, Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01252-6935-UM1212003/21 , operacja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

zarzadzenie_VIII_168_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-05-04 10:00:35 | Data modyfikacji: 2022-10-18 08:14:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/167/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 Września 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_167_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:36:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/166/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

Zarządzenie_VIII_166_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:34:58 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:29:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/165/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

Zarządzenie_VIII_165_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:34:32 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:26:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/164/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

Zarządzenie_VIII_164_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:34:16 | Data modyfikacji: 2022-05-20 08:20:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/163/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_163_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:32:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/162/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

zarzadzenie_VIII_162_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:31:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/161/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzesze oraz ustalenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości

zarzadzenie_VIII_161_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:29:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/160/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzesze oraz ustalenia ceny wywoławczej zbycia nieruchomości

zarzadzenie_VIII_160_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:28:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/159/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_159_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:27:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/158/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone” i „poufne”

zarzadzenie_VIII_158_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:26:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/157/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/112/2016 z dnia 1 lipca 2016r. otyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/265/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/312/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., nr VII/111/2018 z dnia 1 czerwca 2018r., VIII/191/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. oraz VIII/122/2020 z dnia 29.06.2020r

zarzadzenie_VIII_157_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:24:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/156/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji celem przeprowadzenia przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania

zarzadzenie_VIII_156_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:23:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/155/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_155_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:22:24 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:07:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/154/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,planu finansowego zadań bieżącychrealizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzącychz Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_154_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:22:08 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:06:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/153/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r.dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_153_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:21:52 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:04:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/152/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_152_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:15:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/151/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze  w roku 2021

zarzadzenie_VIII_151_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:14:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/150/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów, zmienianego Zarzadzeniem Nr VIII/66/2020 z 24 marca 2020,  Nr VIII/135/2020 z 10 lipca 2020r.,  Nr VIII/65/2021 z 22 marca 2021r., Nr VIII/76/2021 z 8 kwietnia 2021r. oraz Nr VIII/83/2021 z 28 kwietnia 2021

zarzadzenie_VIII_150_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:13:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/149/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji dotyczących realizacji projektu grantowego - zadania pod nazwą "Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej - niematerialne. Spacerem po mieście Orzesze.”, Umowa o powierzenie grantu nr 6/P12/PG zawarta w dniu 27 sierpnia 2021r. w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.

zarzadzenie_VIII_149_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:12:39 | Data modyfikacji: 2022-10-17 09:40:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/148/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_148_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:04:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/147/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_147_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:03:19 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:25:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/146/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_146_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:02:52 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:55:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/145/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dniaw sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r.dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_145_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:02:33 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:53:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/144/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_144_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:00:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/143/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu, ul. Kobiórska 1

zarzadzenie_VIII_143_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:59:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/142/2021 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 im. "Tęczowy Promyk" w Orzeszu - Zawadzie, ul. Szkolna 55

zarzadzenie_VIII_142_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:50:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/141/2021 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści, ul. 1000 - lecia 3

zarzadzenie_VIII_141_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:48:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/140/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_140_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:47:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/139/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VIII/289/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

zarzadzenie_VIII_139_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:45:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/138/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze na podstawie umowy o pracę

zarzadzenie_VIII_138_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:42:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/137/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_137_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:40:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/136/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_136_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:37:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/135/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_135_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:33:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/134/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji za I półrocze 2021r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

zarzadzenie_VIII_134_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:31:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/133/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r, Nr VII/198/2018 z 21 września 2017r., nr VII/119/2018 z dnia 5 czerwca 2018r,  Nr VII141/2018 z dnia 25 czerwca 2018r Nr VIII/204/2018 z dnia 3 września 2018r., Nr VIII/257/2019 z 18 października 2019r,NrVIII/325/2019 z 20 grudnia 2019r., Nr VIII/183/2020z 1 września 2020r oraz nr VIII/194/2020 z 23 września 2020

zarzadzenie_VIII_133_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 12:01:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/132/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_132_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:49:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/131/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych raz planu finansowego środków dotyczących Funduszu
Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_131_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:47:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/130/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_130_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:45:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/129/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_129_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:43:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/128/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_128_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:30:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/127/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_127_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:29:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/126/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_126_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:23:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/125/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_125_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:22:12.

ARZĄDZENIE NR VIII/124/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia schematu procedury kontroli przedsiębiorców oraz sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców

zarzadzenie_VIII_124_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:21:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/123/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_123_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:18:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/122/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_VIII_122_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:17:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/121/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_121_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:13:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/120/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych raz planu finansowego środków dotyczących Funduszu
Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_120_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:12:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/119/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_119_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:11:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/118/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_118_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:10:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/117/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych  dla Urzędu Miejskiego Orzesze oraz Jednostek Organizacyjnych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_117_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 11:09:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/116/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_116_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:58:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/115/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_115_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:54:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/114/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych raz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_114_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:53:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/113/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_113_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:51:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/112/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_112_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:48:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/111/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenie jej regulaminu

zarzadzenie_VIII_111_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:46:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/110/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r.,   Nr VII/93/2015z 1.06.2015r.  Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017,  VII/39/2017 z 1.03.2017r., VII/127/2017 z 22.06.2017r. ,VII/286/2017 z 14.12.2017r. , nr VII/17/2018 z dnia 1.02.2018r., nr VII/148/2018 z dnia 29.06.2018r. , nr VII/198/2018 z 31.08.2018r., nr VIII/32/2019 z dnia 30.01.2019, nr VIII/50/2019 z dnia 28.02.2019, nr VIII/88/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. oraz VIII/291/2020 z dnia 31.12.2020

zarzadzenie_VIII_110_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:44:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/109/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_109_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:42:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/108/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniający zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_108_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:37:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/107/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_107_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:35:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/106/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_106_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:34:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/105/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok oraz Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_105_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:32:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/104/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_104_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:28:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/103/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: zasad archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0B8G/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów", Działanie 5.2 "Gospodarka odpadami" , Poddziałanie 5.2.1 "Gospodarka odpadami ZIT"

zarzadzenie_VIII_103_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:28:26 | Data modyfikacji: 2022-10-17 10:12:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/102/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0B8G/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów", Działanie 5.2 "Gospodarka odpadami" , Poddziałanie 5.2.1 "Gospodarka odpadami ZIT"

zarzadzenie_VIII_102_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:28:01 | Data modyfikacji: 2022-10-17 09:46:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/101/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku Planu Działań Krótkoterminowych dla Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_101_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-30 10:04:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/100/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_100_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:55:37 | Data modyfikacji: 2021-12-30 09:55:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/99/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_99_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:53:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/98/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_98_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:49:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/97/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_97_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:48:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/96/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_96_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:45:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/95/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie korekty Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/84/2021 dotyczącego zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_95_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:43:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/94/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_94_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:40:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/93/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_93_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:38:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/92/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dniaw sprawie: zasad archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczącychrealizacji projektu „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01HG/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.5 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" , Poddziałanie 4.5.1 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT"

zarzadzenie_VIII_92_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:37:42 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:44:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/91/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dniaw sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” umowa o dofinansowanie nr UDARPSL.04.05.01-24-01HG/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.5 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" , Poddziałanie 4.5.1 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT"

zarzadzenie_VIII_91_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:37:14 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:45:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/90/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2020/2021

zarzadzenie_VIII_90_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:35:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/89/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_89_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:33:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/88/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosku, porozumienia/ugody , oświadczenia woli oraz doprecyzowania zasad postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu  Orzesze oraz jego jednostkom organizacyjnym

zarzadzenie_VIII_88_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 09:31:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/87/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_87_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:43:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_86_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:41:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/85/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_85_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:39:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/84/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_84_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:37:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/83/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów, zmienianego Zarzadzeniem Nr VIII/66/2020 z 24 marca 2020,  Nr VIII/135/2020 z 10 lipca 2020r.,  Nr VIII/65/2021 z 22 marca 2021r. oraz Nr
VIII/76/2021 z 8 kwietnia 2021r.

zarzadzenie_VIII_83_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:34:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/82/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie korekty Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/77/2021 dotyczącego zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_82_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:32:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/81/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_81_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:29:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/80/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_80_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:26:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/79/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planu finansowego środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid na rok 2021

zarzadzenie_VIII_79_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:24:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/78/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_78_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:22:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/77/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_77_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:20:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/76/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów, zmienianego Zarzadzeniem Nr VIII/66/2020 z 24 marca 2020,  Nr VIII/135/2020 z 10 lipca 2020r. oraz Nr VIII/65/2021 z 22 marca 2021r.

zarzadzenie_VIII_76_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:15:24.

ZARZĄDZENIE VIII/75/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania Burmistrzowi Miasta Orzesze  sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_75_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:31:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/74/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_74_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:30:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/73/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2021

zarzadzenie_VIII_73_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:27:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/72/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_72_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:25:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_71_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:20:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/70/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie  ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz  statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych  na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2021 roku

zarzadzenie_VIII_70_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:19:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/69/2021 w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

zarzadzenie_VIII_69_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:18:38 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:33:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2020 rok

zarzadzenie_VIII_68_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:17:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/67/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości, ul. Żorska 101

zarzadzenie_VIII_67_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:15:23 | Data modyfikacji: 2021-09-10 13:16:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/66/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_66_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:13:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/65/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta nr VIII/56/2020 z dnia 11 marca 2020r. dotyczącego zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów, zmienianego Zarzadzeniem Nr VIII/66/2020 z 24 marca 2020 oraz Nr VIII/135/2020 z 10 lipca 2020r

zarzadzenie_VIII_65_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 13:12:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/64/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_64_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:59:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/63/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie  zamknięcia kasy  Urzędu Miejskiego Orzesze dla interesantów

zarzadzenie_VIII_63_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:54:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/62/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości, ul. Żorska 101

zarzadzenie_VIII_62_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:49:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/61/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_61_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:48:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/60/2021 w sprawie: zasad wydatkowania, ewidencjonowania i rozliczania środków otrzymanych przez Miasto Orzesze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

zarzadzenie_VIII_60_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:47:31 | Data modyfikacji: 2022-05-11 10:30:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/59/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Orzesze oraz jednostkach organizacyjnych.

zarzadzenie_VIII_59_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:41:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/58/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_58_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:40:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/57/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_57_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:38:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/56/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2021

zarzadzenie_VIII_56_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:36:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/55/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_55_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:34:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/54/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_54_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:33:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/53/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarzadzenie_VIII_53_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:31:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/52/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości, ul. Żorska 101

zarzadzenie_VIII_52_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:26:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/51/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_51_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:03:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/50/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansówpublicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych na rok 2021

zarzadzenie_VIII_50_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:58:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/49/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_49_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:56:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/48/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_48_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:52:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/47/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_47_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:49:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/46/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_46_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:46:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/45/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_45_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:43:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/44/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu  nr 7 w Orzeszu - Gardawicach dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_44_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:39:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/43/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu  nr 6 w Orzeszu - Zawiści dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_43_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:37:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/42/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu - Zawadzie dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_42_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:35:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/41/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu  nr 2 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_41_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:30:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/40/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym  nr 1 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_40_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:25:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/39/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00C2/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_39_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:23:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/38/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_38_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:18:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/37/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_37_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:14:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/36/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia VIII/135/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Orzeszu przy ul. Bukowina

zarzadzenie_VIII_36_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:11:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/35/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_35_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 13:09:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/34/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

zarzadzenie_VIII_34_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:48:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/33/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_33_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:42:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/32/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_32_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:37:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/31/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia konkursu na koncepcję terenów zielonych w centrum Orzesza i stanowiących własność Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_31_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:33:22 | Data modyfikacji: 2021-08-19 12:34:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/30/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obsługę wniosków o założenie konta oraz nadanie dostępu do Portalu e-Urząd

zarzadzenie_VIII_30_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:30:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad obiegu wniosków o założenie konta na Portalu e-Urząd

zarzadzenie_VIII_29_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:28:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/28/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Portalu e-Urząd w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_28_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:26:34 | Data modyfikacji: 2021-08-19 12:27:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/27/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach dotyczących realizacji projektu „Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00BC/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_27_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:06:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/26/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze” umowa nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00BC/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

zarzadzenie_VIII_26_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:03:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/25/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze  dotyczących realizacji  projektu  „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Długosza 40, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19" POIS.01.07.01-00-0048/20” Umowa o dofinansowanie nr  2021ED10026 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zarzadzenie_VIII_25_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 12:00:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/24/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze  dotyczących realizacji  projektu  „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Długosza 40, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19" POIS.01.07.01-00-0048/20” Umowa o dofinansowanie nr  2021ED10026 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

zarzadzenie_VIII_24_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:59:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/23/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia procedury określającej harmonogram i zakres prac związanych z przygotowaniem informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.

zarzadzenie_VIII_23_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:19:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/22/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_22_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:17:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/21/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2021

zarzadzenie_VIII_21_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:11:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/20/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_20_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:10:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/19/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_19_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:07:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/18/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do I klas publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_18_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:05:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/17/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia składu i organizacji  Gminnego Biura Spisowego w Mieście Orzesze

zarzadzenie_VIII_17_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:58:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości środków funduszu nagród na rok 2021

zarzadzenie_VIII_16_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:55:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/15/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_15_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:51:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/14/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie  ustalenia  podstawowej kwoty dotacji oraz  statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych  na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2021 roku

zarzadzenie_VIII_14_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:50:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/13/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_13_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:32:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/12/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku

zarzadzenie_VIII_12_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 14:22:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/11/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia VIII/134/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Orzeszu przy ul. Bukowina 6

zarzadzenie_VIII_11_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 13:56:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/10/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze  w roku 2021

zarzadzenie_VIII_10_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 13:27:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/9/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2021.

zarzadzenie_VIII_9_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:42:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/8/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_8_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:40:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/7/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok oraz zmiany Zarządzenia nr VIII/279/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2021

zarzadzenie_VIII_7_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:38:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/6/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_6_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:36:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/5/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

zarzadzenie_VIII_5_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:03:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/4/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

zarzadzenie_VIII_4_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:01:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/3/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 stycznia 2021 r. W sprawie: zasad stosowania w Urzędzie Miejskim Orzesze ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

zarzadzenie_VIII_3_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:57:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/2/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Orzesze dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

zarzadzenie_VIII_2_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:53:46 | Data modyfikacji: 2021-05-27 11:55:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/1/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_1_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:51:48 | Data modyfikacji: 2021-05-27 11:55:22.
Data wprowadzenia: 2021-05-27 11:51:48
Data modyfikacji: 2021-05-27 11:55:22
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Michał Nowak