Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-07-04 13:00:06.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:35:57.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:33:40 | Data modyfikacji: 2022-06-20 08:34:13.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-26 13:51:26.

Zawiadomienie Ministra Infrastruktury z dnia 02 maja 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:54:04 | Data modyfikacji: 2022-05-11 08:55:19.

Obwieszczenie nr OE-RG.7430.4.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice granica państwa - Ostrawa"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:33:48 | Data modyfikacji: 2022-04-15 09:34:47.

Obwieszczenie nr OE-RG.7430.4.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice granica państwa - Ostrawa"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:31:24 | Data modyfikacji: 2022-04-15 09:34:12.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-04 11:45:32 | Data modyfikacji: 2022-04-04 11:46:25.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-24 11:13:32.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:29:58 | Data modyfikacji: 2022-03-22 12:30:47.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:27:41 | Data modyfikacji: 2022-03-22 12:28:28.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:12:11.

Ogłoszenie PGL LP Nadleśnictwo Kobiór w sprawie zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-08 14:16:25.

Ogłoszenie PGL LP Nadleśnictwo Rybnik w sprawie zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:31:32.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 stycznia 2022 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.904.2021 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:52:53.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:02:53.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 20 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.421.772.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:52:27.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 20 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-05 09:08:19 | Data modyfikacji: 2022-01-05 09:09:39.

Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego nr BS.6222.1.2020.JK z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Huta Szkła "Orzesze" w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 59.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-21 13:37:22.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.570.2021.JPA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-21 13:33:13.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.656.2021.MS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-17 11:33:10.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:32:45 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:33:44.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 24 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4100.67.2021.LZ w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:10:19.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 22 listopad 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-02 12:23:49.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.421.12.2020.MW/MS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-29 13:34:23.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.705.2021.MZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:21:00.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:17:37 | Data modyfikacji: 2021-11-26 11:20:07.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:28:16.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.570.2021.JPA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:33:57.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-12 10:04:03.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.582.2021.KBK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:22:30.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-09 09:00:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 października 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-09 08:58:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 27 października 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.465.2021.JPA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-05 11:00:20.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 15 październik 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-10-29 10:53:31.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26 sierpnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-31 14:11:32.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:22:15.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Ministerstwo - Mickiewicza.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-23 07:39:01 | Data modyfikacji: 2021-07-23 07:39:26.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.84.2021.AK w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-05-05 14:11:06 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:16:04.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 12 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.84.2020.AK w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 15:59:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 9 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.694m.2020.ML w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:05:25.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29 marca 2021 r., znak: GL.RUZ.4210.32.2021.PP/TS w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-15 16:13:38.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:02:04 | Data modyfikacji: 2021-04-08 13:04:24.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 marca 2021 r., znak: GL.RUZ.4210.23.2021.EGK/TS w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:58:40.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 lutego 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.806m.2020.MZ/RKW-2021-3126 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-04 09:09:57 | Data modyfikacji: 2021-03-04 09:11:38.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z  2020r. poz. 55  z późniejszymi zmianami zawiadamiam że w dniu 26.02.2021r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.204.2021; ROŚiRL.KW-00182/21 zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba płacząca z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-01 08:28:29 | Data modyfikacji: 2021-03-01 08:29:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.457.2020.JPŁ/RKW-2021-1036 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:27:48.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami), w związku z  art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. postępowania wszczętym na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, ul. Św. Wawrzyńca 21 (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:56:50.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 7 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.869m.2020.BK/RKW-2021-136 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzenia wodnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 12:32:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.364m.2020.AS/RKW-2021-55 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:27:30.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnehw spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:21:55.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 25 ze zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z  2020r. poz. 55 ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek. W związku z powyższym zgodnie z art. 79 oraz art. 85 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 29.01.2021r. o godz. 10:00 odbędą się oględziny przedmiotowego drzewa na terenie objętym wnioskiem.


Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:43:59 | Data modyfikacji: 2021-01-11 11:49:38.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 października 2020 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnehw spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-10-14 15:19:04.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 07.10.2020 r. po godzinie 9.30 w miejscowości Orzesze w związku z postępowaniem administracyjnym w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-21 11:17:30.

Obwieszenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze, postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim. 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-21 11:12:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 19 sierpnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.473m.2020.TL/RKW-2020-6146 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Chrobrego w Orzeszu"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:50:32.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 13 sierpnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.473m.2020.TL/RKW-2020-6020 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Chrobrego w Orzeszu"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:22:37.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:16:26.

Obwieszczenie nr OS-RG.7440.2.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:52:40 | Data modyfikacji: 2020-08-31 10:26:27.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 27 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.140m.2020.MW/TL/RKW-2020-5499 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, przez odprowadzenie  wód opadowych  lub roztopowych oraz wprowadzenie  ścieków przemysłowych do urządzenia wodnego - rowu pochodzących z terenu zakładu H&P Sp. o.o. Wylęg i Hodowla Drobiu Sp. k.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Adrianna Kręt | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:53:37 | Data modyfikacji: 2020-08-07 10:53:59.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 czerwca 2020 r., znak: GL.RUZ.4210.299.2019.AK w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu CP Glass S.A.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:30:13.

Obwieszczenie nr OS-RG.7440.2.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:28:24.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 18 czerwca 2020 r., znak: GL.ZUZ.1.4211.13.2020.KBK w sprawie przeniesienia pozowlenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Mikołowskiego z dnia 16 maja 2005 r.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:21:31.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 kwietnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.83.m.2020.MW/RKW-2020-3053 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:00:40 | Data modyfikacji: 2020-05-11 09:03:49.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:34:09 | Data modyfikacji: 2020-01-03 11:48:31.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 października 2019 r., znak: GL.ZUZ.2.421.381.2019.MM/11236 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:47:41 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:49:43.

Na podstawie art. 79 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 26.11.2019r. o godz. 10.00 na terenie nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej odbędą się oględziny mające na celu dokonanie kontroli wykonanych nasadzeń zastępczych wynikających z pkt IV decyzji z dnia 03.08.2017r. ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00519/17 wydanej przez Burmistrza Miasta Orzesze.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-31 08:52:08.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 14.10.2019r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.108.2019; ROŚiRL.KW-01031/19 zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku sosna smołowa z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:31:54.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 14.10.2019r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.109.2019; ROŚiRL.KW-01029/19 zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:28:07.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 roku, przesłanego do tutejszego urzędu pismem z dnia 9 sierpnia 2018 roku, znak: ROŚiRL.6220.8.2018 przez Burmistrza Miasta Orzesze (data wpływu do UM Mikołów: 16.08.2018 r.)T uzupełnionego pismem z dnia 6 września 2018 roku (data wpływu do UM Mikołów: 06.09.2018 r.) Pana Michała Kikiewicza, w dniu 3 września 2019 roku Burmistrz Mikołowa wydał decyzję znak: BGO.6220.16.2018.AO, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn : budowa stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr ew. 1423/1" położonej w Orzeszu - Zazdrości przy ul. Lipowej

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sabina Winnicka-Mrowiec | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:35:06.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabryczne.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:54:47.

Na podstawie art 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami)Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:50:05.

Na podstawie art. 36 oraz; art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2019 r., znak: WOOS.4235.14.2015.IŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie i zagospodarowanie złoża węgla kamiennego „Żory — Susiec" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 października 2019 r.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Łukasz Młynarkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:22:03.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1614) zawiadamiam że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy  ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:07:51.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1614) zawiadamiam że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonych w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:06:24.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 08.07.2019r. zostało wydane postanowienie Nr ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00601/19 dot. sprostowania oczywistej omyłki w wydanej w dniu 03.08.2017r. decyzji Burmistrza Miasta Orzesze Nr ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00519/17 na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:17:27 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:34:15.

Burmistrz Miasta Mikołów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr ew. 1423/1” w Orzeszu – Zazdrości przy ul. Lipowej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-06-27 14:05:54.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 12 czerwca 2019 r., znak: GL.ZUZ.2.421.671.2018.MS/7551 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:34:07.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, że w dniu 18.10.2018r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.102.2018; ROŚiRL.KW-00767/18 zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew (6 szt. – świerk srebrny, 1 szt. – modrzew europejski) z terenu nieruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-10-22 14:32:25.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 3 września 2018 r., znak: GL.ZUZ.1.421.359.2018.KBK w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:37:49.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie tut. organu - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, ul. Św. Wawrzyńca 21.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:32:29.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu neruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:32:52.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 kwietnia 2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.2.2018.BD w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:48:47.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. pn: „Uruchomienie innowacyjnej linii przygotowania granulatu szklanego w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu”, przy ul. Gliwickiej 59.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:35:23 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:04:40.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Adaptacja węzła betoniarskiego przewidzianego uprzednio do rozbiórki na potrzeby produkcji posadzek anhydrytowych samopoziomujących w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewidencyjnym 1054/22”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:31:45 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:02:41.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:01:32.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:32:45 | Data modyfikacji: 2017-06-23 09:33:44.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.


 

Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:09:10 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:20:35.

Zawiadomienie Starosty Mikołowskiego z 20 października 2016 r., znak: MNO.6341.4.7.2016.BM1 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawów "Piasek Mały" i "Piasek Duży" położonych na działce o numerze 172 w Orzeszu - Królówce.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-27 09:29:19.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 15 grudnia 2015 r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:38:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze.”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:18:26 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:19:28.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Justyna Mrowiec | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:24:49.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014–2022.”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:05:19 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:23.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2014 r., nr WOOŚ.4240.689.2014.MK2.3 dotyczące wydania postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-30 09:12:09 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:31.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06.11.2014 r., nr WOOŚ.4240.623.2014.MK2.1 dotyczące wydania opinii, że istenieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:18:06 | Data modyfikacji: 2014-12-30 09:13:38.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 22.07.2014 r., nr OŚ-ŚR.6341.14.2014 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:16:06.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.03.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:09:19 | Data modyfikacji: 2014-03-24 11:12:30.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:26:16.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:24:24.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.16 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach | Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52
Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51
Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel