Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2022 r., uchylającej decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. i ustalającej charakter wód na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63,(w granicy działek nar ewid. 560/67, 1264/68 oraz 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70), 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowskim, województwie śląskim.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Ministra Infrastruktury Radosław Ulanowski Naczelnik Wydziału Orzecznictwa II Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami | Data wprowadzenia: 2024-05-16 11:25:51.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 55/145 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-04-23 13:31:47 | Data modyfikacji: 2024-04-23 13:32:59.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-04-10 14:33:41 | Data modyfikacji: 2024-04-10 14:34:45.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-04-04 13:13:27.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 55/145 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-03-29 10:45:34 | Data modyfikacji: 2024-03-29 10:46:36.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-03-14 10:43:17.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 55/145 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-03-08 09:38:01 | Data modyfikacji: 2024-03-08 09:42:56.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nieruchomość Wspólna 9”, ul. Akacjowa 9, 43-178 Ornontowice dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 2390/26 położonej w Ornontowicach przy ul. Akacjowej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-02-28 13:54:58 | Data modyfikacji: 2024-02-28 13:55:54.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, ul. Młyńska 11, 43-1190 Mikołów dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 55/145 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-02-12 12:06:37.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nieruchomość Wspólna 9”, ul. Akacjowa 9, 43-178 Ornontowice dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 2390/26 położonej w Ornontowicach przy ul. Akacjowej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-02-08 15:51:56 | Data modyfikacji: 2024-02-12 12:23:54.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-02-06 11:59:03 | Data modyfikacji: 2024-03-14 10:40:44.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-01-26 11:25:31 | Data modyfikacji: 2024-02-12 12:04:06.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nieruchomość Wspólna 9”, ul. Akacjowa 9, 43-178 Ornontowice dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 2390/26 położonej w Ornontowicach przy ul. Akacjowej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-01-17 13:49:17 | Data modyfikacji: 2024-01-17 13:51:32.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Informacja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-12-19 13:40:12 | Data modyfikacji: 2023-12-19 13:42:00.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:01:51 | Data modyfikacji: 2023-12-19 13:40:00.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-07 13:45:47 | Data modyfikacji: 2023-12-06 11:01:38.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-12 11:31:54 | Data modyfikacji: 2023-10-12 12:44:01.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

Plan Polowań

Plan Polowań - Szarak

Plan Polowań - Raróg

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-06 10:36:05.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca wydania pozwolenia wodnoprawnego na nieruchomościach położonych w Orzeszu.


 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-06-29 13:17:32 | Data modyfikacji: 2023-06-29 13:57:27.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wylotów na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-06-12 11:47:47 | Data modyfikacji: 2023-06-29 13:18:02.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-05-17 12:30:29 | Data modyfikacji: 2023-05-17 12:31:38.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-03-21 09:38:59 | Data modyfikacji: 2023-03-21 09:40:08.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:15:22.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wylotów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-15 11:58:55.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-01-04 12:05:06.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice PGW Wody Polskie dotycząca przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:56:34.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Katowice PGW Wody Polskie dotycząca wylotów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Orzeszu.

Informacja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-12-13 14:33:31.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:30:31 | Data modyfikacji: 2022-11-16 12:32:21.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:14:40.

Informacja dotycząca wydania decyzji Burmistrza Miasta Orzesze Nr ROŚiRL.6131.134.2022; ROŚiRL.KW-01107/22 zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 1132/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Św. Barbary 4.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-09-14 13:06:50 | Data modyfikacji: 2022-09-14 13:07:46.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

Informacja

Informacja

Informacja

Koło łowieckie "BAŻANT"

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-30 09:11:56 | Data modyfikacji: 2022-10-12 15:06:29.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 maja 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63,
(w granicy działek nar ewid. 560/67, 1264/68 oraz 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70), 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowskim, województwie śląskim, stanowi wodę w urządzeniu wodnym - rowie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Ministra Naczelnik Wydziału Orzecznictwa i Departamentu Orzecznictwa I Kontroli Gospodarowania Wodami Sylwia Paciorek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 15:14:42.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”, ul. Świętej Barbary 4, 43-173 Łaziska Górne dot. wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 1132/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 10.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-11 14:12:03 | Data modyfikacji: 2022-08-11 14:12:58.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie przeprowadzenia dowodu w sprawie potwierdzenia wykonania nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości nr 1132/28 oraz nr 1131/28 w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:34:08 | Data modyfikacji: 2022-08-10 14:37:05.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie przeprowadzenia dowódu w sprawie potwierdzenia wykonania nasadzeń zastępczych (1 szt. - brzoza brodawkowata) na terenie nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:29:28 | Data modyfikacji: 2022-08-10 14:35:04.

Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”, ul. Świętej Barbary 4, 43-173 Łaziska Górne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 1132/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 10.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-07-25 14:37:02 | Data modyfikacji: 2022-07-25 14:42:58.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 maja 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Naczelnik Wydziału Orzecznictwa - Sylwia Paciorek | Data wprowadzenia: 2022-07-14 13:13:43.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-07-04 13:00:06.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


 

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:35:57.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:33:40 | Data modyfikacji: 2022-06-20 08:34:13.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-26 13:51:26.

Zawiadomienie Ministra Infrastruktury z dnia 02 maja 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-11 08:54:04 | Data modyfikacji: 2022-05-11 08:55:19.

Obwieszczenie nr OE-RG.7430.4.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice granica państwa - Ostrawa"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:33:48 | Data modyfikacji: 2022-04-15 09:34:47.

Obwieszczenie nr OE-RG.7430.4.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice granica państwa - Ostrawa"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:31:24 | Data modyfikacji: 2022-04-15 09:34:12.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2022 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-04 11:45:32 | Data modyfikacji: 2022-04-04 11:46:25.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-24 11:13:32.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:29:58 | Data modyfikacji: 2022-03-22 12:30:47.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:27:41 | Data modyfikacji: 2022-03-22 12:28:28.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-14 09:12:11.

Ogłoszenie PGL LP Nadleśnictwo Kobiór w sprawie zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-08 14:16:25.

Ogłoszenie PGL LP Nadleśnictwo Rybnik w sprawie zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


 

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:31:32.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 stycznia 2022 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.904.2021 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:52:53.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:02:53.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 20 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.421.772.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:52:27.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 20 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-05 09:08:19 | Data modyfikacji: 2022-01-05 09:09:39.

Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego nr BS.6222.1.2020.JK z dnia 14.12.2021 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Huta Szkła "Orzesze" w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 59.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-21 13:37:22.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.570.2021.JPA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-21 13:33:13.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.656.2021.MS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-17 11:33:10.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 grudnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-17 08:32:45 | Data modyfikacji: 2021-12-17 08:33:44.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 24 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4100.67.2021.LZ w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:10:19.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 22 listopad 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-02 12:23:49.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.421.12.2020.MW/MS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-29 13:34:23.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.705.2021.MZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:21:00.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:17:37 | Data modyfikacji: 2021-11-26 11:20:07.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:28:16.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 10 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.570.2021.JPA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-16 12:33:57.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-12 10:04:03.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 2 listopada 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.582.2021.KBK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:22:30.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-09 09:00:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 października 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-09 08:58:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 27 października 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.465.2021.JPA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-05 11:00:20.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 15 październik 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-10-29 10:53:31.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26 sierpnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.266.2021.DM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-31 14:11:32.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-26 12:22:15.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Ministerstwo - Mickiewicza.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-23 07:39:01 | Data modyfikacji: 2021-07-23 07:39:26.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.84.2021.AK w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-05-05 14:11:06 | Data modyfikacji: 2021-05-05 14:16:04.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 12 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.84.2020.AK w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 15:59:40.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 9 kwietnia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.694m.2020.ML w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:05:25.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29 marca 2021 r., znak: GL.RUZ.4210.32.2021.PP/TS w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-15 16:13:38.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. dotyczące postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:02:04 | Data modyfikacji: 2021-04-08 13:04:24.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 8 marca 2021 r., znak: GL.RUZ.4210.23.2021.EGK/TS w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:58:40.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 lutego 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.806m.2020.MZ/RKW-2021-3126 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-04 09:09:57 | Data modyfikacji: 2021-03-04 09:11:38.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z  2020r. poz. 55  z późniejszymi zmianami zawiadamiam że w dniu 26.02.2021r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.204.2021; ROŚiRL.KW-00182/21 zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba płacząca z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-01 08:28:29 | Data modyfikacji: 2021-03-01 08:29:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.457.2020.JPŁ/RKW-2021-1036 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:27:48.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami), w związku z  art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. postępowania wszczętym na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, ul. Św. Wawrzyńca 21 (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:56:50.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 7 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.869m.2020.BK/RKW-2021-136 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzenia wodnego.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 12:32:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 stycznia 2021 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.364m.2020.AS/RKW-2021-55 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:27:30.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnehw spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-15 09:21:55.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 25 ze zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z  2020r. poz. 55 ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 878/103 położonej w Orzeszu przy ul. Rynek. W związku z powyższym zgodnie z art. 79 oraz art. 85 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 29.01.2021r. o godz. 10:00 odbędą się oględziny przedmiotowego drzewa na terenie objętym wnioskiem.


Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:43:59 | Data modyfikacji: 2021-01-11 11:49:38.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 października 2020 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnehw spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-10-14 15:19:04.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 07.10.2020 r. po godzinie 9.30 w miejscowości Orzesze w związku z postępowaniem administracyjnym w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-21 11:17:30.

Obwieszenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze, postępowania administracyjnego w spawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103, 1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100, 489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63, 1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70, 1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76, 879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40, 1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim. 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-21 11:12:47.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 19 sierpnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.473m.2020.TL/RKW-2020-6146 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Chrobrego w Orzeszu"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:50:32.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 13 sierpnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.473m.2020.TL/RKW-2020-6020 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ulicy Chrobrego w Orzeszu"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:22:37.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:16:26.

Obwieszczenie nr OS-RG.7440.2.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:52:40 | Data modyfikacji: 2020-08-31 10:26:27.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 27 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.140m.2020.MW/TL/RKW-2020-5499 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, przez odprowadzenie  wód opadowych  lub roztopowych oraz wprowadzenie  ścieków przemysłowych do urządzenia wodnego - rowu pochodzących z terenu zakładu H&P Sp. o.o. Wylęg i Hodowla Drobiu Sp. k.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Adrianna Kręt | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:53:37 | Data modyfikacji: 2020-08-07 10:53:59.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17 czerwca 2020 r., znak: GL.RUZ.4210.299.2019.AK w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu CP Glass S.A.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:30:13.

Obwieszczenie nr OS-RG.7440.2.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:28:24.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 18 czerwca 2020 r., znak: GL.ZUZ.1.4211.13.2020.KBK w sprawie przeniesienia pozowlenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Mikołowskiego z dnia 16 maja 2005 r.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:21:31.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 kwietnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.83.m.2020.MW/RKW-2020-3053 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:00:40 | Data modyfikacji: 2020-05-11 09:03:49.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o planowanych na terenach obwodów łowieckich polowaniach, które organizowane będą przez Koła Łowieckie zgodnie ze szczegółowym planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:34:09 | Data modyfikacji: 2020-01-03 11:48:31.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 28 października 2019 r., znak: GL.ZUZ.2.421.381.2019.MM/11236 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:47:41 | Data modyfikacji: 2019-11-07 13:49:43.

Na podstawie art. 79 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 26.11.2019r. o godz. 10.00 na terenie nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej odbędą się oględziny mające na celu dokonanie kontroli wykonanych nasadzeń zastępczych wynikających z pkt IV decyzji z dnia 03.08.2017r. ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00519/17 wydanej przez Burmistrza Miasta Orzesze.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-31 08:52:08.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 14.10.2019r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.108.2019; ROŚiRL.KW-01031/19 zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku sosna smołowa z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:31:54.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 14.10.2019r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.109.2019; ROŚiRL.KW-01029/19 zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-15 13:28:07.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 roku, przesłanego do tutejszego urzędu pismem z dnia 9 sierpnia 2018 roku, znak: ROŚiRL.6220.8.2018 przez Burmistrza Miasta Orzesze (data wpływu do UM Mikołów: 16.08.2018 r.)T uzupełnionego pismem z dnia 6 września 2018 roku (data wpływu do UM Mikołów: 06.09.2018 r.) Pana Michała Kikiewicza, w dniu 3 września 2019 roku Burmistrz Mikołowa wydał decyzję znak: BGO.6220.16.2018.AO, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn : budowa stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr ew. 1423/1" położonej w Orzeszu - Zazdrości przy ul. Lipowej

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sabina Winnicka-Mrowiec | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:35:06.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonej w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabryczne.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:54:47.

Na podstawie art 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami)Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:50:05.

Na podstawie art. 36 oraz; art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2019 r., znak: WOOS.4235.14.2015.IŁ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie i zagospodarowanie złoża węgla kamiennego „Żory — Susiec" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 października 2019 r.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Łukasz Młynarkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:22:03.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1614) zawiadamiam że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy  ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nr 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:07:51.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1614) zawiadamiam że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1460/53 położonych w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:06:24.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam że w dniu 08.07.2019r. zostało wydane postanowienie Nr ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00601/19 dot. sprostowania oczywistej omyłki w wydanej w dniu 03.08.2017r. decyzji Burmistrza Miasta Orzesze Nr ROŚiRL.6131.24.2017; ROŚiRL.KW-00519/17 na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:17:27 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:34:15.

Burmistrz Miasta Mikołów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr ew. 1423/1” w Orzeszu – Zazdrości przy ul. Lipowej.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-06-27 14:05:54.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 12 czerwca 2019 r., znak: GL.ZUZ.2.421.671.2018.MS/7551 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:34:07.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, 2 pkt 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1614) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, że w dniu 18.10.2018r. została wydana decyzja Nr ROŚiRL.6131.102.2018; ROŚiRL.KW-00767/18 zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew (6 szt. – świerk srebrny, 1 szt. – modrzew europejski) z terenu nieruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-10-22 14:32:25.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 3 września 2018 r., znak: GL.ZUZ.1.421.359.2018.KBK w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:37:49.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu nieruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie tut. organu - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych, ul. Św. Wawrzyńca 21.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-09-10 13:32:29.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu neruchomości nr 1132/28, 1131/28 położonych w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:32:52.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 kwietnia 2018 r., znak: GL.ZUZ.2.421.2.2018.BD w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:48:47.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. pn: „Uruchomienie innowacyjnej linii przygotowania granulatu szklanego w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu”, przy ul. Gliwickiej 59.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:35:23 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:04:40.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Adaptacja węzła betoniarskiego przewidzianego uprzednio do rozbiórki na potrzeby produkcji posadzek anhydrytowych samopoziomujących w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewidencyjnym 1054/22”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:31:45 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:02:41.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:01:32.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:32:45 | Data modyfikacji: 2017-06-23 09:33:44.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.


 

Obwieszczenie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:09:10 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:20:35.

Zawiadomienie Starosty Mikołowskiego z 20 października 2016 r., znak: MNO.6341.4.7.2016.BM1 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawów "Piasek Mały" i "Piasek Duży" położonych na działce o numerze 172 w Orzeszu - Królówce.

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-27 09:29:19.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 15 grudnia 2015 r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:38:22.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze.”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:18:26 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:19:28.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Justyna Mrowiec | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:24:49.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014–2022.”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:05:19 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:23.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2014 r., nr WOOŚ.4240.689.2014.MK2.3 dotyczące wydania postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-30 09:12:09 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:31.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06.11.2014 r., nr WOOŚ.4240.623.2014.MK2.1 dotyczące wydania opinii, że istenieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:18:06 | Data modyfikacji: 2014-12-30 09:13:38.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 22.07.2014 r., nr OŚ-ŚR.6341.14.2014 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:16:06.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.03.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:09:19 | Data modyfikacji: 2014-03-24 11:12:30.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:26:16.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:24:24.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.16 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach | Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52
Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51
Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel