ZARZĄDZENIE NR VIII/342/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020rok

 zarzadzenie_VIII_342_2019.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:08:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/341/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań

 zarzadzenie_VIII_341_2019.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:06:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/340/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 2/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim Orzesze zmienianego Zarządzeniem Nr 39/2012 z 26.03.2012r., Nr 66/2013 z 31.05.2013r., Nr VII/25/2014 z 31.12.2014r. , Nr VII/249/2015 z 3012.2015r., Nr VII/126/2016 z 1.07.2016, Nr VII/148/2018 z 29.06.2018r., Nr VII/239/2018 z 8.10.2018 oraz Nr VIII/28/2019 z 29.01.2019

 zarzadzenie_VIII_340_2019.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:59:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/339/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania zmian w budżecie miasta oraz w przedsięwzięciach stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej miasta

 zarzadzenie_VIII_339_2019.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:57:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/338/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_338_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-19 19:05:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/337/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_337_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-19 19:03:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/336/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_336_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-19 19:01:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/335/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_335_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:56:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/334/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu wewnętrznego na rok 2020

zarzadzenie_VIII_334_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:55:24 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:00:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/333/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2020r.

zarzadzenie_VIII_333_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:54:41 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:24:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/332/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok

zarzadzenie_VIII_332_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:53:55 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:34:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/331/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2020r.

zarzadzenie_VIII_331_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:53:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:31:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/330/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

zarzadzenie_VIII_330_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:52:04.

ZARZĄDZENIE NR VIII/329/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2019/2020.

zarzadzenie_VIII_329_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:50:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/328/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_328_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:49:28 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:58:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/327/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_327_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:48:59 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:57:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/326/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_326_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:46:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/325/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r, Nr VII/198/2018 z 21 września 2017r., nr VII/119/2018 z dnia 5 czerwca 2018r, Nr VII141/2018 z dnia 25 czerwca 2018r, Nr VIII/204/2018 z dnia 3 września 2018r.oraz Nr VIII/257/2019 z dnia 18 października 2019r.

zarzadzenie_VIII_325_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:45:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:39:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/324/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z 12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. ,VII/6/2014 z 11.12.2014r., VII/186/2015 z 1.10.2015r., VII/243/2016z 22.12.2016 , VII/169//2018 z 24.07.2018, Nr VIII/25/2018 z 20.12.2018 oraz VIII/130/2019 z 6.06.2019r.

zarzadzenie_VIII_324_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:44:44 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:10:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/323/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_323_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:44:06 | Data modyfikacji: 2020-08-25 13:00:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/322/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w 2020 roku

zarzadzenie_VIII_322_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:43:29 | Data modyfikacji: 2020-08-25 13:09:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/321/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniający zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_321_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:41:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/320/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040

zarzadzenie_VIII_320_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:40:47 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:11:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/319/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_319_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:40:22 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:54:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/318/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_318_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:39:57 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:52:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/317/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_317_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:39:15 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:51:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/316/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_316_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:36:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/315/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_315_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:35:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/314/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze” umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-0049/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne żródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.5 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" , Poddziałanie 4.5.1 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT"

zarzadzenie_VIII_314_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:33:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/313/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_313_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:32:26 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:49:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/312/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_312_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:31:41 | Data modyfikacji: 2020-02-19 18:47:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/311/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: planu i organizacji kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2020 r. w jednostkach samorządowych Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VIII_311_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:30:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/310/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_310_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:59:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/309/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_309_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:56:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/308/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020.

zarzadzenie_VIII_308_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:56:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/307/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020.

zarzadzenie_VIII_307_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:54:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/306/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_306_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:52:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/305/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ewidencjonowania, gospodarowania i przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_305_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:48:31 | Data modyfikacji: 2020-01-16 12:50:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/304/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:45:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/303/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:45:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/302/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:44:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/301/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_301_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:43:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/300/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:40:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/299/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:40:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/298/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:39:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/297/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:38:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/296/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:38:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/295/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:37:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/294/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_294_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:36:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/293/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

zarzadzenie_VIII_293_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:30:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/292/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_292_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:28:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/291/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_291_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:26:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/290/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:25:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/289/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:24:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/288/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:23:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/287/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_287_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:21:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/286/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

zarzadzenie_VIII_286_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:20:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/285/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

zarzadzenie_VIII_285_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:19:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/284/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_284_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:17:02 | Data modyfikacji: 2020-01-16 12:17:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/283/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_283_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:13:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/282/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_282_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:09:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/281/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_281_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:07:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/280/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2019 roku.

zarzadzenie_VIII_280_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:06:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/279/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_279_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:04:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/278/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_278_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:01:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/277/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_277_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:59:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/276/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_276_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:58:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/275/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_275_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:55:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/274/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_274_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:51:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/273/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_273_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:48:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/272/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_272_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:46:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/271/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_271_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:40:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/270/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_270_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:38:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/269/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_269_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:37:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/268/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_268_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:31:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/267/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_267_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:29:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/266/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_266_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:25:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/265/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przygotowania do okresu zimowego oraz przeprowadzenia Akcji Zima 2019/2020.

zarzadzenie_VIII_265_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:21:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/264/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:19:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/263/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040

zarzadzenie_VIII_263_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:15:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/262/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_262_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:13:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/261/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_261_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:10:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/260/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_260_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:07:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/259/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_259_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:06:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/258/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:05:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/257/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/261/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczącego centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Orzesze oraz jego jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/31/2017 z dnia 17 lutego 2017r, Nr VII/198/2018 z 21 września 2017r., nr VII/119/2018 z dnia 5 czerwca 2018r, Nr VII141/2018 z dnia 25 czerwca 2018r oraz Nr VIII/204/2018 z dnia 3 września 2018r.

zarzadzenie_VIII_257_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:04:46 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:25:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/256/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/139/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

zarzadzenie_VIII_256_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:03:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/255/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/225/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_255_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:00:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/254/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_254_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 11:00:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/253/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania kopii protokołów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

zarzadzenie_VIII_253_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:58:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/252/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_252_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:57:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/251/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_251_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:52:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/250/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_250_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:51:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/249/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_249_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:49:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/248/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_248_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:47:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/247/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_247_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:46:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/246/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_246_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:44:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/245/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_245_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:42:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/244/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_244_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:40:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/243/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Miejskim Żłobku w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_243_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:39:15 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:30:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/242/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_242_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:38:34 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:29:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/241/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_241_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:37:59 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:29:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_240_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:37:27 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:28:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/239/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_239_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:36:41 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:27:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/238/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_238_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:36:01 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:25:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/237/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_237_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:35:31 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:25:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/236/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_236_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:34:55 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:24:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/235/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_235_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:34:27 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:23:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/234/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_234_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:33:45 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:22:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/233/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_233_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:33:02 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:21:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/232/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_232_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:32:25 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:20:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/231/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:31:44 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:13:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/230/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_230_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:30:35 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:11:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/229/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_229_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:29:59 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:09:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/228/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_228_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-16 10:29:06 | Data modyfikacji: 2020-02-19 19:08:31.

Zarządzenie Nr VIII/227/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2020

zarzadzenie_VIII_227_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:33:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/226/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_226_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:32:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/225/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_225_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:30:42.

ZARZĄDZENIE NR VIII/224/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_224_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:27:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/223/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_223_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:26:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/222/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji celem przeprowadzenia przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania.

zarzadzenie_VIII_222_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:21:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/221/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i zmiany godzin urzędowania w Urzędzie Miejskim Orzesze.

zarzadzenie_VIII_221_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:17:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/220/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_220_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:16:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/219/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_219_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:14:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/218/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_218_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:12:33.

9 ZARZĄDZENIE NR VIII/217/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_217_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:10:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/216/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_216_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:08:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/215/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:07:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/214/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ustnego kończącego służbę przygotowawczą Pani Izabeli Grzesiak i Pana Janusza Zgoł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:05:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/213/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 09:03:30 | Data modyfikacji: 2020-01-10 09:04:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/212/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0579/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_212_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:59:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/211/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0579/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_211_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:57:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/210/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_210_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:55:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/209/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_209_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:27:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/208/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_208_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:25:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/207/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_207_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:24:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/206/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_206_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:22:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/205/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_205_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:20:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/204/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_204_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:19:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/203/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej oraz archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0578/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa kształcenia ogólnego - konkurs

zarzadzenie_VIII_203_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:17:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/202/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/175/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Miejskim Żłobku w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_202_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:16:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/201/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/121/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/274/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/321/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_201_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:12:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/200/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/120/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/273/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/320/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_200_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:21:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/199/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/119/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 3 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/319/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_199_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:19:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/198/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/271/2016 z dnia 30 grudnia 2016r, nr VII/208/2017 z dnia 3 października 2017r. oraz VII/318/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_198_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:16:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/197/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/117/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/270/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/317/2018 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_197_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:14:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/196/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/116/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/269/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/316/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_196_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:12:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/195/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/268/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/315/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_195_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:09:43 | Data modyfikacji: 2020-01-09 15:11:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/194/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/114/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/267/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/314/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_194_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:07:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/193/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/277/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/181/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz nr VII /309/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_193_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:06:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/192/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/113/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/266/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/313/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_192_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:03:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/191/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/112/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/265/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII/312/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_191_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:02:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/190/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/111/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/264/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz VII/311/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_190_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:59:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/189/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/276/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., Nr VII/180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz Nr VII/308/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_189_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:57:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/188/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz nr VII /310/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

zarzadzenie_VIII_188_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:55:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/187/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/200/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_187_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:51:35 | Data modyfikacji: 2020-01-09 14:53:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/186/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmiany Zarządzenia Burmistrza MIasta Orzesze nr VIII/131/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. dotyczącego przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Orzesze, powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania zespołów spisowych

zarzadzenie_VIII_186_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:46:42 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:21:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/185/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_185_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:38:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/184/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_184_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:29:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/183/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_183_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:19:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/182/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_182_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:54:45 | Data modyfikacji: 2019-09-16 15:55:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/181/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:32:33.

ZARZĄDZENIE NR VII/180/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_180_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:30:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/179/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_179_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:29:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/178/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_178_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:28:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/177/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:28:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/176/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

zarzadzenie_VIII_176_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:26:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/175/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_175_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:23:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/174/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_174_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:22:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/173/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz powołania składu osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_173_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:22:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/172/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: tablicy pamiątkowej

zarzadzenie_VIII_172_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:21:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/171/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:20:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/170/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:20:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/169/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: organizacji i przyjęcia regulamin VIII Orzeskiego Biegu Ulicznego

zarzadzenie_VIII_169_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:19:12 | Data modyfikacji: 2019-09-16 15:52:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/168/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji za I półrocze 2019r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:17:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/167/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:16:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/166/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:16:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/165/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:16:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/164/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_164_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:15:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/163/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VII//151/2018 Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze" zmienionego zarządzeniem Nr VIII/21/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_163_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:14:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/162/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_162_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:14:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/161/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_161_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:13:25 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:37:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/160/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_160_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:13:14 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:36:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/159/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_159_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:12:36 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:35:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/158/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_158_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:10:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/157/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_157_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:09:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/156/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz) na terenie Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_156_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:08:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/155/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych Urzędu Miejskiego Orzesze.

zarzadzenie_VIII_155_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:07:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/154/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_154_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:06:50 | Data modyfikacji: 2019-09-09 15:33:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/153/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_153_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:05:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/152/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lipca 2019 r. W sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – marzec 2021)

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:04:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/151/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_151_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:03:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/150/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_150_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:03:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/149/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_149_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:01:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/148/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_148_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:00:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/147/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_147_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 20:00:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/146/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej

zarzadzenie_VIII_146_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:49:30 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:51:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/145/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

zarzadzenie_VIII_145_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:47:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/144/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_144_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:46:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/143/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_143_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:45:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/142/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_142_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:45:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/141/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_141_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:44:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/140/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze.

zarzadzenie_VIII_140_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:31:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/139/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

zarzadzenie_VIII_139_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:30:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/138/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_138_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:30:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/137/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1

zarzadzenie_VIII_137_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:29:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/136/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_136_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:28:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/135/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Orzeszu przy ul. Bukowina

zarzadzenie_VIII_135_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:10:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/134/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Orzeszu przy ul. Bukowina 6

zarzadzenie_VIII_134_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:09:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/133/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1

zarzadzenie_VIII_133_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:08:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/132/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/158/2015 z dnia 7 września 2015r. dotyczącego powołania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy

zarzadzenie_VIII_132_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-05 19:07:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/131/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Orzesze, powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania zespołów spisowych

zarzadzenie_VIII_131_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:32:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/130/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z 12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. ,VII/6/2014 z 11.12.2014r., VII/186/2015 z 1.10.2015r., VII/243/2016z 22.12.2016 , VII/169//2018 z 24.07.2018 oraz Nr VIII/25/2018 z 20.12.2018r.

zarzadzenie_VIII_130_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:31:43.

ZARZĄDZENIE NR VIII/129/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_129_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:30:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/128/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_128_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:30:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/127/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

zarzadzenie_VIII_127_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:29:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/126/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

zarzadzenie_VIII_126_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:28:49.

ZARZĄDZENIE NR VIII/125/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Miejskim Żłobku w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

zarzadzenie_VIII_125_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:27:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/124/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli finansowej w Miejskim Żłobku w Orzeszu dotyczących realizacji projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

zarzadzenie_VIII_124_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:26:52.

ZARZĄDZENIE NR VIII/123/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: archiwizacji i przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych” umowa nr UDARPSL. 09.02.01-24-025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

zarzadzenie_VIII_123_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:26:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/122/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji projektu „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych” umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24- 025D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:25:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/121/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

zarzadzenie_VIII_121_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 20:24:31.

ZARZĄDZENIE NR VIII/120/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_120_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:59:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/119/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_119_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:58:37.

ZARZĄDZENIE NR VIII/118/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_118_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:57:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/117/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_117_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:57:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/116/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_116_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:56:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/115/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1

zarzadzenie_VIII_115_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:55:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/114/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_114_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:54:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/113/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_113_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:53:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/112/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_112_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:52:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/111/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_111_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 19:44:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/110/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_110_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 21:03:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/109/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 668) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_109_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-29 21:01:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/108/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2018/2019

zarzadzenie_VIII_108_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:59:59 | Data modyfikacji: 2019-08-29 21:00:18.

ZARZĄDZENIE NR VIII/107/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_107_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:59:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/106/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_106_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:58:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/105/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_105_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:57:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/104/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_104_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:56:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/103/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1

zarzadzenie_VIII_103_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:56:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/102/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2019 roku.

zarzadzenie_VIII_102_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:55:17.

ZARZĄDZENIE NR VIII/101/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_101_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:35:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/100/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

zarzadzenie_VIII_100_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:31:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/99/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019r.

zarzadzenie_VIII_99_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:30:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/98/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_98_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:28:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/97/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_97_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:27:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/96/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_96_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:25:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/95/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_95_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:23:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/94/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola nr 7 w Orzeszu - Gardawicach w roku szkolnym 2018/2019 w związku z trwającym w placówce Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_94_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:22:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/93/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_93_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:21:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/92/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_92_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:20:06.

ZARZĄDZENIE NR VIII/91/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_91_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-29 20:18:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/90/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_90_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:30:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/89/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego i w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Orzesze.

zarzadzenie_VIII_89_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:30:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/88/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia 2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z 6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr 102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z 30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r., Nr VII/93/2015z 1.06.2015r. Nr VII/185/2015 z 1.10.2015r. , VII/25/2016 z 11.11.2016r., VII/125/2016 z 1.07.2016, VII/188/2016 z 1.10.2016, VII/20A/2017 z 1.02.2017, VII/39/2017 z 1.03.2017r., VII/127/2017 z 22.06.2017r. ,VII/286/2017 z 14.12.2017r. , nr VII/17/2018 z dnia 1.02.2018r., nr VII/148/2018 z dnia 29.06.2018r., nr VII/198/2018 z dnia 31.08.2018, nr VIII/32/2019 z dnia 30.01.2019r. oraz nr VIII/50/2019 z dnia 28.02.2019r.

zarzadzenie_VIII_88_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:28:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/87/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_87_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:27:44.

ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_86_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:26:28.

ZARZĄDZENIE NR VIII/85/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_85_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:25:47.

ZARZĄDZENIE NR VIII/84/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola nr 7 w Orzeszu - Gardawicach w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_84_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:24:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/83/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola nr 6 w Orzeszu - Zawiści w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_83_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:23:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/82/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola nr 3 w Orzeszu - Zawadzie w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_82_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:21:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/81/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola nr 2 w Orzeszu w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_81_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:20:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/80/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu w roku szkolnym 2018/2019 w związku z przystąpieniem placówki do Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty

zarzadzenie_VIII_80_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:14:10 | Data modyfikacji: 2019-08-28 17:15:21.

ZARZĄDZENIE NR VIII/79/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_79_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:13:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/78/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_78_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 16:49:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/77/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_77_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 16:44:56.

ZARZĄDZENIE NR VIII/76/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu Konkursu Ekologicznego pt. „Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek"

zarzadzenie_VIII_76_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 16:41:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/75/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_75_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-28 16:35:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/74/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_74_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 09:14:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/73/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VIII otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_73_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 09:12:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/72/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

zarzadzenie_VIII_72_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 09:11:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2018 rok

zarzadzenie_VIII_71_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 09:09:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/70/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2

zarzadzenie_VIII_70_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 09:05:41 | Data modyfikacji: 2019-05-25 09:06:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/69/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2

zarzadzenie_VIII_69_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:53:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:52:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/67/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019.

zarzadzenie_VIII_67_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski, Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:50:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/66/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_66_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:49:00.

ZARZĄDZENIE NR VIII/65/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_65_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:47:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/64/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_64_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:46:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/63/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_63_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:45:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/62/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

zarzadzenie_VIII_62_2019_2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:43:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/61/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VII otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_61_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:42:10.

ZARZĄDZENIE NR VIII/60/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarzadzenie_VIII_60_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:40:36.

ZARZĄDZENIE NR VIII/59/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze.

zarzadzenie_VIII_59_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:38:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/58/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2

zarzadzenie_VIII_58_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:37:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/57/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_57_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:33:30.

ZARZĄDZENIE NR VIII/56/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_56_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:30:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/55/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_55_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:29:27.

ZARZĄDZENIE NR VIII/54/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia VIII otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019.

zarzadzenie_VIII_54_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:28:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/53/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenie jej regulaminu

zarzadzenie_VIII_53_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:27:02.

ZARZĄDZENIE NR VIII/52/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarzadzenie_VIII_52_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:26:05.

ZARZĄDZENIE NR VIII/51/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania numeracji i zapisów w Rejestrze Instytucji Kultury oraz w księgach rejestrowych

zarzadzenie_VIII_51_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:17:15.

ZARZĄDZENIE NR VIII/50/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:16:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/49/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

zarzadzenie_VIII_49_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:14:23 | Data modyfikacji: 2019-05-25 08:14:57.

ZARZĄDZENIE NR VIII/48/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_48_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:13:07.

ZARZĄDZENIE NR VIII/47/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_47_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:11:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/46/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_46_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:10:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/45/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_45_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:09:09.

ZARZĄDZENIE NR VIII/44/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzesze

zarzadzenie_VIII_44_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:07:55.

ZARZĄDZENIE NR VIII/43/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2

zarzadzenie_VIII_43_2019_2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:05:29.

ZARZĄDZENIE NR VIII/42/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_42_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:04:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/41/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_41_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:02:41.

ZARZĄDZENIE NR VIII/40/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VIII_40_2019_2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 08:00:16.

ZARZĄDZENIE NR VIII/39/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze

zarzadzenie_VIII_39_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:58:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/38/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia VII otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019.

zarzadzenie_VIII_38_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:57:08.

ZARZĄDZENIE NR VIII/37/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_37_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:55:32.

ZARZĄDZENIE NR VIII/36/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_36_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:54:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/35/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_35_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:53:24.

ZARZĄDZENIE NR VIII/34/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym.

zarzadzenie_VIII_34_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:51:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/33/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży drewna składowanego na terenie ZGKiM przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu i ustalenia regulaminu sprzedaży oraz powołania komisji ds. sprzedaży drewna

zarzadzenie_VIII_33_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:49:48.

ZARZĄDZENIE NR VIII/31/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:49:11.

ZARZĄDZENIE NR VIII/31/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_31_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:47:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/30/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_30_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:46:13.

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia procedury określającej harmonogram i zakres prac związanych z przygotowaniem informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.

zarzadzenie_VIII_29_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:44:58.

ZARZĄDZENIE NR VIII/28/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:43:50 | Data modyfikacji: 2019-05-25 07:44:14.

ZARZĄDZENIE NR VIII/27/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_27_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:42:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/26/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/121/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/274/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/321/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VIII/97/2018 z dnia 14 maja 2018r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/118/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/271/2016 z dnia 30 grudnia 2016r, nr VII/208/2017 z dnia 3 pażdziernika 2017r., nr VII/318/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VIII/97/2018 z dnia 14 maja 2018r.

zarzadzenie_VIII_26_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:41:35.

ZARZĄDZENIE NR VIII/25/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/124/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/277/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/181/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., nr VII/309/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VIII/96/2018 z dnia 14 maja 2018r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/117/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Przedszkolu nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/270/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/317/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VIII/96/2018 z dnia 14 maja 2018r.

zarzadzenie_VIII_25_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:39:54.

ZARZĄDZENIE NR VIII/24/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/123/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/276/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., nr VII/308/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VII/95/2018 z dnia 14 maja 2018r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/115/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/268/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/315/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.i nr VII/95/2018 z dnia 14 maja 2018r.

zarzadzenie_VIII_24_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:37:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/23/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/111/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/264/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/311/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VII/94/2018 z dnia 14 maja 2018r. oraz w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/110/2016 z dnia 1 lipca 2016r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/263/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., nr VII/310/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. i nr VII/94/2018 z dnia 14 maja 2018r.

zarzadzenie_VIII_23_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:36:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/22/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_22_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:34:38.

ZARZĄDZENIE NR VIII/21/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr VII//151/2018 Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze"

zarzadzenie_VIII_21_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:33:20.

ZARZĄDZENIE NR VIII/20/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

zarzadzenie_VIII_20_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:24:13 | Data modyfikacji: 2019-05-25 07:24:51.

ZARZĄDZENIE NR VIII/19/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_19_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:22:25.

ZARZĄDZENIE NR VIII/18/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2019

zarzadzenie_VIII_18_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:20:33.

ZARZĄDZENIE NR VIII/17/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_17_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:19:23.

ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_16_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:17:39.

ZARZĄDZENIE NR VIII/15/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_15_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:16:26.

ZARZĄDZENIE NR VIII/14/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_14_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:15:12.

ZARZĄDZENIE NR VIII/13/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do orzekania wad w opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania "Orzeskie Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze na potrzeby działalności Klubu Integracji Społecznej i Przystani dla Młodych"

zarzadzenie_VIII_13_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:14:03.

ZARZĄDZENIE NR VIII/12/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Orzesze

zarzadzenie_VIII_12_2019_2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:10:59.

ZARZĄDZENIE NR VIII/11/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2019 roku

zarzadzenie_VIII_11_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 07:09:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/10/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarzadzenie_VIII_10_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:21:53.

ZARZĄDZENIE NR VIII/9/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Orzesze w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza

zarzadzenie_VIII_9_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:20:46.

ZARZĄDZENIE NR VIII/8/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_8_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:19:34.

ZARZĄDZENIE NR VIII/7/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_7_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:18:01.

ZARZĄDZENIE NR VIII/6/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

zarzadzenie_VIII_6_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:16:22.

ZARZĄDZENIE NR VIII/ 5 /2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_5_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:14:50.

ZARZĄDZENIE NR VIII/4/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_4_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 21:12:11 | Data modyfikacji: 2019-05-24 21:13:45.

ZARZĄDZENIE NR VIII/3/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_3_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:15:40.

ZARZĄDZENIE NR VIII/2/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

zarzadzenie_VIII_2_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:43:19.

ZARZĄDZENIE NR VIII/1/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

zarzadzenie_VIII_1_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:41:32.
Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:41:32
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik