Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:59:25 | Data modyfikacji: 2018-01-08 13:20:56.
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-08-17 16:25:22 | Data modyfikacji: 2017-08-17 16:28:35.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:00:06 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:04:04.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:46:34 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:04:04.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015r.
 
GPPiRPA 2015.pdf

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:25:22 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:04:04.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014
 
439.pdf

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:03:58 | Data modyfikacji: 2014-03-14 08:13:35.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:03:58
Data modyfikacji: 2014-03-14 08:13:35
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2013-12-12
Opublikowane przez: Marzena Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl