Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2017

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2017

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2017

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:48:46 | Data modyfikacji: 2017-03-13 10:49:39.
Data wprowadzenia: 2017-03-13 10:48:46
Data modyfikacji: 2017-03-13 10:49:39
Autor: Rada Miejska Orzesze
Opublikowane przez: Michał Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl