Rok 2019

Zawiadomienie  o zamiarze likwidacji z dniem 01.05.2020r. Filli Nr 5 Zazdrość - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu oraz zamiarze dokonania zmiany statusu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Treść zawiadomienia

UCHWAŁA NR XII/136/19 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 5 Zazdrość - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:30:20.

Zawiadomienie o zamiarze zmiany siedziby Filii nr 2 Gardawice - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu oraz zamiarze dokonania zmiany statusu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Treść zawiadomienia

UCHWAŁA NR XII/135/19 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Filii nr 2 Gardawice - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:25:03.
Data wprowadzenia: 2019-09-30 14:25:03
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Michał Nowak