Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Orzesze  www.orzesze.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-12-11 09:38:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Obowiązujące plany miejscowe

Joanna Różańska
autor: Jan Mach
1998-06-18
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-20 13:58
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJS
  REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ORZESZE   obowiązuje od 12.03.20  więcej >
2019-12-11 09:37:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Obowiązujące plany miejscowe

Joanna Różańska
autor: Jan Mach
1998-06-18
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-20 13:58
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJS
  REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ORZESZE   obowiązuje od 12.03.20  więcej >
2019-12-11 09:30:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-12 07:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta
OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło  więcej >
2019-12-11 09:29:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
autor: Andrzej Szafraniec
2014-10-03
Informację dodano do Biuletynu 2014-09-30 08:58
Ogłoszenie Burmistrza Miasta
O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmian w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowan  więcej >
2019-12-11 09:29:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Miast
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu
do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tere  więcej >
2019-12-11 09:29:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-11 11:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do
publicznego wgląduprojektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poł  więcej >
2019-12-11 09:28:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska 2019-07-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-18 12:07
Obwieszczenie Burmistrza Miast
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło  więcej >
2019-12-11 09:27:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Miast
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu
do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tere  więcej >
2019-12-11 09:26:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Ład przestrzenny

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-11 11:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do
publicznego wgląduprojektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poł  więcej >
2019-12-11 09:25:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Plany w trakcie opracowania

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-24 07:56
Miejscowy plan zagospodarowani
   Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego w trakcie
opracowania   L.p. Nr Uchwałyo
przystąpieniu do spo  więcej >
2019-12-10 13:12:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Programy współpracy, zarządzenia, druki

Agnieszka Zawistowska
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 13:12
Roczny program współpracy Mi
Dodano GPWzOP na 2020 rok.pdf  więcej >
2019-12-10 13:11:10

Dodanie informacji do działu:
Programy współpracy, zarządzenia, druki

Agnieszka Zawistowska
autor: Sonia Janecka
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 13:11
Roczny program współpracy Mi
  więcej >
2019-12-09 16:42:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:27
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze
projekcie uchwały budżetowej Miasta Orzesze na 2020 rok
wraz z uzasadnieniem  więcej >
2019-12-09 16:42:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:42
Dodano 20191206111722432.pdf  więcej >
2019-12-09 16:41:40

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:41
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2  więcej >
2019-12-09 16:39:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:39
Dodano 20191206111700897.pdf  więcej >
2019-12-09 16:38:19

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:38
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
wysokości 8.601.420 zł przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok Miasta Orzesze  więcej >
2019-12-09 16:28:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:28
Dodano 20191206111642921.pdf  więcej >
2019-12-09 16:27:04

Dodanie informacji do działu:
Opinie RIO

Mariusz Porwolik
autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-09 16:27
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze
projekcie uchwały budżetowej Miasta Orzeszena 2020 rok
wraz z uzasadnieniem  więcej >
2019-12-09 10:23:57

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

administrator BIP administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-16 09:53
    L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan
petycji Przedmiot petycji Data złożenia
petycji Przewidywany termin załatwienia pet  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 19221
następne >     100>>     300>>