Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Finansowego ds. Oświatowych w szczególności należy:

1. Prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości, gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi, tj.:
1) opracowanie uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości,
2) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości z procesów finansowych, sprawozdań dotyczących rozliczania dotacji oświatowych oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom,
4) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
5) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
6) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
8) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych, terminowa realizacja zapłaty zobowiązań,
10) windykacja należności,
10) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
11) przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń,
12) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo -finansowych i statystycznych,
13) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowania projektu planu finansowego jednostki oraz projektów zmian tych planów,
14) kontrola realizacji planów finansowych jednostek obsługiwanych, sprawowanie nadzoru na przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
15) wykonywanie powierzonych Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty dotychczasowych zadań ujętych w uchwałach Rady lub w innych aktach prawnych.


 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:50:52 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:21:02.
Pracownicy
Prcownicy Stanowisko Telefon
 Urszula Spendel - Kotas  Kierownik Referatu - 1 et. 32 7233005
 Beata Kopyt  Inspektor - 1 et.  32 7233004 
 Joanna Kurpas  Inspektor - 1 et.  32 7233004
 Jolanta Pomierska  Inspektor - 1 et 32 7233005
 Ewelina Stawowska  Inspektor - 1 et.  32 7233005
 Justyna Mryka  Referent - 1 et.  32 7233005
 Katarzyna Loska  Referent - 1 et 32 7233005
 Agata Staworko  Referent - 1 et 32 7233005
     
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:54:00 | Data modyfikacji: 2023-03-14 09:59:33.
Dane teleadresowe

telefon: 32 7233004, 32 7233005
fax: 32 3248826
e-mail: fno@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Finansowy ds. Oświatowych
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:57:41 | Data modyfikacji: 2016-07-12 07:44:45.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:57:41
Data modyfikacji: 2016-07-12 07:44:45
Opublikowane przez: Marzena Nowak