Zakres działania

Do zakresu działania Biura Realizacji Projektów w szczególności należy:
1. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Mikołowie oraz
innymi podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskiwana środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych.
2. Planowanie i podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych na realizację zadań Urzędu, w tym koordynowanie prac związanych
z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi
Urzędu.
3. Współpraca przy realizacji przedsięwzięć oraz projektów Urzędu związanych
z wykorzystaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych we współpracy z komórkami
organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami zewnętrznymi.
4. Realizacja przedsięwzięć oraz projektów edukacyjnych Urzędu związanych
z wykorzystaniem środków UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.
5. Ścisła współpraca z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych oraz Wydziałem
Inwestycji i Remontów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji zadań
z udziałem tych środków.
6. Prowadzenie i rozliczenie oraz sprawozdawczość w zakresie zadań realizowanych przy
udziale środków zewnętrznych.
7. Ścisła współpraca z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy podejmowaniu
starań w celu zawiązania współpracy zagranicznej.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:06:58 | Data modyfikacji: 2017-10-26 09:14:21.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Aneta Russek

Kierownik Biura - 1 et.

32 324883

     

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-10-26 08:54:32 | Data modyfikacji: 2023-10-24 13:21:02.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248831
fax: 32 3248826
e-mail:

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Biuro Realizacji Projektów
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publiczenej

ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze
I piętro

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:15:14 | Data modyfikacji: 2018-09-10 09:26:47.
Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:15:14
Data modyfikacji: 2018-09-10 09:26:47
Opublikowane przez: Joanna Maroszek