Zakres działania

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności należy:

1. Zapewnienie i kontrola ochrony informacji niejawnych.
2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których wytwarzane są informacje niejawne.
3. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
4. Prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Burmistrza.
5. Nadzór i kontrola funkcjonowania kancelarii dokumentów niejawnych.
6. Współdziałanie z delegaturą ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa oraz upoważnień.
8. Prowadzenie wykazu stanowisk prac zleconych osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
9. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
10. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki.
11. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
12. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa.
13. Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – uzyskując ich zatwierdzenie przez kierownika Urzędu.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:13:51 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:32:09.
Pracownicy

 PRACOWNIK

 STANOWISKO

 TELEFON

 Sonia Janecka

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - 1/4 et.

32 3248822

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:15:25 | Data modyfikacji: 2017-04-13 15:09:18.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248822
fax: 32 3248826

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 22

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:16:23.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:16:23
Opublikowane przez: Marzena Nowak