Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Finansowego ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych należy:
1. Dokonywanie wymiaru podatków lokalnych.
2. Wydawanie decyzji o przyznaniu ulg, zwolnień i umorzeń.
3. Udzielanie ulg podatkowych i pozostałych (rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia podatku).
4. Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz przeprowadzanie kontroli podatkowej.
5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat.
6. Przygotowywanie projektów uchwał dot. stawek podatków lokalnych, powołania inkasentów podatków stanowiących dochody gminy oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
7. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych – wnioski o wpis hipoteki przymusowej, zastaw skarbowy.
8. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, załatwianie wniosków dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
9. Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań w zakresie podatków i opłat lokalnych.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy oraz z aktów wykonawczych dotyczących pomocy publicznej.
11. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji.
12. Współpraca z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy opracowywaniu programów pomocowych w zakresie pomocy publicznej.
13. Wykonywanie zadań związanych z ewidencjonowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej udzielonej przez Urząd w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:32:27 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:22:17.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Grażyna Rudy

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248808

Iwona Król

Inspektor - 1 et.
32 3248808

Katarzyna Bosek

Inspektor- 7/8 et.

32 3248809

Magdalena Wnęk

Inspektor - 1 et.

32 3248809

Joanna Kot

Specjalista - 1 et.

32 3248808

Małgorzata Woźny

Podinspektor - 1 et.

32 3248808

Michaela Lacheta

Specjalista - 1 et.

32 3248808

     
     

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:42:21 | Data modyfikacji: 2024-05-21 09:03:27.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248808, 32 3248809
fax: 32 3248826
e-mail: fnw23@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 6, I piętro pok. 17

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:46:50 | Data modyfikacji: 2024-05-21 09:05:48.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:46:50
Data modyfikacji: 2024-05-21 09:05:48
Opublikowane przez: Joanna Maroszek