> Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Zakres działania

Do zakresu działań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej w szczególności należy:
1. Działanie w imieniu Burmistrza w zakresie tworzenia i koordynacji systemu kontroli zarządczej.
2. Opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Burmistrzowi projektów rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych.
3. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach zgodnie z planem.
4. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na polecenie Burmistrza.
5. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
6. Opracowywanie rocznych sprawozdań kontroli wewnętrznej wraz z wnioskami z nich wynikającymi.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:06:10 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:29:35.
Pracownicy

 PRACOWNIK

 STANOWISKO

 TELEFON

 Sylwia Chrapek

Inspektor - 1/4 et.

32 3248831

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:07:21 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:31:02.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248831
fax: 32 3248826

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 16

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:11:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:31:02.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:11:00
Opublikowane przez: Marzena Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl