Zakres działania

Do zakresu działań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej w szczególności należy:
1. Działanie w imieniu Burmistrza w zakresie tworzenia i koordynacji systemu kontroli zarządczej.
2. Opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Burmistrzowi projektów rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych.
3. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach zgodnie z planem.
4. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na polecenie Burmistrza.
5. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
6. Opracowywanie rocznych sprawozdań kontroli wewnętrznej wraz z wnioskami z nich wynikającymi.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:06:10 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:29:35.
Pracownicy

 PRACOWNIK

 STANOWISKO

 TELEFON

 Jakub Salamon prowadzący dzialność gospodarczą - firma INDAS Jakub Salamon, z siedz. w Rybniku, ul. Kościuszki 17/24    784690446

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:07:21 | Data modyfikacji: 2024-01-19 07:47:17.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248800
fax: 32 3248826

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro, sekretariat

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:11:00 | Data modyfikacji: 2023-10-24 13:29:32.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:11:00
Data modyfikacji: 2023-10-24 13:29:32
Opublikowane przez: Joanna Maroszek