PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy się zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 43-180 Orzesze ul.Rynek 2a tel. 32 22 15 520


 


 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:49:02 | Data modyfikacji: 2019-06-17 09:57:31.

Zobacz:
 Zbiórka publiczna .  Zgromadzenia publiczne .  Sprawy wojskowe .  Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych .  Zezwolenia na organizację imprezy masowej . 
Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:49:02
Data modyfikacji: 2019-06-17 09:57:31
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek