Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:20:38 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:37:47.

Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:23:01 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:38:57.

Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:23:57 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:39:54.

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:25:32 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:40:58.

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:29:46 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:42:21.

Zobacz:
 Zbiórka publiczna .  Zgromadzenia publiczne .  Sprawy wojskowe .  Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych .  Zezwolenia na organizację imprezy masowej . 
Data wprowadzenia: 2018-05-16 11:29:46
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:42:21
Opublikowane przez: Alina Stolarek