> Podatki i opłaty

Podatki i opłaty


Zobacz:
 Podatki - osoby fizyczne .  Podatki - osoby prawne .  Podatek od środków transportowych .  Zaświadczenia .  Pozostałe sprawy . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl