orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych strona główna 
PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy się zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 43-180 Orzesze ul.Rynek 5B tel. 32 22 15 520


 


 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:49:02 | Data modyfikacji: 2022-06-07 10:25:30.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-02-18 13:49:02
Data modyfikacji: 2022-06-07 10:25:30
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl