Zameldowanie na pobyt stały / czasowy oraz
zameldowanie decyzją administracyjną


Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:07:49 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:25:19.
Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego oraz
wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną


Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego


Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:09:39 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:28:20.
Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z poza granicy
Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:11:02 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:31:38.
Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL


Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:12:43 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:34:02.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Meldunki .  Wybory . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 15:12:43
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:34:02
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Alina Stolarek