Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12 roku życia


Wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 12 rok życia


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat


Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu


Wymiana ważnego dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną


Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia


Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego


Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Wydanie dowodu osobistego z powodu kradzieży tożsamości


Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41 | Data modyfikacji: 2022-11-02 14:33:27.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Meldunki .  Wybory . 
Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41
Data modyfikacji: 2022-11-02 14:33:27
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek