Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku do 5 lat


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat


Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu


Wymiana ważnego dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną


Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia


Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego


Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Wydanie dowodu osobistego z powodu kradzieży tożsamości


Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:06:35.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Meldunki .  Wybory . 
Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:06:35
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek