orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Dowody osobiste strona główna 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku do 5 lat


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat


Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat


Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu


Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym


Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego


Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu


Wymiana ważnego dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną


Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia


Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego


Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Wydanie dowodu osobistego z powodu kradzieży tożsamości


Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


 

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:06:35.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:25:41
Data modyfikacji: 2021-11-08 14:06:35
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl