Turystyka


Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


1. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


2. Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


3. Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji


4. Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Sylwia Swadźba | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:26:12 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:29:30.

Zobacz:
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .  Działalność gospodarcza .  Turystyka . 
Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:26:12
Data modyfikacji: 2018-05-23 09:29:30
Autor: Sylwia Swadźba
Opublikowane przez: Sylwia Swadźba