orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Załatwianie spraw > Turystyka strona główna 

Turystyka


Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


1. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


2. Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


3. Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji


4. Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Sylwia Swadźba | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:26:12 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:29:30.

Zobacz:
 Budownictwo, architektura, urbanistyka .  Dowody osobiste, meldunki, wybory .  Działalność gospodarcza .  Geodezja, kartografia .  Gospodarka komunalna .  Gospodarka lokalami .  Gospodarowanie nieruchomościami .  Komunikacja, drogownictwo, transport .  Ochrona środowiska .  Podatki i opłaty .  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze .  Sprawy obywatelskie .  Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dodatek osłonowy .  Urodzenia, małżeństwa, zgony .  Używanie herbu miasta, promocja .  Oświata .  Inne . 
Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:26:12
Data modyfikacji: 2018-05-23 09:29:30
Autor: Sylwia Swadźba
Opublikowane przez: Sylwia Swadźba
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl