Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Aleksandra Mazurek | Autor: Zuzanna Lazar | Data wprowadzenia: 2014-02-27 16:35:29 | Data modyfikacji: 2021-11-25 10:44:41.

Zobacz:
 Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków .  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 16:35:29
Data modyfikacji: 2021-11-25 10:44:41
Autor: Zuzanna Lazar
Opublikowane przez: Aleksandra Mazurek