„Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów informatycznych w latach 2019-2020”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:09:36.

Świadczenie usług pocztowych w 2019r.


zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-12-27 13:06:37.

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – zamówienie dodatkowe


udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-12-27 13:04:54 | Data modyfikacji: 2018-12-27 13:05:09.

„Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze”
w podziale na części:
Cz. I „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2019r.”
Cz. II „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2020r.”

Ogłoszenie o unieważnienieu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wyjaśnienie do SIWZ II

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-12-03 17:50:13.

Świadczenie usług pocztowych na 2019r. i 2020r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

Warunki zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:40:49.

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze II


 


Operacja współfinasowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Pszczyńska.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 16:02:04.

„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w Orzeszu w ciągu ulic: Makowej, Modrzewiowej, Stalmacha i Skłodowskiej”

w podziale na części:

1) „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu-Mościskach”
2) „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stalmacha w Orzeszu”
3) „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Skłodowskiej w Orzeszu-Zawadzie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-25 16:13:15.

Świadczenie usług pocztowych na 2019r. i 2020r.

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana i odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Informacja o zmianie Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia

Warunki Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:06:33 | Data modyfikacji: 2018-10-23 15:07:07.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (kwiecień 2019 - czerwiec 2020)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wysłane)

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II(opublikowane)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (wysłane)

ESPD-request (zmienione)

Zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane)

ESPD-request

Zmiana i odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (wysłane)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:16:50 | Data modyfikacji: 2018-10-16 09:17:18.

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2019-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wysłane)

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

II Zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane z nr)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane)

ESPD-request

Zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia (wysłane)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:12:42.

Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-15 14:50:09.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 17:13:07.

Przebudowa bocznego odcinka ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-27 13:22:47.

Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o sprostowaniu

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

II zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:06:20.

Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1 000 litrów celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Jaśkowice

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu-Jaśkowicach
ul. Stuska 28a, 43-180 Orzesze
w imieniu i na rzecz której działa  Miasto Orzesze, Burmistrz Miasta Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:57:06.

Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego w Orzeszu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-06 16:30:40.

Przebudowa ul. Kopaniny w Orzeszu-Zgoniu – ETAP I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:52:14.

Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 12:55:41 | Data modyfikacji: 2018-08-28 13:08:22.

Budowa ul. Emilii Plater w Orzeszu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:45:26 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:45:48.

Przebudowa odcinka bocznego ul. Żorskiej w Orzeszu-Zazdrości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:00:44.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-27 11:55:49.

„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych oraz zwiększenie ilości punktów świetlnych wraz z wymianą istniejących opraw.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 10:27:58.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyniki postępowania - unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-17 15:22:30.

Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja o otwarcia ofert WRZP271_28_2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:25:00.

Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:21:36 | Data modyfikacji: 2018-07-05 14:24:11.

„Remont odcinków ul. Kopernika w Orzeszu”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-06-20 15:15:38.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Część I Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Orzesza
Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

III Zmiana SIWZ

IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II Zmiana SIWZ

III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

I Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-06-13 12:48:15.

Remont pomieszczeń dla utworzenia i wyposażenia
Klubu „Senior+” w Orzeszu –Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata
2015-2020 (edycja 2018) Moduł I – Utworzenie Klubu „ Senior +” w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postepowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:16:43 | Data modyfikacji: 2018-06-08 13:16:58.

Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:38:34.

Remont ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach - odc. II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:57:00.

„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Orzeszu-II” w podziale na następujące części:

Część I
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Cegielnianej w Orzeszu-Zawiści”
Część II
„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Partyzantów w Orzeszu”
Część III
 „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Świerkowej w Orzeszu-Zgoniu”
Część IV
„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Powstańców w Orzeszu-Jaśkowicach”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi i zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:51:23.

Przebudowa ul. W. Łokietka w Orzeszu-Woszczycach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:50:27.

„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 oraz
ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:27:47.

„Orzeskie Centrum Możliwości – rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”
Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:51:02.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (lipiec 2018 - marzec 2019)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:05:46 | Data modyfikacji: 2018-05-07 13:40:29.

Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:57:58.

Remont ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach - odc. II

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:53:35.

Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w Orzeszu


Część I  „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Cegielnianej w Orzeszu-Zawiści”


Część II „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Powstańców w Orzeszu-Jaśkowicach”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:39:49.

Remont ul. Rynek w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 15:15:13.

Remont ul. Staszica w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:54:30.

Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:43:25.

"Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze"

w podziale na następujące części:
Część I
1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska

2. Budowa boiska w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej

Część II
1. Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida

2. Budowa boiska w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego

3. Budowa boiska w Orzeszu-Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (cz.I) i unieważnienieu (cz.II)

Unieważnienie części II postępowania

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ II

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 15:19:07.

Remont odcinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaśkowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:26:54.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja o wynikach postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:44:48.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:07:14.

Remont ul. Odrodzenia w Orzeszu - etap I.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:52:04.

Przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu- etap I.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:43:46 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:46:48.

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 13:57:44.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w latach 2018-2020.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnienu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprostowaniu zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-06 13:42:45.
Data wprowadzenia: 2018-01-06 13:42:45
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika