> Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:57:58.

Remont ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach - odc. II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:53:35.

Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w Orzeszu


Część I  „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Cegielnianej w Orzeszu-Zawiści”


Część II „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Powstańców w Orzeszu-Jaśkowicach”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-03-14 14:39:49.

Remont ul. Rynek w Orzeszu

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 15:15:13.

Remont ul. Staszica w Orzeszu

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikaja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:54:30.

Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 14:43:25.

"Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze"

w podziale na następujące części:
Część I
1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska

2. Budowa boiska w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej

Część II
1. Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida

2. Budowa boiska w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego

3. Budowa boiska w Orzeszu-Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ II

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 15:19:07.

Remont odcinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaśkowicach

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:26:54.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja o wynikach postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 13:44:48.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:07:14.

Remont ul. Odrodzenia w Orzeszu - etap I.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:52:04.

Przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu- etap I.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:43:46 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:46:48.

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 13:57:44 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:46:48.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w latach 2018-2020.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnienu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprostowaniu zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-06 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:46:48.
Data wprowadzenia: 2018-01-06 13:42:45
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl