Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usług cateringu w trakcie realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów SP nr 4, SP nr 5 i SP nr 6 w Orzeszu w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:22:30.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów do zajęć do Przedszkola nr 6 w Orzeszu w ramach projektu pn. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:41:07.

Zapytanie ofertowe na opracowanie scenariuszy/zadań do zajęć realizowanych metodą WebQuest dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych (SP nr 5 w Orzeszu i SP nr 10 w Orzeszu) oraz dla uczniów klasy 3 szkoły gimnazjum (Gimnazjum nr 2 w Orzeszu) – II, w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-10 11:45:10.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych dwóch sal z przystosowaniem na pracownię matematyczną (SP nr 4 w Orzeszu i SP nr 6 w Orzeszu) oraz jednej sali z przystosowaniem na pracownię przyrodniczą (SP nr 5 w Orzeszu) w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:13:18 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:20:41.

Zapytanie ofertowe na opracowanie scenariuszy/zadań do zajęć realizowanych metodą WebQuest dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych (SP nr 5 w Orzeszu i SP nr 10 w Orzeszu) oraz dla uczniów klasy 3 szkoły gimnazjum (Gimnazjum nr 2 w Orzeszu) w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:55:19 | Data modyfikacji: 2018-09-26 14:57:52.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej w ramach projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II– realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:57:51.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej w ramach projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II– realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:32:24.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:32:24
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika