Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów informatycznych w latach 2017-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:35:35.

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-17 15:30:16.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA 2017 i 2018R.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana WZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia i warunków zamówienia

Informacja o zmianie Warunków Zamówienia

Warunki Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-11-16 15:13:42.

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu- Gardawicach II

Zamawijący: Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu- Gardawicach ul. Katowicka 2 43-186 Orzesze- Gardawice
w imieniu i na rzecz której działa Miasto Orzesze, Burmistrz Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:17:05 | Data modyfikacji: 2016-11-16 14:17:36.

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu- Gardawicach

Zamawijący: Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu- Gardawicach ul. Katowicka 2 43-186 Orzesze- Gardawice
w imieniu i na rzecz której działa  Miasto Orzesze, Burmistrz Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:21:13 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:45:01.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze 2016/2017 - II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 11:29:50 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:44:51.

Realizacja projektu Akademia Twórczego Ucznia – wybór osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz zajęć przyrodniczych w ramach projektu Akademia Twórczego Ucznia


„Akademia Twórczego Ucznia” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z publicznego otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:32:25 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:44:40.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze 2016/2017

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-10-18 15:17:22 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:44:30.

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2017-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wynikach

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-10-08 18:14:07 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:44:18.

  Realizacja projektu Akademia Twórczego Ucznia – dostawa posiłków regeneracyjnych dla uczniów i nauczycieli w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego i edukacyjno – terapeutycznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert RZP_271_28_2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-30 13:55:07 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:44:05.

Utwardzenie poboczy w związku ze zmianą lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Akacjowej

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-28 13:43:36 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:43:56.

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina w Orzeszu. Część pierwsza: przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina w Orzeszu”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:31:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:43:44.

Budowa siłowni plenerowej w Orzeszu Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie i odpowiedz do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:55:34 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:43:35.

Przebudowa odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu - Zawiści

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia

Specyfikacaj Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenei o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-14 15:34:26 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:43:23.

Przebudowa ul. Łukasiewicza w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-09-14 15:32:39 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:43:10.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni w ciągu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdrości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:28:54 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:42:54.

Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Świętojańskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki przetargu

Informacja z otwarcia ofert

III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana SIWZ

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-08-31 15:04:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:42:42.
ZGKiM Orzesze

Wymiana dachu oraz remont mieszkan w budynku komunalnym w Orzeszu przy ul. Klubowej 34

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:35:48 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:42:19.

Budowa zaplecza sanitarno szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu.
Część pierwsza: przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina w Orzeszu

Inormacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie do SIWZ i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-07-27 12:59:54 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:42:08.
Zaprojektowanie oraz wykonanie placu zabaw na
Górce św. Wawrzyńca w Orzeszu

ogloszenie_o_udzieleniu_zamoweinia

Inoformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 15:20:53 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:41:57.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława
Hadyny w Orzeszu Gardawicach – etap I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 15:14:55 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:41:44.

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:04:50 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:41:31.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stodoły oraz budowy garażu dla OSP Zgoń oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:43:12 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:41:15.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprostowanie wyników postępowania

Wyniki postępowania

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:25:07 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:41:01.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury aktywnego wypoczynku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:05:47 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:40:48.

Przebudowa dróg gminnych: ul. Górnej i Dolnej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:53:23 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:40:18.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze II

Ogłoszenie o zawarciu umowy

wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-05-13 12:12:30 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:40:03.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul. Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:55:21 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:39:14.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Orzeskie Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja obiektu OSP Orzesze na potrzeby działalności Klubu Integracji Społecznej i Przystani dla Młodych„

Ogłoszenie o zawrciu umowy

Wyniki postępowania

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:52:18 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:38:58.
ZGKiM Orzesze

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:57:28 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:38:42.

Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu – Jaśkowicach etap I

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wynik postępowania

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:00:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:38:28.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piłki plażowej oraz skocznią do skoku w dal przy Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu - Zawadzie
2. Budowa siłowni plenerowej w Orzeszu Jaśkowicach przy ulicy Fabrycznej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zmiana SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-04-08 12:51:40 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:38:15.

Remont ulicy Modrzańskiej w Orzeszu - Woszczycach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wynik postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-04-07 15:47:52 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:38:01.
MZO Orzesze

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Anna Czarnacka | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:54:31 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:37:46.
ZGKiM Orzesze

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-03-30 14:01:54 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:37:30.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu Mościskach na cele oświaty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 15:00:09 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:37:01.

Remont nawierzchni odcinka ul. Budowlanych w Orzeszu - Jaśkowicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-02-29 15:08:09 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:36:42.

Remont ulicy Modrzańskiej w Orzeszu - Woszczycach

Wyniki przetargu - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:57:58 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:36:22.

Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych
ul. Kopernika i ul.Środkowej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:56:41 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:35:41.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty
i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o zawrciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2016-02-18 16:26:25 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:34:57.
Data wprowadzenia: 2016-02-18 16:26:25
Data modyfikacji: 2016-11-15 13:34:57
Opublikowane przez: Alina Mika