> Zamówienia do 30 tys. euro

Zamówienia do 30 tys. euro

Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu (przebudowa infrastruktury drogowej)

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki zapytania ofertowego II

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja cenowa dotycząca złożonych ofert

Wyjaśnienia do warunków zamówienia

Warunki Zamówienia

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:11:27.
Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:11:27
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl