Lokale mieszkalne

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


Przydział lokalu mieszkalnego


Przydział lokalu socjalnego


Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego


Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy


Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem


Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Agnieszka Liszka | Data wprowadzenia: 2014-02-26 15:07:04 | Data modyfikacji: 2021-12-14 14:22:30.
Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Przyznanie dodatku energetycznego

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Agnieszka Liszka | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:39:33 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:43:39.

Zobacz:
 Lokale mieszkalne .  Lokale użytkowe . 
Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:39:33
Data modyfikacji: 2018-05-23 09:43:39
Autor: Agnieszka Liszka
Opublikowane przez: Sylwia Swadźba