Gminny program opieki nad zabytkami na terenie
Miasta Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków
na lata 2015-2018

Uchwała nr VIII/84/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

"Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie Miasta Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków na lata 2015-2018"

 

DZ. URZ. WOJ. SLA 2015.3279 Ogłoszony: 2015-06-16

 

TEKST PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI WRAZ Z GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW

 

 KARTY ADRESOWE GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

I. Wykaz obiektów kubaturowych: 1 - 55

II. Wykaz obiektów kubaturowych: 56 - 86

III. Wykaz obiektów Małej Architektury

IV. Wykaz obiektów przemysłowych

V. Zieleń

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze Nr 152/2016w sprawie wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji zabytków

Dotyczy:

L.p. Budynek Adres
7 Budynek mieszkalny Gliwicka 4
22 Budynek mieszkalny Tadeusza Kościuszki 19
32 Budynek usługowy Rynek 22
40 Dawny folwark Katowicka 33

 

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze Nr VII/48/2017w sprawie wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji zabytków

Dotyczy:

L.p. Budynek Adres
57 Budynek mieszkalny Majakowskiego 3

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 12:59:21 | Data modyfikacji: 2020-09-21 12:18:04.
Data wprowadzenia: 2015-08-03 12:59:21
Data modyfikacji: 2020-09-21 12:18:04
ObowižEzuje od: 2015-06-16
Opublikowane przez: Joanna Różańska