Obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych
Gminy Orzesze
L.p. Adres Obiekt Numer rejestru zabytków Data wpisu Lokalizacja na mapie
1. Orzesze
ul. św. Wawrzyńca 15a
Krzyż przydrożny na zboczu wzgórza kościelnego, wykonany w kamieniu, w tradycji rokoka, zapewne z około połowy XIX wieku, na wysokim czworobocznym cokole  B  463/73

 5 XI 1973 Mapa
2.
Orzesze
Gardawice
ul. Katowicka

(dawna ul.Mikołowska)
Krzyż przydrożny z 1880 roku, kamienny, na czworobocznym cokole, fundacja Jakuba Spendla i Gminy  B 412/73

 16 VII 1973 Mapa
3.

 Orzesze

Gardawice
ul. Katowicka 78

(dawna
ul. Mikołowska)
Krzyż przydrożny z 1880 roku, kamienny, na czworobocznym cokole, fundacja Jakuba Spendla i Gminy  B 412/73

16 VII 1973 Mapa
4.

Orzesze

Gardawice
ul. Damrota (dawna ul.Powstańców)

Krzyż przydrożny z 1875 roku, o cechach baroku, kamienny, na wysokim czworobocznym cokole


B 414/73 16 VII 1973   Mapa
5. Orzesze Gardawice ul. Katowicka / Centralna
Figura Święty Jan Nepomucen przy skrzyżowaniu dróg, zapewne z początku XIX wieku, barokowo-ludowy, drewniana, polichromowana

B 416/73
 
 16 VII 1973 Mapa
6.

 Orzesze

Woszczyce ul.Długosza

(dawna ul. Orzeska)

Krzyż przydrożny, z 1885 roku, kamienny, na wysokim czworobocznym cokole B 417/73
 
 16 VII 1973 Mapa
7.

 Orzesze

Woszczyce
ul. Żorska 23

Krzyż przydrożny, z 1870 roku, ludowy, fundacja Franciszki Matuszczyk,  kamienny, na wysokim cokole  B 418/73

16 VII 1973 Mapa
8.

Orzesze

Woszczyce
ul. Suszecka

 Krzyż przydrożny, z 1865 roku,  kamienny, na wysokim cokole


 B 419/73 16 VII 1973  Mapa
9.

Orzesze

Zawiść
ul. Mikołowska 208


Wystrój architektoniczno–rzeźbiarski elewacji pałacu – balustrady i obramienia okien, wykonane w kamieniu, barokowe z XVIII wieku


B 464/73 5 XI 1973  Mapa
10.

Orzesze

Woszczyce
ul. Jana Długosza

Krzyż przydrożny przed wejściem do kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z około połowy XIX wieku, kamienny, na wysokim czworobocznym cokole  B 421/73

16 VII 1973  Mapa

 

W nawiązaniu do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010r.(DzU z 2010 r., nr 75, poz. 474). Zamieszczamy listę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie naszego miasta.

 UWAGA !!!
POWYŻSZY REJESTR NIE JEST REJESTREM KOMPLETNYM I BĘDZIE SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANY.
PREZENTUJE DANE ODNOSZĄCE SIĘ DO OBSZARU DAWNEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG STANU Z MARCA 2010 ROKU.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Rejestr Zabytków

 

GEOPORTAL POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-06 09:26:55 | Data modyfikacji: 2014-09-12 08:42:05.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 09:26:55
Data modyfikacji: 2014-09-12 08:42:05
Autor: Andrzej Szafraniec
Opublikowane przez: Joanna Różańska