Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
Gminy Orzesze
Lp
Adres
Obiekt

Numer

rejestru zabytków

Data wpisu

Lokalizacja na mapie
1.

Orzesze

ul. Na Górce 6

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wawrzyńca,    z XVI wieku, gotycko-renesansowy murowany, z kamienia łamane-go i cegły, potynkowany.

Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach ogrodzenia i wyposażenie wnętrza

A 673/66

 

28 V 1966 Mapa
2.

Orzesze Gardawice

ul. Zamkowa 5

Zespół dworsko-parkowy w północno-zachodniej części miejscowości, który tworzą:
  •     Dwór wybudowany najprawdopodobniej w 1866 roku przez ówczesnego właściciela Gardawic Ludwika Adlera w stylu historyzmu z elementami neobaroku
  •     pozostałości parku w swobodnym układzie krajobrazowym, zlokalizowane na południe i wschód od budynku. Przy południowej elewacji resztki owalnego podjazdu.

Granice ochrony obejmują wymienione w decyzji działki geodezyjne

A 1651/97

 

17 XI 1997 Mapa
3. Orzesze Woszczyce ul.Jana Długosza Zespół zabudowy kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła:
  •     budynek kościoła wybudowany w latach 1878–1880 w stylu historyzmu z elementami neoroamńskimi i neogotyckimi według projektu królewskiego budowniczego Moebiusa;
  •     plebania wybudowana w 1812 roku bez wyraźnych cech stylowych;
  •     kaplica pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena wzniesiona prawdopodobnie w XIX wieku bez wyraźnych cech stylowych;
  •     rzeźba Immaculata z lewej strony głównego wejścia do kościoła, powstała w czwartej ćwierci XIX wieku lub na początku XX wieku w stylistyce akademickiego realizmu;
  •     rzeźba Święty Józef z prawej strony głównego wejścia do kościoła, powstała w czwartej ćwierci XIX wieku lub na początku XX wieku w stylistyce akademickiego realizmu
  •     murowane ogrodzenie otaczające poszczególne budynki;
  •     najbliższe otoczenie wymienionych budynków wraz z drzewostanem
Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek kościoła oraz jego najbliższe otoczenie w ramach murowanego ogrodzenia

A 219/07

 

30 X 2007 Mapa
4. Orzesze Woszczyce ul.Jana Długosza 1 Pałacyk, z XIX wieku, o cechach neobarokowych, murowany, parterowy, z mansardą Granice ochrony obejmują całość obiektu

A 729/66

 

15 VI 1966  Mapa
5. Orzesze Zawiść ul. Mikołowska 208

Pałac z parkiem, z XVIII wieku, barokowy, gruntownie przebudowany w XIX wieku, murowany, potynkowany, piętrowy, na planie prostokąta
Granice ochrony obejmują całość obiektu wraz z parkiem  w ramach ogrodzenia

A 726/66

 

15 VI 1966 Mapa

 

W nawiązaniu do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010r.(DzU z 2010 r., nr 75, poz. 474). Zamieszczamy listę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie naszego miasta.

UWAGA !!!
POWYŻSZY REJESTR NIE JEST REJESTREM KOMPLETNYM I BĘDZIE SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANY.
PREZENTUJE DANE ODNOSZĄCE SIĘ DO OBSZARU DAWNEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG STANU Z MARCA 2010 ROKU.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Rejestr Zabytków

GEOPORTAL POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-06 08:27:44 | Data modyfikacji: 2014-09-11 16:41:47.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 08:27:44
Data modyfikacji: 2014-09-11 16:41:47
Autor: Andrzej Szafraniec
Opublikowane przez: Joanna Różańska