Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 15:07:30.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:45 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:20:03.

Przebudowa ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:06:03.

Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:40:12.

Dostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II"
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

WRZP.271.4.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(cz.3) i unieważnieniu postępowania (cz. 1,2,4)

Informacja dotycząca unieważnienia części 1 i części 2

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: dot otwarcia ofert

UWAGA dot. składania ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 13:34:18.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III


WRZP.271.3.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: dot. otwarcia ofert

UWAGA: dot. składania ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:34:03.

Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu.”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3, 5 i 6 oraz unieważnienie cz.1

Unieważnienie postepowania dot. cz. 1

Korekta wyników postępowania dla cz.2,4,5 i 6

Wyniki postępowania dla cz. 3

Wyniki postępowania dla cz. 2,4,5 i 6

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 16:41:29.
ZGKiM Orzesze

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści ul. Centralna


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:22:52 | Data modyfikacji: 2020-01-17 14:25:48.

„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 15:23:30.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 15:23:30
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika