Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Orzesze

 


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze
Zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/353/02
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 października 2002r.


Tekst Studium


Rysunek Studium
Dokument obowiązywał:

od 10 października 2002r. do 16 listopada 2011r.

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:22:31.

Zobacz:
 Studium z 2011 roku .  Studium z 2002 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:22:31
Opublikowane przez: Joanna Różańska