Karta zadania - Aktualizacja Studium
L.p

Nr Uchwały

o przystąpieniu do sporządzenia

Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.

Uchwała Nr XXVI/307/20

z dnia 26 listopada 2020 r.

Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze”

Przewidywany termin zakończenie prac projektowych

Czerwiec 2021r.

2. Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze” 

Ogłoszenie ukazało się

4 grudnia 2020 r.

 Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie od 4 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

 
3.

Zawiadomieie instytucji

o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium 

7 grudnia 2020 r.
4.

Komisja urbanistyczno - architektoniczna

17 maja 2022 r. Projekt zaopiniowany pozytywnie
5.

Opiniowanie i uzgadniania projektu aktualizacji studium

maj 2022 r. - wrzesień 2022 r.
6.

Wyłożenie projektu aktualizacji studium (...) do publicznego wglądu

Ogłoszenie ukazało sie

23 września 2022 r.

Tekst ogłoszenia

Uchwała

Wykaz zmian część tekstowa

Wykaz zmian część graficzna

Załącznik graficzny nr 1

Tekst jednolity kierunki

Tekst jednolity tabele kierunków

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko tekst

Termin wyłozenia:

od 3 października 2022 r. do 24 października 2022 r.

Dyskusja publiczna:

19 października 2022 r.

Czas na sładania uwag:

15 listopada 2022 r.

 7.

Podjęcie uchwały Nr XLIX/606/22 w sprawie w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”

 

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:55:41 | Data modyfikacji: 2022-12-06 15:22:39.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:55:41
Data modyfikacji: 2022-12-06 15:22:39
Opublikowane przez: Klaudia Głodek