Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Orzesze

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze

zatwierdzone uchwałą NR XV/124/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

 

CZĘŚĆ OPISOWA:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

 
 
 
 
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:21:20.

Zobacz:
 Studium z 2011 roku .  Studium z 2002 roku . 
Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:21:20
Opublikowane przez: Joanna Różańska