Rok 2014

Uchwała Nr III/22/14 opiniująca uchwałę
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie
przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu
Aglomeracji Gardawice

Propozycja planu Aglomeracji Gardawice

Propozycja planu Aglomeracji Gardawice - Mapa

 22.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:28:05 | Data modyfikacji: 2015-08-20 13:31:53.
Uchwała Nr III/21/14 opiniująca uchwałę
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie
przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu
Aglomeracji Orzesze Śródmieście

21.pdf

Propozycja planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście

Propozycja planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście - Mapa

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:26:43 | Data modyfikacji: 2015-08-20 13:30:39.
Uchwała Nr III/20/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 20.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:22:53.
Uchwała Nr III/19/14 w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2015 rok
 19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:21:25.
Uchwała Nr III/18/14 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 18.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:19:16.
Uchwała Nr II/17/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 17.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:50:35.
Uchwała Nr II/16/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 16.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:49:42.
Uchwała Nr II/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 15.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:48:41.
Uchwała Nr II/14/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

14.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:46:23 | Data modyfikacji: 2014-12-10 11:51:18.
Uchwała Nr II/13/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 13.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:44:43.
Uchwała Nr II/12/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 12.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:43:36.
Uchwała Nr II/11/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

11.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:41:15 | Data modyfikacji: 2014-12-10 11:51:52.
Uchwała Nr II/10/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 10.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:39:11.
Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 9.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:38:23.
Uchwała Nr II/8/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 8.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:37:36.
Uchwała Nr II/7/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 7.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:36:35.
Uchwała Nr II/6/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 6.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:14:15.
Uchwała Nr II/5/14 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2014-2018
 5.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:12:42.
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie powołania i
ustalenia składów osobowych stałych Komisji
działających przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2014-2018
 4.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:09:32.
Uchwała Nr II/3/14 w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Orzesze
 3.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-10 11:06:34.
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2014-2018
 2.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-02 12:49:58.
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2014-2018
 1.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-12-02 12:48:01.
Uchwała Nr LI/595/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 595.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:58:37.
Uchwała Nr LI/594/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 594.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:57:52.
Uchwała Nr LI/593/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 593.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:57:08.
Uchwała Nr LI/592/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 592.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:56:08.
Uchwała Nr LI/591/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 591.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:54:25.
Uchwała Nr LI/590/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 590.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:53:15.
Uchwała Nr LI/589/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 589.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:52:14.
Uchwała Nr LI/588/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 588.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:50:31.
Uchwała Nr LI/587/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 587.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:48:44.
Uchwała Nr LI/586/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 586.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:47:55.
Uchwała Nr LI/585/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 585.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:45:53.
Uchwała Nr LI/584/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 584.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:44:59.
Uchwała Nr LI/583/14 w sprawie zawarcia
Porozumienia dotyczącego współdziałania przy
zachowaniu trwałości projektu „Budowa
zintegrowanego systemu zarządzania Gminami
Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w
oparciu o system informacji o terenie (GIS)”
oraz rozwoju systemu informacji o terenie i
zwiększenia liczby usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną przez
jednostki samorządu terytorialnego powiatu
mikołowskiego
 583.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:42:53.
Uchwała Nr LI/582/14 w sprawie rocznego programu
współpracy Gminy Orzesze z oraganizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2015r.
 582.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:41:37.
Uchwała Nr LI/581/14 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/437/13 z dnia 12
grudnia 2013r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2014 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVI/516/14 z dnia 26
czerwca 2014r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej
Orzesze Nr XLIX/546/14 z dnia 16 września 2014r.
 581.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:38:54.
Uchwała Nr LI/580/14 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 580.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-11-18 08:37:05.
Uchwała Nr L/579/14 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/513/14 z dnia 26
czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy
Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"po Sąsiedzku"
 579.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:47:12.
Uchwała Nr L/578/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 578.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:44:39.
Uchwała Nr L/577/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 577.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:43:48.
Uchwała Nr L/576/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 576.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:42:53.
Uchwała Nr L/575/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 575.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:42:03.
Uchwała Nr L/574/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 574.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:41:10.
Uchwała Nr L/573/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 573.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:40:18.
Uchwała Nr L/572/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 572.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:39:20.
Uchwała Nr L/571/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 571.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:38:21.
Uchwała Nr L/570/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 570.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:37:24.
Uchwała Nr L/569/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 569.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:36:31.
Uchwała Nr L/568/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 568.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:35:27.
Uchwała Nr L/567/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 567.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:34:30.
Uchwała Nr L/566/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 566.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:33:15.
Uchwała Nr L/565/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 565.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:32:17.
Uchwała Nr L/564/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 564.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:31:22.
Uchwała Nr L/563/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 563.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:29:50.
Uchwała Nr L/562/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 562.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:28:53.
Uchwała Nr L/561/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 561.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:27:54.
Uchwała Nr L/560/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 560.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:26:55.
Uchwała Nr L/559/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 559.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:25:55.
Uchwała Nr L/558/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 558.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:24:36.
Uchwała Nr L/557/14 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 557.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:22:31.
Uchwała Nr L/556/14 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015
 556.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:20:35 | Data modyfikacji: 2014-10-28 09:22:56.
Uchwała Nr L/555/14 w sprawie zwolenienia od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis
 555.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:18:48 | Data modyfikacji: 2014-10-28 09:23:07.
Uchwała Nr L/554/14 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2015r.
 554.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:15:57.
Uchwała Nr L/553/14 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 553.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:14:04.
Uchwała Nr L/552/14 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 552.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:12:14 | Data modyfikacji: 2014-10-28 09:12:46.
Uchwała Nr L/551/14 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:08:08 | Data modyfikacji: 2014-10-28 09:10:17.
Uchwała Nr L/550/14 w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze
 550.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:03:54 | Data modyfikacji: 2014-10-28 09:06:23.
Uchwała Nr XLIX/549/14 w sprawie zawarcia
Porozumienia w sprawie współdziałania przy
zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet -
budowa społeczeństwa informacyjnego w
subregionie centralnym województwa śląskiego:
Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu
Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne,
Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług
na terenie Powiatu Mikołowskiego
 549.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-17 11:58:10.
Uchwała Nr XLIX/548/14 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w
Katowicach na Uchwałę Nr XLI/447/14 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 23 stycznia 2014r. w
sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w formie
inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów wraz z odpowiedzią
na skargę
 548.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-17 11:56:51.
Uchwała Nr XLIX/547/14 w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Orzesze
 547.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-17 11:53:44.
Uchwała Nr XLIX/546/14 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/437/13 z dnia 12
grudnia 2013r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2014 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/516/14 z dnia 26
czerwca 2014r.
 546.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-17 11:51:34.
Uchwała Nr XLIX/545/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 545.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-17 11:49:18.
Uchwała Nr XLVIII/544/14 w sprawie poparcia
działań mających na celu zahamowanie wypływu
środków finansowych wypracowanych w regionie do
budżetu centralnego i zwiększenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego
 544.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:22:53.
Uchwała Nr XLVIII/543/14 w sprawie ustalenia
Regulaminu Targowiska w Orzeszu
 543.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:20:28.
Uchwała Nr XLVIII/542/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 542.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:19:15.
Uchwała Nr XLVIII/541/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 541.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:18:14.
Uchwała Nr XLVIII/540/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 540.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-09-01 10:16:55.
Uchwała Nr XLVII/539/14 w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w
Orzeszu do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na
dzień 7 września 2014r.
 539.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:18:56.
Uchwała Nr XLVII/538/14 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
 538.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:16:51.
Uchwała Nr XLVII/537/14 w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 537.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:06:21.
Uchwała Nr XLVII/536/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 536.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:04:48.
Uchwała Nr XLVII/535/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 535.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:03:56.
Uchwała Nr XLVII/534/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 534.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:02:58.
Uchwała Nr XLVII/533/14 w sprawie przyjęcia
środków z Funduszu Spójności na realizację
przedsięwzięcia pn. "Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze"
 533.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 10:01:33.
Uchwała Nr XLVII/532/14 w sprawie opłaty
targowej
 532.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:59:44.
Uchwała Nr XLVII/531/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 531.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:57:13.
Uchwała Nr XLVII/530/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-08-11 09:52:29 | Data modyfikacji: 2014-08-11 09:56:03.
Uchwała Nr XLVI/529/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI/281/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28
września 2012r. w sprawie podziału Miasta
Orzesze na okręgi wyborcze
 529a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:55:07.
Uchwała Nr XLVI/528/14 w sprawie zmiany uchwały
NR XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13
grudnia 2012r. oraz uchwały NR XLIII/467/14 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
podziału Miasta Orzesze na stałe obwody
głosowania
 528.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:50:50.
Uchwała Nr XLVI/527/14 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XVI/127/04 Rady Miejskiej w Orzeszu z
dnia 27 lutego 2004r.
 527.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:49:31.
Uchwała Nr XLVI/526/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze
 526.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:47:45.
Uchwała Nr XLVI/525/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 525.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:45:50.
Uchwała Nr XLVI/524/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 524.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:45:04.
Uchwała Nr XLVI/523/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 523.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:44:17.
Uchwała Nr XLVI/522/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 522.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:43:30.
Uchwała Nr XLVI/521/14 w sprawie przystąpienia
do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze
 521.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:42:06.
Uchwała Nr XLVI/520/14 w sprawie ustalenia sieci
publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów
 520.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:40:23.
Uchwała Nr XLVI/519/14 w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich
obwodów
 519.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:39:09.
Uchwała Nr XLVI/518/14 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 518.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:37:48.
Uchwała Nr XLVI/517/14 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na ratyspłaty
należności pieniężnych przypadających Gminie
Orzesze lub jej jednostkom podległym, mających
charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także wskazania organów i osób uprawnionych
do udzielania tych ulg
 517.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:36:19.
Uchwała Nr XLVI/516/14 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/437/13 z dnia 12
grudnia 2013r.dotyczącej ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2014 rok
 516.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:34:40.
Uchwała Nr XLVI/515/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 515.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:30:16.
Uchwała Nr XLVI/514/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:18:33 | Data modyfikacji: 2014-07-03 09:28:51.
Uchwała Nr XLVI/513/14 w sprawie przystąpienia
Gminy Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania "po Sąsiedzku"
 513.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-07-03 09:13:37.
Uchwała Nr XLV/512/14 w sprawie uchylenia uchwał
Rady Miejskiej Orzesze

512.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:54:37.
Uchwała Nr XLV/511/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zgoń

511.pdf

Sołectwo Zgoń w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:52:39 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:36:34.
Uchwała Nr XLV/510/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zazdrość

510.pdf

Sołectwo Zazdrość w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:50:41 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:34:43.
Uchwała Nr XLV/509/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zawiść

509.pdf

Sołectwo Zawiść w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:48:49 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:33:59.
Uchwała Nr XLV/508/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Woszczyce

508.pdf

Sołectwo Woszczyce w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:46:49 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:33:32.
Uchwała Nr XLV/507/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Mościska

507.pdf

Sołectwo Mościska w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:45:01 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:33:02.
Uchwała Nr XLV/506/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Królówka

506.pdf

Sołectwo Królówka w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:43:12 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:31:55.
Uchwała Nr XLV/505/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Gardawice

505.pdf

Sołectwo Gardawice w Gminie Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:41:24 | Data modyfikacji: 2014-06-04 11:30:49.
Uchwała Nr XLV/504/14 w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Orzesze

504.pdf

Granice Miasta Orzesze

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:38:55 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:40:20.
Uchwała Nr XLV/503/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 503.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:37:45.
Uchwała Nr XLV/502/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 502.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:36:27.
Uchwała Nr XLV/501/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 501.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:35:33.
Uchwała Nr XLV/500/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 500.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:34:21.
Uchwała Nr XLV/499/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 499.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:33:03.
Uchwała Nr XLV/498/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 498.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:31:44.
Uchwała Nr XLV/497/14 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 497.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:30:03.
Uchwała Nr XLV/496/14 w sprawie zatwierdzenia
Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Gminy Orzesze przedstawionej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na
okres od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca
2015r.

496.pdf

Wniosek taryfowy do RM

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:27:39 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:28:37.
Uchwała Nr XLV/495/14 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

495.pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Orzesze za rok 2013

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:24:33.
Uchwała Nr XLV/494/14 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 494.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:20:46 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:23:39.
Uchwała Nr XLV/493/14 w sprawie zatwierdzania
rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. -
Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Orzeszu

493.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i sprawozdanie finansowe

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:16:57 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:19:07.
Uchwała Nr XLV/492/14 w sprawie zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. -
Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu

492.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i sprawozdanie finansowe

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:11:35 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:14:15.
Uchwała Nr XLV/491/14 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2013
rok
 491.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:10:10.
Uchwała Nr XLV/490/14 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Orzesze za 2013 rok
 490.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:07:57.
Uchwała Nr XLIV/489/14 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzesze
 489.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:49:24.
Uchwała Nr XLIV/488/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 488.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:46:59.
Uchwała Nr XLIV/487/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 487.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:44:53.
Uchwała Nr XLIV/486/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 486.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:43:22.
Uchwała Nr XLIV/485/14 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze lokalnym
dotyczących nadania nowego statutu Gminy Orzesze
 485.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:38:15.
Uchwała Nr XLIV/484/14 w sprawie uchylenia
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIX/427/13 z
dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizację zadania - "Przebudowa kotłowni
opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną
kotłownię opalaną węglem przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń"
 484.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:36:56.
Uchwała Nr XLIV/483/14 w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w formie inkasa,powołania inkasentów
oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
 483.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:31:29 | Data modyfikacji: 2014-04-29 13:32:37.
Uchwała Nr XLIV/482/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 482.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:02:17.
Uchwała Nr XLIV/481/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:54:11 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:57:00.
Uchwała Nr XLIV/480/14 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w
Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ul.Centralną
(DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem
Zawiść

480.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-29 12:45:24.
Uchwała Nr XLIII/479/14 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących zmian
statutów sołectw Gminy Orzesze
 479.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:44:00.
Uchwała Nr XLIII/478/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 478.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:37:26.
Uchwała Nr XLIII/477/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 477.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:35:30.
Uchwała Nr XLIII/476/14 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Orzesze
 476.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:34:20.
Uchwała Nr XLIII/475/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 475.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:32:46.
Uchwała Nr XLIII/474/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 474.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:27:42.
Uchwała Nr XLIII/473/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 473.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:17:25.
Uchwała Nr XLIII/472/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 472.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:15:44.
Uchwała Nr XLIII/471/14 w sprawie wyrażenia
zgody na użyczenie budynku zaplecza
socjalno-szatniowego położonego na działce nr
78 w Orzeszu ul.Długosza 60 na czas nieokreślony
w trybie bezprzetargowym
 471.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:14:06.
Uchwała Nr XLIII/470/14 w sprawie wyrażenia
zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego położonego w budynku komunalnym w
Orzeszu ul.Katowicka 2/1
 470.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:11:59.
Uchwała Nr XLIII/469/14 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2014-2020
 469.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:06:00.
Uchwała Nr XLIII/468/14 w sprawie utworzenia
obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w
Orzeszu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja
2014r.
 468.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:03:57.
Uchwała Nr XLIII/467/14 w sprawie zmiany uchwały
nr XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13
grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Orzesze
na stałe obwody głosowania
 467.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:59:17.
Uchwała Nr XLIII/466/14 w sprawie funduszu
sołeckiego
 466.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:56:08.
Uchwała Nr XLIII/465/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

465.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:53:07 | Data modyfikacji: 2014-04-07 09:56:45.
Uchwała Nr XLIII/464/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

 Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:44:34 | Data modyfikacji: 2014-04-02 11:57:20.
Uchwała Nr XLII/463/14 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 463.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:57:47 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:52:19.
Uchwała Nr XLII/462/14 w sprawie uchylenia
uchwały Nr VIII/66/11 z dnia 25 maja 2011r.
 462a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:56:15 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:52:07.
Uchwała Nr XLII/461/14 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o dokonanie
zmiany granic administracyjnych pomiedzy Gminami
Orzesze i Kobiór
 461.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:49:17 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:51:53.
Uchwała Nr XLII/460/14 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Orzesze na rok 2014
 460.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:47:09 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:51:40.
Uchwała Nr XLII/459/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020
 459.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:45:19 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:51:12.
Uchwała Nr XLII/458/14 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 458.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:42:30 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:50:46.
Uchwała Nr XLII/457/14 w sprawie określenia
sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
 457a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:35:37 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:50:31.
Uchwała Nr XLII/456/14 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok
 456.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:30:07 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:49:54.
Uchwała Nr XLII/455/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała

Załącznik Nr 1 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:27:57 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:49:30.
Uchwała Nr XLI/454/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 454.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:41:06 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:48:14.
Uchwała Nr XLI/453/14 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 453.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:39:47 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:47:58.
Uchwała Nr XLI/452/14 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 452.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:38:52 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:47:41.
Uchwała Nr XLI/451/14 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 451.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:37:35 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:47:27.
Uchwała Nr XLI/450/14 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata
2015-2018, opracowanego przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna
 450.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:36:08 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:47:10.
Uchwała Nr XLI/449/14 w sprawie wyrażenia zgody
na najem powierzchni II piętra oraz pomieszczenia
położonego na III piętrze budynku komunalnego w
Orzeszu ul.Fabryczna 1 w trybie bezprzetargowym
 449.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:33:03 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:46:58.
Uchwała Nr XLI/448/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020
 448.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:31:39 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:46:41.
Uchwała Nr XLI/447/14 w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
lesnego w formie inkasa, powołania inkasentów
oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
 447.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:27:36 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:46:25.
Uchwała Nr XLI/446/14 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2014 rok
 446.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:24:13 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:46:08.
Uchwała Nr XLI/445/14 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana K. Z.pełnomocnika Pana T. W. na
działanie Burmistrza Miasta Orzesze

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Marzena Nowak - Kierownik Biura Rady Miejskiej.

 445a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:39:37 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:45:55.
Uchwała Nr XLI/444/14 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana K. Z.pełnomocnika Pana T. W. na
działanie Burmistrza Miasta Orzesze

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Marzena Nowak - Kierownik Biura Rady Miejskiej.

 444a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:36:37 | Data modyfikacji: 2014-04-02 12:45:10.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:36:37
Data modyfikacji: 2014-04-02 12:45:10
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2014-01-23
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek