„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu -III


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienai

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-12-22 10:38:32.

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu -II


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:23:50.

„ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu IV


Zakres zamówienia określony w rozdz. II pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-11-20 14:40:19.

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu.


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o unieważnienieu postępowania

Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 1, 2 i 3

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-11-16 16:28:40.

„ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach III.


Zakres zamówienia określony w rozdz. II pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia Część od 1 do 6 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWINIA

Wyniki postępowanaiw zakresie cz. 1,2,3,4,5 i 7

Unieważnienie postępowania w zakresie części 6

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:35:26.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:47:44.

Realizacja projektu Akademia Twórczego Ucznia – wybór osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz zajęć przyrodniczych w ramach projektu Akademia Twórczego Ucznia - III


Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:54:38.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
na terenie miasta Orzesze 2017/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 16:01:45.

Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach/uniważnieniach w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniach na:


1. „ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach


2. „ Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach II.


3. Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 6 w Orzeszu


4. Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 6 w Orzeszu II.


5. Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 2 w Orzeszu II


6. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Żorskiej i ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.35.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.55.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.54.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.53.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.52.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.51.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.50.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.49.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.48.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WRZP.271.47.2017

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-26 13:56:03 | Data modyfikacji: 2017-10-20 11:48:35.

Dostawa wody źródlanej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana i odpowiedz na zapytanie do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana i odpowiedz na zapytanie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:04:47.

Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 6 w Orzeszu II.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:33:28.

Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 2 w Orzeszu II.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:31:15.

„Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:28:11.

Przebudowa ul. Mielęckiego w Orzeszu II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:24:38.

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Wynik postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:19:27.

Przebudowa ul. Dolnej w Orzeszu II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-11 13:19:12 | Data modyfikacji: 2017-08-11 13:20:12.

Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królówce II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-08-10 11:35:14.

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:18:03 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:53:38.

Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 6 w Orzeszu.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania III

Informacja o wynikach postępowania II

Informacja o wynikach postępowania I

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:21:54.

Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolu nr 2 w Orzeszu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania III

Informacja o wynikach postępowania II

Informacja o wynikach postępowania I

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:55:54.

„Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” - dostawa produktów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach.


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/uniważnieniu

Informacja o wynikach postępowania III

Informacja o wynikach postępowania II

Informacja o wynikach postępowania I

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosła Blaski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 12:59:11.

Budowa placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Orzeszu

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:04:10 | Data modyfikacji: 2017-08-09 08:54:06.

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:53:17.

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Orzeszu przy ulicy Mlecznej- IV

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-30 12:52:26.

Przebudowa ul. Mielęckiego w Orzeszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:54:42.

Przebudowa ul. Dolnej w Orzeszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:46:34.

Przebudowa ul. Kilińskiego w Orzeszu-Gardawicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:42:23.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:49:06.

Remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu – Jaśkowicach - etap II (rozszerzony)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:40:18 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:52:22.

Przebudowa ul. Przyjaźni w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:33:04.

Remont odcinków ul. Podgórskiej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfiikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:28:51.

Remont ul. Słonecznej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:25:28.

Budowa garażu OSP Zgoń

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:17:39.

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej - III

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:53:57.

Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Żorskiej i ul. Kawika w Orzeszu-Zawadzie

Ogłoszenie o unieważnieniu

Wynik postępowania - unieważnienie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-25 12:01:54.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Część I i II

Ogłoszenie o udzieleniu /unieważnieniu postępowania

Wynik postępowania część II

Wynik postępowania część I

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:17:10.

Przebudowa ul. Malinowej w Orzeszu - Zgoniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie wyników postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:57:43.

Przebudowa odcinka ul. Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie wyników postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-12 11:55:01.

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej- II

Ogłoszenie o unieważnienieu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:28:07.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze- II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wynik postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-05-03 09:26:37.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wynik postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikajcja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:22:36 | Data modyfikacji: 2017-04-26 15:26:34.

Budowa budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Ulbrycha

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmian SIWZ

Zmiana SIWZ i zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:42:20.

Część 1„Remont odcinka ul. Miarki w Orzeszu.”
Część 2 „Remont odcinka ul. Ściegiennego w Orzeszu-Jaśkowicach.”

Ogłoszenie o udzieleniu zanówienia (cz.II) i unieważnieniu (cz. I)

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:06:39.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława Hadyny w Orzeszu Gardawicach – etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:03:45 | Data modyfikacji: 2017-04-12 13:05:39.

Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Orzeszu przy ulicy Mlecznej

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:10:22.

Remont ul. Środkowej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-03-23 14:06:23 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:31:25.

1)„Remont ul. Stawowej w Orzeszu-Woszczycach.” – cześć 1
2)„Remont ul. Cmentarnej w Orzeszu-Woszczycach.” – część 2
3)„Remont ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królówce.”- część 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-03-21 15:11:48 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:29:24.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-03-07 13:15:03 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:29:40.

1. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Gombrowicza w Orzeszu-Zazdrości” – część 1
2. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Stalowej w Orzeszu-Jaśkowicach” – część 2
3. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Orzeszu-Mościskach” – część 3
4. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza w Orzeszu-Woszczycach” – część 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:55:15.

Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu oraz rozbiórka budynku gospodarczego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ i odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ i odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-02-23 16:40:41.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z boiskiem do piłki plażowej oraz skocznią do skoku w dal przy Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Korekta informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ i odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-02-23 16:36:32.

Realizacja projektu Akademia Twórczego Ucznia – wybór osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz zajęć przyrodniczych w ramach projektu Akademia Twórczego Ucznia - II


realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-02-21 13:12:31 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:30:07.

Utwardzenie poboczy w związku ze zmianą lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Akacjowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-02-13 09:01:42 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:30:19.

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) – część 1.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe) – część 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:27:40 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:30:32.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:27:40
Data modyfikacji: 2017-04-07 10:30:32
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika