> Zamówienia do 30 tys. euro

Zamówienia do 30 tys. euro

Wykonania prac remontowych dwóch sal z przystosowaniem na pracownię matematyczną (SP nr 5 w Orzeszu i SP nr 10 w Orzeszu) oraz jednej sali z przystosowaniem na pracownię fizyczno – chemiczną (Gimnazjum nr 2 w Orzeszu) w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”,


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:43:27.

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących zajęcia specjalistyczne w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II– realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:25.
Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:25
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl