Wybor osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne z dogoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:10:19 | Data modyfikacji: 2017-12-08 13:13:26.

Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usług cateringu w trakcie realizacji zajęć edukacyjnych dla uczniów
i szkoleń dla nauczycieli SP nr 5, SP nr 10 i Gimnazjum nr 2 w Orzeszu w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

I. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:58:49.

Wykonania prac remontowych dwóch sal z przystosowaniem na pracownię matematyczną (SP nr 5 w Orzeszu i SP nr 10 w Orzeszu) oraz jednej sali z przystosowaniem na pracownię fizyczno – chemiczną (Gimnazjum nr 2 w Orzeszu) w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”,


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:43:27.

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących zajęcia specjalistyczne w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II– realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:25.
Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:25
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika