> Rok 2016

Rok 2016

Konsultacje społeczne Nr 3/2016 o charakterze
ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w
przedmiocie zmian Statutu Miasta Orzesze

Wyniki konsultacji

Zarządzenie Nr VII/78/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:14:15.
Konsultacje społeczne Nr 2/2016 o charakterze
ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze
dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w
sprawie adaptacji, modernizacji i wyposażenia
pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Orzeszu-Jaśkowicach w budynku przy
ul.Fabrycznej

Wyniki konsultacji

Zarządzenie Nr VII/19/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:56:23 | Data modyfikacji: 2016-02-02 15:01:20.
Konsultacje społeczne Nr 1/2016 o charakterze
charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta
Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miastu Orzesze

Wyniki konsultacji

Zarządzenie Nr VII/18/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:56:15 | Data modyfikacji: 2016-02-02 15:01:20.
Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:56:15
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl