> Rok 2014

Rok 2014

Konsultacje społeczne Nr 3/2014 o charakterze
lokalnym w przedmiocie nadania nowego Statutu
Miastu Orzesze

Konsultacje społeczne 3

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-05-12 14:34:21 | Data modyfikacji: 2015-04-09 13:59:05.
Konsultacje społeczne Nr 2/2014 o charakterze
lokalnym w sprawie zmian statutów sołectw Gminy
Orzesze

Konsultacje społeczne 2

Wyniki konsultacji

Protokół Komisji Konsultacyjnej

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:04:44 | Data modyfikacji: 2015-04-09 13:58:44.
Konsultacje społeczne Nr 1/2014 o charakterze
lokalnym w sprawie zmiany granic administracyjnych
Gminy Orzesze z Gminą Łaziska Górne, poprzez
odłączenie części obszaru należącego do
Gminy Orzesze i przyłączenie go do Gminy
Łaziska Górne

Konsultacje społeczne 1

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:00:11 | Data modyfikacji: 2015-04-09 13:58:19.
Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:00:11
Data modyfikacji: 2015-04-09 13:58:19
Autor: Maciej Bany
ObowižEzuje od: 2014-01-13
Opublikowane przez: Michał Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl