> Rok 2015

Rok 2015

Konsultacje społeczne Nr 2/2015 o charakterze
lokalnym w przedmiocie zmian Statutu Miasta
Orzesze

Zarządzenie Nr VII/73/2015 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-04-30 12:51:52 | Data modyfikacji: 2015-05-19 11:05:00.
Konsultacje społeczne Nr 1/2015 o charakterze
lokalnym w przedmiocie utworzenia sołectwa Zawada
w Gminie Orzesze

Konsultacje społeczne 1

Zarządzenie nr VII/59/2015 Burmistrza Miasta Orzesze

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-04-09 14:02:50 | Data modyfikacji: 2015-04-16 12:14:52.
Data wprowadzenia: 2015-04-09 14:02:50
Data modyfikacji: 2015-04-16 12:14:52
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Michał Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl